ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXX/237/2018

Szczegóły informacji

XXX/237/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXX

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: 30.10.2018 r.

Data podjęcia/podpisania: 2018-10-11

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2018-10-30

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2018 nr pozycja 2356, opublikowano dnia: 2018-10-15

Tytuł aktu:

Ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.

Treść:

 
UCHWAŁA NR 237
RADY GMINY W PRZEWOZIE
z dnia 11 października 2018 r.
 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny  (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 36 ust. 2 lit. i. art. 97 ust. 1 i 5, art. 101 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) Rada Gminy Przewóz uchwala co następuje:
§ 1
 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności przez mieszkańców Gminy Przewóz za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
Za pobyt w ośrodku wsparcia mieszkaniec jest obowiązany do ponoszenia częściowych kosztów mieszkania proporcjonalnie do swoich dochodów na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
§ 2
 1. Pomoc w formie nieodpłatnego schronienia przysługuje osobom tego pozbawionym, zamieszkałym  na terenie Gminy Przewóz oraz osobom bezdomnym, które  nie  posiadają  własnego źródła dochodu.
2. Osoby dysponujące własnym dochodem ponoszą odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia na zasadach określonych w tabeli ujętej w § 3 niniejszej uchwały.
§ 3
1. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia ustala się według poniższej tabeli.
 
Lp.
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie zgodnie z kryterium dochodowym określonym w art. 8 ust. 1ustawy o pomocy społecznej
Procentowa (%) wysokość miesięcznej odpłatności naliczonej od kwoty kosztów utrzymania mieszkańca w ośrodku wsparcia
1.
do 100%                                 
                  nieodpłatnie
 
2.
powyżej 100% do 125%
                        20%
 
3.
powyżej 125% do 150%
 
                        30%
 
4.
powyżej 150% do 175%
                        50%
 
5.
powyżej 175% do 200%
                        70%
 
6.
powyżej 200% do 225%
 
                        80%
 
7.
powyżej225% do 250%
 
                        90%
 
8.
powyżej 250%
 
                      100%
 
 
 
 
§ 4
 1. Odpłatność ustala się na czas określony za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu w ośrodku wsparcia.
 
2. W przypadku, gdy pobyt osoby w ośrodku wsparcia nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, opłatę oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę opłaty przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.
 
                                                                    § 5
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przewóz.
 
                                                                   § 6
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kicuła Data wytworzenia informacji: 2018-10-11 10:39:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kicuła Data wprowadzenia do BIP 2018-10-24 11:21:21
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-10-24 11:21:27
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-10-24 11:21:27
Artykuł był wyświetlony: 36 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu