ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-11-23 Uchwała Zmiana budżetu gminy na 2017 r. XXIV/193/2017 Obowiązujący
2 2017-11-23 Akt prawa miejscowego Program współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku. XXIV/192/2017 Obowiązujący
3 2017-11-23 Akt prawa miejscowego Zmiana uchwały Nr XXIV/142/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. XXIV/191/2017 Obowiązujący
4 2017-11-23 Akt prawa miejscowego Zmiana uchwały Nr XX/147/2005 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przewóz. XXIV/190/2017 Obowiązujący
5 2017-11-23 Akt prawa miejscowego Zmiana uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie sposobu poboru podatku leśnego. XXIV/189/2017 Obowiązujący
6 2017-11-23 Akt prawa miejscowego Zmiana uchwały Nr IV/23/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie sposobu poboru podatku rolnego. XXIV/188/2017 Obowiązujący
7 2017-11-23 Akt prawa miejscowego Zmiana uchwały Nr IV/25/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów. XXIV/187/2017 Obowiązujący
8 2017-11-23 Akt prawa miejscowego Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy. XXIV/186/2017 Obowiązujący
9 2017-11-23 Akt prawa miejscowego Wprowadzenie opłaty targowej i ustalenie stawek opłaty targowej w Gminie Przewóz. XXIV/185/2017 Obowiązujący
10 2017-11-23 Akt prawa miejscowego Wprowadzenie opłaty od posiadania psów i ustalenie stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz. XXIV/184/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu