ˆ

Rejestr informacji o środowisku 2013-2014

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
1 Formularz A 2018-08-09 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej SLP3031 na działce 789/19 obręb Ośno Lubuskie, gmina Ośno Lubuskie
2 Formularz A 2018-08-02 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr ewid. 18 w Ośnie Lubuskim
3 Formularz I 2018-08-01 Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego RADACHÓW w jego nowych granicach, realizowanego na działkach nr 402/3, 401/3, 430/2 i 402/5 położonych na gruntach miejscowości Radachów, gm. Ośno Lubuskie, pow. słubicki, woj. lubuskie.
4 Formularz E 2018-07-31 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa istniejących ziemnych stawów rybnych kompleksu Ośno
5 Formularz A 2018-07-27 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego RADACHÓW w jego nowych granicach, realizowanego na działkach nr 402/3, 401/3, 430/2, 402/5 położonych w miejscowości Radachów
6 Formularz B 2018-07-09 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową w Ośnie Lubuskim
7 Formularz I 2018-07-01 Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego RADACHÓW w jego nowych granicach, realizowanego na działkach nr 402/3, 401/3, 430/2 i 402/5 położonych na gruntach miejscowości Radachów, gm. Ośno Lubuskie, pow. słubicki, woj. lubuskie.
8 Formularz B 2018-05-29 postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą - rozbudowa i przebudowa istniejących ziemnych stawów rybnych, kompleksu „Ośno” o powierzchni 82,60 ha o kolejne 13,43 ha
9 Formularz B 2018-05-28 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki nr ewid. 783/1 obręb Ośno Lubuskie
10 Formularz B 2018-05-21 Decyzja zezwalająca na usunięcie 18 drzew z działki nr ewid. 193 i 192/1 obręb Smogóry

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Ośno Lubuskie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu