ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: IV

Szczegóły informacji

Przetarg numer: IV

Ogłaszający: Burmistrz Ośna Lubuskiego

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Dotyczy: Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 288/4 o pow. 0,3135 ha, położona przy ul. Wodnej w Ośnie Lubuskim - CENA WYWOŁAWCZA OBNIŻONA O 61 000 zł

Ogłoszono dnia: 2018-01-23 10:11:00 przez Aleksandra Kołodziejczyk

Data przetargu

2018-02-28 10:20:00

Miejsce

Sala posiedzeń, I piętro Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim, Rynek 1

Księga wieczysta

GW1U/00007583/6

Cena wywoławcza

98 000,00 zł

Wadium

10 000,00 zł

Opis

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka posiada zapis: teren usług turystyki i rekreacji.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2017.2176 t.j.) ww. nieruchomość stanowi nieruchomość rolną. Art. 2a ustawy stanowi, że nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba, że ustawa stanowi inaczej (…). Nabycie nieruchomości rolnej przez podmioty inne niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Na podstawie art. 3 ww. ustawy dzierżawcy nieruchomości przysługuje z mocy ustawy prawo pierwokupu, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej przez 3 lata, licząc od tej daty oraz nabywana nieruchomość rolna wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy. W przypadku braku uprawnionego do pierwokupu albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wspierania Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa. Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych. Sprzedaż ww. nieruchomości jest zwolniona z VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1221).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Kołodziejczyk Data wytworzenia informacji: 2018-01-22 10:10:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Kołodziejczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-01-23 10:32:57
Wprowadził informację do BIP: Aleksandra Kołodziejczyk Data udostępnienia informacji: 2018-01-23 10:41:13
Osoba, która zmieniła informację: Aleksandra Kołodziejczyk Data ostatniej zmiany: 2018-02-28 12:13:05
Artykuł był wyświetlony: 297 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Ośno Lubuskie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu