ˆ

Rejestr informacji o środowisku 2013-2014

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
1 Formularz C 2017-07-26 projekt „Programu ochrony środowiska dla Gminy Ośno Lubuskie na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025”
2 Formularz B 2017-04-05 Decyzja zezwalająca na usunięcie 68 drzew z działek nr 78, 355/1, 355/2, 355/3 obręb Trześniów i dz. 594 obręb Ośno Lub., rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 137
3 Formularz B 2017-03-14 Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 drzewa z działki 670/4 Ośnie Lubuskie i odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z działki 670/3 w Ośnie Lubuskim
4 Formularz B 2017-02-27 Decyzja zezwalająca na usunięcie 10 drzew z działki nr ewid. 387 obręb Połęcko, rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 134
5 Formularz D 2017-02-15 Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ośno Lubuskie
6 Formularz B 2017-02-06 Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 drzew z działki nr ewid. 670/4 obręb Ośno Lubuskie
7 Formularz A 2017-01-31 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 drzew z działki nr ewid. 387 obręb Połęcko
8 Formularz B 2017-01-26 Decyzja zezwalająca na usunięcie 10 drzew z działki nr ewid. 536 w Ośnie Lubuskim
9 Formularz B 2017-01-11 Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr ewid. 257 i 535/1 Ośno Lubuskie i 72/2 obręb Trześniów
10 Formularz B 2017-01-09 Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie Parku Solarnego "Świniary" na działce 38/3 i 39/1 o mocy do 1 MW

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Ośno Lubuskie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu