ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
1 Formularz D 2017-11-29 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ośno Lubuskie na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025
2 Formularz B 2017-11-17 Decyzja odmawiająca usunięcia drzewa z działki nr ewid. 264/6 obręb Smogóry
3 Formularz B 2017-10-17 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki nr ewid. 705/4 obręb Ośno Lubuskie
4 Formularz B 2017-10-03 Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obory przeznaczonej do odchowu bydła mięsnego dla obsady do max 200 DJP, zlokalizowanej na działce nr 60/13 obręb 10-Lubień w miejscowości Lubień
5 Formularz A 2017-09-15 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr ewid. 705/4 obręb Ośno Lubuskie
6 Formularz A 2017-09-11 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku dąb szypułkowy z działki nr ewid. 264/6 obręb Smogóry
7 Formularz A 2017-08-17 Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory przeznaczonej do odchowu bydła mięsnego dla obsady do max 200 DJP, zlokalizowanej na działce nr 60/13 obręb 10-Lubień w miejscowości Lubień
8 Formularz A 2017-08-01 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku dąb szypułkowy z działki nr 192/1 obręb Smogóry
9 Formularz C 2017-07-26 projekt „Programu ochrony środowiska dla Gminy Ośno Lubuskie na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025”
10 Formularz B 2017-04-05 Decyzja zezwalająca na usunięcie 68 drzew z działek nr 78, 355/1, 355/2, 355/3 obręb Trześniów i dz. 594 obręb Ośno Lub., rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 137

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Ośno Lubuskie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu