ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXVI/212/2018

Szczegóły informacji

XXVI/212/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXVI

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: 10.03.2018 r.

Data podjęcia/podpisania: 2018-02-22

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2018-03-10

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2018 nr pozycja 472, opublikowano dnia: 2018-02-27

Tytuł aktu:

Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przewóz w 2018 roku.

Treść:

UCHWAŁA NR  XXVI/212/2018
RADY GMINY W PRZEWOZIE
z dnia  22 lutego 2018 r.
 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania   bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przewóz w 2018 roku.
 
Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2017 r. poz. 1840) uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przewóz w 2018 roku:   
 
 
§ 1.
Rada Gminy Przewóz określa następujące cele gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych:
 1. zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy;
 2. zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych.
 
§  2.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez:
 1. odławianie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy w ramach umowy na przeprowadzenie wyłapywania zwierząt bezdomnych zawartej z podmiotem prowadzącym Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Piotrowie 2, 68-132 Przewóz.
 2. uruchomienie w Urzędzie Gminy w Referacie Gospodarki punktu informacyjnego    ds. interwencji w sprawach: zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, udzielania pomocy lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych pod numerem 68 3623279 w dniach pracy urzędu tj. w poniedziałki godzinach od 800 do 1600 w pozostałe dni od 700 do 1500.
 3. zapewnienie opieki nad kotami wolnożyjącymi oraz ich dokarmianie poprzez zakup   i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących  w momencie zgłoszenia takiego zapotrzebowania;
 4. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim poprzez umieszczenie ich w razie potrzeby w gospodarstwie rolnym w miejscowości Przewóz przy  ul. Podmiejskiej 9.
 
§  3.
Gmina poprzez wspólne działania ze Schroniskiem w Piotrowie będzie poszukiwać nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Informacje o poszukiwaniu nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt będzie umieszczana w prasie oraz na stronie internetowej Gminy, www.przewoz.com.pl.
§  4.
 1. Zwierzęta przekazane do schroniska dla zwierząt podlegają obligatoryjnej kastracji lub sterylizacji przez lekarza weterynarii w schronisku.
 2. Zabiegom sterylizacji i kastracji, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od ich umieszczenia w schronisku ze względu na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.
 3. Usypianiu w schronisku mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe       i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli.
 4. Gmina dokonuje zapłaty za czynności usypiania tylko zwierząt przebywających         w schronisku zgodnie z warunkami zawartymi w umowie ze schroniskiem.
 
 
§  5.
Gmina zapewnienia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych     z udziałem zwierząt. Opieka będzie realizowana przez lekarza weterynarii Janusza Depczyńskiego, ul. Wieniawskiego 3 a, 68-200 Żary, tel. 68 374 37 46. O zdarzeniach można powiadomić również Urząd Gminy w Przewozie pod numerem 68 3623279 w dniach pracy urzędu tj. w poniedziałki godzinach od 800 do 1600 w pozostałe dni od 700 do 1500.
 
§  6.
Źródła finansowania realizacji programu:
 1. Rada Gminy uchwalając coroczny budżet, będzie zapewniać w nim środki finansowe na realizację zadań Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt;
 2. W roku 2018 przeznacza się na realizację zadań opisanych w programie kwotę 20.000,00 zł, która zostanie wydatkowana na:
 1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt – 15.000 zł
 2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 800 zł
 3. odławianie bezdomnych zwierząt – 1.000 zł
 4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt – 1.200 zł
 5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 200 zł
 6. usypianie ślepych miotów – 600 zł
 7. zapewnienia miejsca dla zwierząt we wskazanym gospodarstwie rolnym – 400 zł
 8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 800 zł.
W razie potrzeb kwota ta może zostać zwiększona celem realizacji zadań programu.
 
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przewóz.
 
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyla informację: Mariusz Szlachetka Data wytworzenia informacji: 2018-02-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Szlachetka Data wprowadzenia do BIP 2018-02-28 10:59:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-28 11:00:00
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-28 11:00:23
Artykuł był wyświetlony: 101 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu