ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Otyń
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie rozpatrzenie skargi na działanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu z siedzibą w Niedoradzu
Nr aktu prawnego
X.42.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, stanowiących dochód Gminy Otyń oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
Nr aktu prawnego
X.41.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Kolej na rower – budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie powiatu nowosolskiego”
Nr aktu prawnego
X.40.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie utworzenia budżetu obywatelskiego w ramach budżetu Gminy Otyń oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego
Nr aktu prawnego
X.39.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
Nr aktu prawnego
X.38.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz obowiązkowego tygodniowegowymiaru godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
Nr aktu prawnego
X.37.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
Nr aktu prawnego
X.36.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Otyń
Nr aktu prawnego
X.35.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Otyń
Nr aktu prawnego
X.34.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej nr 1050F w m. Zakęcie, Konradowo i Ługi
Nr aktu prawnego
X.33.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji