ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 4/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor do spraw integracji europejskiej i promocji gminy w Urzędzie Gminy

Miejsce pracy: Urząd Gminy w Otyniu

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Gminy w Otyniu

Data udostępnienia: 2017-03-13

Ogłoszono dnia: 2017-03-13 przez Halina Malczewska

Termin składania dokumentów: 2017-03-24 15:00:00

Nr ogłoszenia: 4/2017

Zlecający: Wójt Gminy Otyń

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. wykształcenie średnie lub wyższe;
 5. staż pracy: minimum 5 - letnie doświadczenie w pracy w administracji oraz doświadczenie zawodowe w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.
b. Wymagania dodatkowe:
1) biegła znajomość obsługi komputera  programów WORD, EXCEL;
2) predyspozycje osobowościowe:  odpowiedzialność, kreatywność, terminowość;
3) umiejętność radzenia sobie w  sytuacjach stresowych;
4) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych;
5) umiejętność organizacji pracy własnej;
6) samodzielność i dyspozycyjność;
7) prawo jazdy kategorii B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania  przez gminę środków funduszy z Unii Europejskiej.
2) Prowadzenie ewidencji projektów realizowanych w ramach środków pomocowych z Unii Europejskiej.
3) Monitorowanie form pozyskiwania  środków pomocowych.
4) Współpraca  z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Powiatowym Konserwatorem Zabytków.
5) Wnioskowanie o przydział dotacji na remonty obiektów zabytkowych, stanowiących własność  gminy.
6) Inicjowanie imprez promocyjnych gminy oraz współdziałanie z innymi podmiotami w ich organizacji.
7) Planowanie i realizacja  przedsięwzięć związanych z promocją gminy.
8) Planowanie i organizacja budżetu promocyjnego gminy.
9) Inicjowanie i koordynacja działań w zakresie publikacji i wydawnictw pomocniczych w tym  wydawanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Otyń.
10)Współpraca z organizacjami pozarządowymi  w zakresie promocji gminy.
11)Przygotowywanie wniosków, współdziałanie z dyrektorem Gminnego Centrum Kultury w Otyniu w zakresie współpracy zagranicznej gminy Otyń.
12) Prowadzenie oficjalnej współpracy i korespondencji zagranicznej gminy.
13) Aktualizacja strony internetowej gminy.
14) Zastępstwo na stanowisku do spraw zamówień publicznych w zakresie opisywania faktur pod względem zgodności z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
15)Wystawianie faktur w zakresie działalności merytorycznej samodzielnego stanowiska.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce stanowiska pracy znajduje się w budynku  2 -kondygnacyjnym bez windy,
 2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 3. wymiar czasu pracy: 8 godzin dziennie,
 4. data zatrudnienia:03 kwietnia 2017r.

V. Wymagane dokumenty:

1)  list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem;
2)  życiorys zawodowy (CV);
3)  kserokopie świadectw pracy;
4)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5)  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i umiejętności;
6)  oryginał kwestionariusza osobowego;
7)  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze.
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych  zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia z 29 sierpnia  1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 922).        

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-03-24 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać na adres:
   Urząd Gminy
ul. Rynek 1
67-106 Otyń
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora spraw integracji europejskiej i promocji gminy w Urzędzie Gminy w Otyniu”
w terminie do dnia:   24 marca 2017r. do godz. 1500.
c. Miejsce:
   Urząd Gminy
ul. Rynek 1
67-106 Otyń

VII. Informacje dodatkowe:

 1. osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikują się do dalszego etapu naboru będą powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 2. kandydat przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej przedkłada do wglądudokument tożsamości,
 3. dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 4. kandydatom przysługuje prawo uzyskiwania informacji o rozstrzygnięciach, na poszczególnych etapach naboru, w trybie dostępu do informacji publicznej,
 5. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP: bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn , a także na tablicy informacyjnej Urzędu Gminyw Otyniu,
dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 3550215 lub 68 3559400

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Otyń
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Malczewska Data wytworzenia informacji: 2017-03-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Malczewska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-13 12:41:32
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-13 12:45:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-30 12:55:57
Artykuł był wyświetlony: 488 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Otyniu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu