ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Otyń
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-11-08
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-25 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi-ulicy Wiśniowej w km 0+700,00 - 1+000,00 w Bobrownikach, Gmina Otyń” – ETAP II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 411.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 429.6 KiB)
 • Załącznik 1-8 do SIWZ (DOCX, 57 KiB)
 • Załącznik 9 (PDF, 431.1 KiB)
 • Załącznik 10 do SIWZ (RAR, 1.7 MiB)
 • Załącznik 11 do SIWZ (XLSX, 16.3 KiB)
 • SST Bobrowniki Wiśniowa (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja o otwarciu ofert (PDF, 242.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 217.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-08-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-30 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 004037 w Zakęciu od km 0+000,00 do km 0+851,03 wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 414.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 5.9 MiB)
 • Załącznik 1-8 (DOCX, 58.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 (PDF, 419 KiB)
 • Załącznik nr 10 (ZIP, 111.9 MiB)
 • Załącznik nr 11 (ZIP, 46.6 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 710.1 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 358 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 260.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-06-27
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa obiektów małej architektury – urządzeń siłowni plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw w miejscowości Otyń, Czasław, Konradowo, Zakęcie, Niedoradz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE (PDF, 426.1 KiB)
 • Rozdział I SIWZ (PDF, 7.7 MiB)
 • Rozdział II SIWZ (PDF, 546.9 KiB)
 • Załącznik nr 1-9 (DOCX, 53.8 KiB)
 • Załącznik 6 Otyń (ZIP, 2 MiB)
 • Załącznik 6 Zakęcie (ZIP, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr 6 Konradowo (ZIP, 2.4 MiB)
 • Załącznik 6 Czasław (ZIP, 2.4 MiB)
 • Załącznik 6 Niedoradz (ZIP, 399.2 KiB)
 • Załącznik 6 STWiORB (ZIP, 314 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 212.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 375.8 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 293 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-06-27
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 004037F w Zakęciu od km 0+000,00 do km 0+851,03 wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Załącznik nr 9 (PDF, 540.8 KiB)
 • Załącznik nr 10 (ZIP, 111.9 MiB)
 • 01. Ogłoszenie (PDF, 411.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik 1-8 (DOCX, 59.3 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 252.4 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 250.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 296.3 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-06-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-24 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Otyń: Przebudowa drogi – ulicy Wiśniowej w Bobrownikach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zakęcie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 422.7 KiB)
 • Rozdział I do SIWZ (PDF, 7.1 MiB)
 • Rozdział II do SIWZ (PDF, 710.9 KiB)
 • Zalaczniki_od_nr_1_do_nr_9_do_SIWZ (DOCX, 56.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 (ZIP, 6.6 MiB)
 • Wyjaśnienie i Zmiana SIWZ (PDF, 721.1 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - ul. Wiśniowa Bobrowniki ZAMIENNY (PDF, 542.3 KiB)
 • Rysunek nr 1 (PDF, 599.7 KiB)
 • Karta 2.16 KPED (PDF, 202.4 KiB)
 • Rysunek nr 2 (PDF, 217.9 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 271.3 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 338.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 292.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-01-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Otyń: Świadczenie usług cateringowych dla Żłobka Publicznego "Baśniowa kraina" w Otyniu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 376.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 900.2 KiB)
 • zał.1 do SIWZ (PDF, 455.3 KiB)
 • zał.2 do SIWZ (PDF, 443.3 KiB)
 • zał.3 do SIWZ (PDF, 441.2 KiB)
 • zał.4 do SIWZ (PDF, 438.4 KiB)
 • zał.5 do SIWZ (PDF, 438.3 KiB)
 • zał.6 do SIWZ (PDF, 641.1 KiB)
 • zał.7 do SIWZ (PDF, 395.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 185.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 300.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 322.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 717.2 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2018-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-24 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Otyń: Rozbudowa drogi gminnej nr 004017F (ul. Emilii Plater w km 0+000,00 – 1+065,15) w Modrzycy, Gmina Otyń wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 443.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10 MiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 233.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 1-8 (DOCX, 57.9 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 9 (DOCX, 104 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr 10 (ZIP, 80.3 MiB)
 • Wyjaśnienie SIWZ (PDF, 2.6 MiB)
 • Wyjaśnienie SIWZ 2 (PDF, 401.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 667.6 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 622.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 335.6 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-10-08
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-18 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Otyń: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Otyń i jej jednostek organizacyjnych w okresie 01.01.2019 – 31.12.2020.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.9 MiB)
 • SIWZ Rozdział I (PDF, 11.6 MiB)
 • SIWZ Rozdział II (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki nr 1 i 1a do zapytania SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 2 do zapytania SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 2a do zapytania SIWZ (PDF, 628.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 do zapytania SIWZ (PDF, 827.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 do zapytania SIWZ (PDF, 345.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 do zapytania SIWZ (PDF, 363.9 KiB)
 • Załączniki edytowalne nr 1-5 do zapytania SIWZ (DOCX, 64.9 KiB)
 • Wyjaśnienie SIWZ (PDF, 798.9 KiB)
 • Wyjaśnienie SIWZ (PDF, 863.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 433 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 354.7 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-07-17
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-02 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Otyń: Budowa obiektów małej architektury – urządzeń siłowni plenerowej i placu zabaw w miejscowości Niedoradz. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 5 MiB)
 • SIWZ Rozdział I (PDF, 14.3 MiB)
 • SIWZ Rozdział II (PDF, 14 MiB)
 • Załączniki nr 1-3 do zapytania SIWZ (PDF, 2.6 MiB)
 • Załączniki nr 1-3 do zapytania SIWZ (DOCX, 38.2 KiB)
 • Załączniki nr 4 do zapytania SIWZ (ZIP, 1008.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 417 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 347.2 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-07-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-18 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Otyń: Wybór banku udzielającego i obsługującego kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego na 2018 rok deficytu budżetu Gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 3.000.000,00zł. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 3 MiB)
 • SIWZ Rozdział I (PDF, 11.9 MiB)
 • SIWZ Rozdział II (PDF, 1 MiB)
 • Załączniki nr 1-4 do zapytania SIWZ (PDF, 3.4 MiB)
 • Załączniki nr 1-4 do zapytania SIWZ (DOCX, 34.7 KiB)
 • Załączniki nr 5 do zapytania SIWZ (PDF, 32.9 MiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 300.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 438.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 401.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji