ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXIII/181/2017

Szczegóły informacji

XXIII/181/2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIII

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: 13.10.2017 r.

Data podjęcia/podpisania: 2017-10-13

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2017-10-13

Tytuł aktu:

Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargi Prokuratora Rejonowego w Żarach wraz z odpowiedzią na skargę.

Treść:

UCHWAŁA NR XXIII/181/2017
RADY GMINY W PRZEWOZIE
z dnia 13 października 2017 r.
 
 
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargi Prokuratora Rejonowego w Żarach wraz z odpowiedzią na skargę.
 
 
 
 
Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę z dnia 19 września 2017 r. Prokuratora Rejonowego w Żarach dotyczącą stwierdzenia nieważności części uchwały Nr V/21/2011 Rady Gminy Przewóz z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania wraz z odpowiedzią na skargę z uwzględnieniem jej zarzutów.
 
§ 2.
 
Treść odpowiedzi na skargę o której mowa w  § 1, zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przewóz.
 
§ 4.
 
Wójt Gminy Przewóz jest upoważniony do ustanowienia pełnomocnika procesowego, który będzie reprezentował Radę Gminy Przewóz przed właściwym sądem administracyjnym.
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Załącznik do Uchwały Nr XXIII/181/2017
Rady Gminy w Przewozie z dnia 13 października 2017 r.
 
 
 
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Gorzowie Wlkp.
ul. Gen. Dąbrowskiego 13
66 – 400 Gorzów Wlkp.
 
 
                                                    Skarżący : Prokurator Rejonowy w Żarach
                                                                          ul. Górnośląska 17, 68-200 Żary
Strona przeciwna : Rada Gminy w Przewozie
                                                                          pl. Partyzantów 1
                                                                          68 – 132 Przewóz
                                                                      
 
 
                                                           Odpowiedź na skargę
 
Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w imieniu Rady Gminy w Przewozie, przekazuję skargę Prokuratora Rejonowego w Żarach z dnia 19 września 2017 r. ( data wpływu do Urzędu Gminy 21 wrzesień 2017 r.), znak PR Pa 223.2017, wnosząc o :
 
  1. Umorzenie postępowania w sprawie przedmiotowej skargi.
  2. Przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność przedstawiciela Rady Gminy w Przewozie.
 
 
                                                           Uzasadnienie
 
Wniosek Prokuratora Rejonowego w Żarach o stwierdzenie nieważności części uchwały Nr V/21/2011 Rady Gminy Przewóz z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania Rada Gminy w Przewozie uznała za zasadny. W związku z tym na sesji w dniu 13 października 2017 r. Rada Gminy w Przewozie podjęła uchwałę Nr XXIII/180/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr V/21/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania uwzględniającą wszystkie zarzuty Prokuratora Rejonowego w Żarach.
 
Biorąc pod uwagę powyższe, wnoszę jak na wstępie.
 
 
Załączniki ;
1)     Skarga Prokuratora Rejonowego w Żarach z dnia 19 września 2017 r.
2)     Uchwała Rady Gminy w Przewozie Nr XXIII/181/2017 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargi Prokuratora Rejonowego w Żarach wraz z odpowiedzią na skargę,
3)     Uchwała Nr V/21/2011 Rady Gminy Przewóz z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania,
4)     Uchwała Nr XXIII/180/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/21/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania,
6)     Odpis odpowiedzi na skargę z załącznikami.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyla informację: Kazimierz Kurpiel Data wytworzenia informacji: 2017-10-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Kurpiel Data wprowadzenia do BIP 2017-10-24 12:00:28
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-24 12:00:33
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-28 10:57:23
Artykuł był wyświetlony: 153 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu