ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Otyń
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 6/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 6/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Otyniu

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Otyniu

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Miejski w Otyniu

Data udostępnienia: 2019-07-09

Ogłoszono dnia: 2019-07-09 08:08:22 przez Halina Malczewska

Termin składania dokumentów: 2019-07-19 14:00:00

Nr ogłoszenia: 6/2019

Zlecający: Burmistrz Otynia

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1)    obywatelstwo polskie;
2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)    wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe;
5)    dla osób ze średnim wykształceniem ekonomicznym minimum 3 letnie doświadczenie w pracy
 
b. Wymagania dodatkowe:
a.    doświadczenie w pracy w administracji;
b.    zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole;
c.    komunikatywność, samodzielność;
d.    umiejętność dobrej organizacji pracy;
e.    umiejętność gradacji ważności spraw.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)    Prowadzenie księgowości budżetowej Gminy i Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zewnętrznego oraz zarządzeniami i instrukcjami wewnętrznymi.
2)    Prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej z zakresu wydatków przy wykorzystaniu aplikacji komputerowych, zgodnie z zasadami obsługi tych aplikacji.
3)    Prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej dochodów organu przy wykorzystaniu aplikacji komputerowych, zgodnie z zasadami obsługi tych aplikacji.
4)    Kontrola pod względem rachunkowym i formalnym dokumentów księgowych.
5)    Dekretacja dokumentów księgowych.
6)    Terminowa realizacja płatności zobowiązań Urzędu.
7)    Bieżąca analiza prawnego zaangażowania i wykonania wydatków budżetowych.
8)    Prowadzenie ewidencji i kontroli zgodności z przyjętymi przedsięwzięciami wydatków dokonywanych w ramach Funduszu Sołeckiego.
9)    Sporządzanie sprawozdań budżetowych i innych, analiz, symulacji i innych informacji z zakresu wydatków budżetowych, dochodów organu, przy wykorzystaniu aplikacji komputerowych, zgodnie z zasadami obsługi tych aplikacji.
10)    Wystawianie not obciążeniowych w zakresie wewnętrznych rozliczeń.
11)    Wystawianie faktur/not korygujących do faktur zewnętrznych.
12)    Obsługa systemu BESTIA.
13)    Prowadzenie obsługi księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
14)    Prowadzenie ewidencji księgowej majątku, rozliczanie księgowe inwentaryzacji.
15)    Rozliczanie pobranych przez pracowników zaliczek.
16)    Rozliczanie delegacji służbowych pracowników.
17)    Sporządzanie informacji, sprawozdań, zaświadczeń wynikających z zakresu zajmowanego stanowiska.
18)    Wykonywanie analiz, symulacji i innych opracowań finansowych na potrzeby Burmistrza Otynia i Rady Miejskiej.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1)    miejsce stanowiska pracy znajduje się w budynku  2 -kondygnacyjnym bez windy;
2)    praca przy komputerze;
3)    wymiar czasu pracy: 8 godzin dziennie;
4)    data zatrudnienia:  1 sierpnia 2019 r.

V. Wymagane dokumenty:

1)    list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem;
2)    życiorys zawodowy (CV);
3)    kserokopie świadectw pracy;
4)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i umiejętności;
6)    oryginał kwestionariusza osobowego;
7)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
8)    oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-07-19 14:00:00
b. Sposób:
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych  zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz.1000 ze zm.) oraz ustawą z dnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.1260 ze zm.).         
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać na adres:
Urząd Miejski w Otyniu
ul. Rynek 1
67-106 Otyń
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora do spraw księgowości budżetowej”
w terminie do dnia:  19 lipca 2019 r. do godz. 1400.

VII. Informacje dodatkowe:

1)    osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikują się do dalszego etapu naboru będą powiadomione telefonicznie                    o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
2)    kandydat przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej przedkłada do wglądu  dokument tożsamości;
3)    dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Otyniu po określonym terminie nie będą rozpatrywane;
4)    kandydatom przysługuje prawo uzyskiwania informacji o rozstrzygnięciach, na poszczególnych etapach naboru, w trybie dostępu do informacji publicznej;
5)    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP: bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn , a także na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu;
6)    dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 3550215 lub 68 3559400.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Otyń
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Malczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-08 15:18:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-09 08:08:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-25 13:54:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
468 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony