ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o rezultatach unieszkodliwiania azbestu w gminie Przewóz

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-24 08:53:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o rezultatach unieszkodliwiania azbestu w gminie Przewóz
 
 
Gmina Przewóz informuje, że na podstawie złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przewóz.” usuwanie wyrobów zawierających azbest, zostało przyznane dofinansowanie (umowa dotacji nr 2017/OZ-po-az/073/D z dnia 19 października 2017r.).
 
Gmina Przewóz na realizację zadania otrzymała 52.796,49 zł, co stanowi 100 % dofinansowania, w tym:
 • 26.398,24 zł - 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
 • 26.398,25 zł - 50% kosztów kwalifikowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
 
W trakcie realizacji zadania z terenu gminy usunięto 7317,37 m2 i 17,26 mb wyrobów zawierających azbest, o łącznej masie 95,284 Mg.
 
                             
 
 
 
http://www.bip.swidnica.zgora.pl/system/pobierz.php?id=3325

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyla informację: M.Sz. Data wytworzenia informacji: 2017-10-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M.Sz. Data wprowadzenia do BIP 2017-10-24 08:53:50
Wprowadził informację do BIP: Mariusz Szlachetka Data udostępnienia informacji: 2017-10-24 08:54:10
Osoba, która zmieniła informację: Mariusz Szlachetka Data ostatniej zmiany: 2017-10-24 10:06:56
Artykuł był wyświetlony: 179 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Azbest

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-23 15:26:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Przewóz, informuje o możliwości uzyskania przez Gminę Przewóz dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie z zakresu USUWANIA AZBESTU w roku 2018.
Zainteresowani mieszkańcy, wyrażający chęć wymiany pokryć dachowych azbestowych mogą składać deklaracje przystąpienia do programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2018.
Dofinansowanie obejmować będzie koszty kwalifikowane, do których zalicza się:
 • demontaż pokrycia lub wyrobów zawierających azbest;
 • transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca  unieszkodliwienia;
 • unieszkodliwienie odpadów – złożenie na składowisku.
Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nowego pokrycia dachowego oraz montażu.
Akcja usuwania azbestu rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dofinansowania i utylizację azbestu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, podpisaniu umowy i odbywać się będzie od maja 2018r.
Przed zdjęciem pokrycia dachowego wymagane jest zgłoszenie prac budowlanych do Starosty Żarskiego. Zgłoszenia może dokonywać:
właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości.
Deklaracje dostępne są w Urzędzie Gminy Przewóz w pokoju numer 14 oraz w Sekretariacie, na stronie internetowej urzędu oraz w Sołtysów wsi.
Wypełnione deklaracje należy dostarczyć do dnia 15 grudnia 2017 r. do Urzędu Gminy w  Przewozie.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu68 362 32 79 lub w pokoju numer 14 w Urzędzie Gminy w Przewozie.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyla informację: M.Sz. Data wytworzenia informacji: 2017-10-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M.Sz. Data wprowadzenia do BIP 2017-10-23 15:26:47
Wprowadził informację do BIP: Mariusz Szlachetka Data udostępnienia informacji: 2017-10-23 15:28:15
Osoba, która zmieniła informację: Mariusz Szlachetka Data ostatniej zmiany: 2017-10-23 15:28:15
Artykuł był wyświetlony: 205 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat dla Mieszkańców

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-23 15:22:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy w Przewozie przypomina mieszkańcom gminy Przewóz, że zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 Nr 8 poz. 31) instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury.
 

Zarówno przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne wykorzystujące wyroby zawierające azbest ujmują wynik inwentaryzacji w „Informacji o wyrobach zawierających azbest”. Przedsiębiorcy przekładają informację corocznie w terminie do 31 stycznia właściwemu marszałkowi województwa natomiast osoby fizyczne odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi, a drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.


Informacja telefoniczna: 68 3623279, Urząd Gminy w Przewozie - Referat Gospodarki.

Druk informacji o wyrobach zawierających azbest znajduje się poniżej do pobrania lub w tutejszym Urzędzie, pokój nr 14.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyla informację: M.Sz. Data wytworzenia informacji: 2017-10-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M.Sz. Data wprowadzenia do BIP 2017-10-23 15:22:17
Wprowadził informację do BIP: Mariusz Szlachetka Data udostępnienia informacji: 2017-10-23 15:24:27
Osoba, która zmieniła informację: Mariusz Szlachetka Data ostatniej zmiany: 2017-10-23 15:24:27
Artykuł był wyświetlony: 204 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o azbeście

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-23 13:40:08

Załączniki

 • Azbest (JPG, 824.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-10-23 13:47:07 | Data wytworzenia informacji: 2017-10-23 00:00:00
 • Azbest (JPG, 856.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-10-23 13:47:07 | Data wytworzenia informacji: 2017-10-23 00:00:00
 • Azbest (JPG, 726 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-10-23 13:47:07 | Data wytworzenia informacji: 2017-10-23 00:00:00
 • Azbest (JPG, 793.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-10-23 13:47:07 | Data wytworzenia informacji: 2017-10-23 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyla informację: M.Sz. Data wytworzenia informacji: 2017-10-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: M.Sz. Data wprowadzenia do BIP 2017-10-23 13:40:08
Wprowadził informację do BIP: Mariusz Szlachetka Data udostępnienia informacji: 2017-10-23 13:47:15
Osoba, która zmieniła informację: Mariusz Szlachetka Data ostatniej zmiany: 2017-10-23 13:47:15
Artykuł był wyświetlony: 209 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu