ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-08-22 Zarządzenie Burmistrza Zarządzenie w sprawie : powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tytuł zadnia - "organizacja zawodów i turniejów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy." 0050.62.2018 Obowiązujący
2 2018-08-22 Zarządzenie Burmistrza Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tytuł zadania - "Organizacja zawodów i turniejów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy." 0050.61.2018 Obowiązujący
3 2018-07-31 Zarządzenie Burmistrza Zarządzenie w sprawie sprostowania omyłek pisarskich w Zarządzeniu nr 0050.1.2018 Burmistrza Otyń z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Konradowo Gmina Otyń stanowiącej mienie komunalne Gminy Otyń i ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży. 0050.60.2018 Obowiązujący
4 2018-07-31 Zarządzenie Burmistrza Zarządzenie w sprawie : zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych jak również ich rodziców, opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych. 0050.59.2018 Obowiązujący
5 2018-07-31 Zarządzenie Burmistrza Zarządzenie w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Otyń, Gmina Otyń, stanowiących własność Gminy Otyń. 0050.58.2018 Obowiązujący
6 2018-07-25 Zarządzenie Burmistrza Zarządzenie w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. 0050.57.2018 Obowiązujący
7 2018-07-24 Zarządzenie Burmistrza Zarządzenie w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 0050.56.2018 Obowiązujący
8 2018-07-10 Zarządzenie Burmistrza Zarządzenie w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. 0050.55.2018 Obowiązujący
9 2018-07-10 Zarządzenie Burmistrza Zarządzenie w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Otyń, Gmina Otyń stanowiących własność Gminy Otyń. 0050.54.2018 Obowiązujący
10 2018-07-09 Zarządzenie Burmistrza Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla eksperta wchodzącego w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. 0050.53.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Otyń
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu