ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-06-14 Uchwała Plan odnowy Miejscowości Sanice. XXVIII/226/2018 Obowiązujący
2 2018-06-14 Uchwała Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Przewóz. XXVIII/223/2018 Obowiązujący
3 2018-06-14 Uchwała Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Żary o statucie miejskim na realizację zadania pn.: przygotowanie studium wykonalności na potrzeby projektu „Questing nową formą poznawania dziedzictwa kulturowego Pogranicza Śląsko - Łużyckiego”. XXVIII/222/2018 Obowiązujący
4 2018-06-14 Uchwała Zmiana budżetu gminy na 2018 r. XXVIII/221/2018 Obowiązujący
5 2018-06-14 Uchwała Uchwała w sprawie absolutorium. XXVIII/220/2018 Obowiązujący
6 2018-06-14 Uchwała Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. XXVIII/219/2018 Obowiązujący
7 2018-06-14 Uchwała Zmiana uchwały Nr I/6/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. XXVIII/227/2018 Obowiązujący
8 2018-06-14 Uchwała Ustalenie wysokości dopłaty do ceny 1 m3 wody dostarczanej i 1 m3 ścieków odbieranych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Przewozie. XXVIII/225/2018 Obowiązujący
9 2018-06-14 Akt prawa miejscowego Przyjęcie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przewóz. XXVIII/224/2018 Obowiązujący
10 2018-03-22 Uchwała Zmiana budżetu gminy na 2018 r. XXVII/218/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu