ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Otyń
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-06-27
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 004037F w Zakęciu od km 0+000,00 do km 0+851,03 wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Załącznik nr 9 (PDF, 540.8 KiB)
 • Załącznik nr 10 (ZIP, 111.9 MiB)
 • 01. Ogłoszenie (PDF, 411.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik 1-8 (DOCX, 59.3 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 252.4 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 250.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 296.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2018-05-18
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Otyń: Przebudowa drogi – ulicy Polnej w Bobrownikach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 5.2 MiB)
 • SIWZ Rozdział I (PDF, 11.8 MiB)
 • SIWZ Rozdział II (PDF, 10.6 MiB)
 • Załączniki nr 1 - 5 do zapytania SIWZ (DOCX, 40.2 KiB)
 • Załączniki 1-5 do SIWZ w PDF (PDF, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 6 do zapytania SIWZ (ZIP, 3.3 MiB)
 • Zmiana do SIWZ (PDF, 2.3 MiB)
 • Załączniki nr 1 do zapytania SIWZ (DOCX, 30.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 467.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 310.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2017-02-13
Termin składania ofert / wniosków
2017-03-02 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Termomodernizacja Zespołu Szkół w Niedoradzu wraz z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii” współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 15.4 MiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 109.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 44.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (PDF, 717.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (PDF, 850.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 413.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (PDF, 664 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (PDF, 455.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 14.5 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 22.5 MiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 375 KiB)
 • Termomodernizacja Kosztorysy (ZIP, 2.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 510.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 394.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2016-10-05
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-20 10:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Renowacja zbiorników retencyjnego nr 2 w Otyniu (działka 295/19)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 118.9 KiB)
 • SIWZ Renowacja zbiornika nr 2 (PDF, 18.3 MiB)
 • Załącznik 5 (ZIP, 3.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 376.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 329.9 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2016-10-05
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Renowacja zbiorników retencyjnego nr 1 w Otyniu (działka 296/4)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.6 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 115.8 KiB)
 • SIWZ Renowacja zbiornika nr 1 (PDF, 17.7 MiB)
 • Załącznik 5 (ZIP, 3.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 378.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 327.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2016-09-16
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-03 10:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Otyń: Renowacja zbiorników retencyjnego nr 2 w Otyniu (działka 295/19) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 21.9 MiB)
 • SIWZ+Załączniki (DOCX, 97.3 KiB)
 • Załącznik 6 (DOCX, 43.8 KiB)
 • Załącznik 7 (ZIP, 3.4 MiB)
 • Wyjaśnienia SIWZ zbiornika retencyjnego nr 2 (PDF, 969.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 337.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 322.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2016-09-16
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Renowacja zbiornika retencyjnego nr 1 w Otyniu (działka 296/4).
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ+Załączniki (DOCX, 107.1 KiB)
 • Załącznik 6 (DOCX, 43.5 KiB)
 • Załącznik 7 (ZIP, 3.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 21.9 MiB)
 • Wyjaśnienia SIWZ zbiornika retencyjnego nr 1 (PDF, 962.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 337.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 324.2 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2015-10-28
Termin składania ofert / wniosków
2015-11-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2015/2016 na terenie Gminy Otyń” (usługi)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 3 MiB)
 • Załączniki nr 1-6 do SIWZ (ZIP, 121.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 361.6 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2015-10-16
Termin składania ofert / wniosków
2015-10-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2015/2016 na terenie Gminy Otyń” (usługi)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 3 MiB)
 • Załączniki nr 1-6 do SIWZ (ZIP, 121.5 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 496.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2015-07-08
Termin składania ofert / wniosków
2015-07-23 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego „Wykonanie odcinków sieci przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych” (roboty budowlane)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 5.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 1 - 6 - edytowalne (DOCX, 28.8 KiB)
 • Załączniki nr 7 - Projekt umowy (DOCX, 36.6 KiB)
 • Zał. nr 8 - Przedmiary robót + kosztorysy ślepe (PDF, 167.1 KiB)
 • Zał. nr 9 - Część graficzna (ZIP, 11 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 140 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 150.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji