ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-05-18 Uchwała Uchwała w sprawie udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1050F w m. Ługi – budowa mostu” XXXIX.43.2017 Obowiązujący
2 2017-05-18 Uchwała Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Kolej na rower - budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie powiatu nowosolskiego". XXXIX.42.2017 Obowiązujący
3 2017-05-18 Uchwała Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2017-2020. XXXIX.41.2017 Obowiązujący
4 2017-05-18 Uchwała Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2017. XXXIX.40.2017 Obowiązujący
5 2017-05-18 Uchwała Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konradowo i wsi Otyń (część). XXXIX.39.2017 Obowiązujący
6 2017-05-18 Uchwała Uchwała w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Otyń absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Otyń za2016 rok. XXXIX.38.2017 Obowiązujący
7 2017-05-18 Uchwała Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otyń za 2016 rok. XXXIX.37.2017 Obowiązujący
8 2017-05-19 Zarządzenie Wójta Zarządzenie w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalny wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste części gruntu stanowiącego własność Gminy Otyń. 0050.54.2017 Obowiązujący
9 2017-05-17 Zarządzenie Wójta Zarządzenie w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Niedoradz Gmina Otyń stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Otyń. 0050.53.2017 Obowiązujący
10 2017-05-17 Zarządzenie Wójta Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Zakęcie Gmina Otyń stanowiącej własność Gminy Otyń, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu. 0050.52.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Otyniu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu