ˆ

Wójt Gminy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wójt Gminy Mariusz Strojny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-13 10:01:08

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Zgodnie z art. 26 Ustawy o samorządzie gminnym, organem wykonawczym gminy jest wójt. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Gminy lub wyboru go przez Radę Gminy i upływa z dniem upływu kadencji Rady Gminy. Wójt w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę. W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji jego funkcje, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 27) nie można łączyć funkcji wójta oraz jego zastępcy z:
 1. funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie,
 2. członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta,
 3. zatrudnieniem w administracji rządowej,
 4. mandatem posła lub senatora.
Wg art. 30 Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. W realizacji zadań własnych gminy, Wójt podlega włącznie Radzie Gminy. Do zadań Wójta należy w szczególności:
 1. przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,
 2. określanie sposobu wykonywania uchwał,
 3. gospodarowaniem mieniem komunalnym,
 4. wykonywaniem budżetu,
 5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
Zgodnie z art. 31 Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, Wójt może zarządzać ewakuacją z obszarów bezpośrednio zagrożonych. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej Wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2018-11-26 11:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator Data wprowadzenia do BIP 2012-04-13 10:01:08
Wprowadził informację do BIP: Zasilenie Danymi Data udostępnienia informacji: 2012-04-13 10:01:11
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-11-26 11:28:04
Artykuł był wyświetlony: 4541 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu