ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
1 Formularz B 2018-05-29 postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą - rozbudowa i przebudowa istniejących ziemnych stawów rybnych, kompleksu „Ośno” o powierzchni 82,60 ha o kolejne 13,43 ha
2 Formularz B 2018-05-28 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki nr ewid. 783/1 obręb Ośno Lubuskie
3 Formularz B 2018-05-21 Decyzja zezwalająca na usunięcie 18 drzew z działki nr ewid. 193 i 192/1 obręb Smogóry
4 Formularz B 2018-05-15 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową w Ośnie Lubuskim”
5 Formularz A 2018-04-26 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr ewid. 783/1 obręb Ośno Lubuskie
6 Formularz I 2018-04-20 Karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejących ziemnych stawów rybnych, kompleksu „Ośno” o powierzchni 82,60 ha o kolejne 13,43 ha.
7 Formularz A 2018-04-09 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapolegającego na rozbudowie i przebudowie istniejących ziemnych stawów rybnych, kompleksu „Ośno” o powierzchni 82,60 ha o kolejne 13,43 ha
8 Formularz B 2018-04-04 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z gatunku dąb szypułkowy z działki ewid. nr 192/1 obręb Smogóry
9 Formularz A 2018-03-14 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową w Ośnie Lubuskim.
10 Formularz B 2018-03-13 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki nr ewid. 79/3 obręb Sienno

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Ośno Lubuskie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu