ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-02-22 Uchwała Zmiana budżetu gminy na 2018 r. XXVI/214/2018 Obowiązujący
2 2018-02-22 Uchwała Wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. XXVI/213/2018 Obowiązujący
3 2018-02-22 Akt prawa miejscowego Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przewóz w 2018 roku. XXVI/212/2018 Obowiązujący
4 2018-02-22 Uchwała Podział Gminy Przewóz na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. XXVI/211/2018 Obowiązujący
5 2018-02-22 Uchwała Podział Gminy Przewóz na stałe okręgi wyborcze, ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. XXVI/210/2018 Obowiązujący
6 2018-02-22 Uchwała Zgłoszenie oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze. XXVI/209/2018 Obowiązujący
7 2018-02-22 Akt prawa miejscowego Uchylenie uchwały Nr XX/148/2005 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nauczycielom dodatku mieszkaniowego. XXVI/208/2018 Obowiązujący
8 2018-02-22 Akt prawa miejscowego Określenie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Przewóz. XXVI/207/2018 Obowiązujący
9 2018-02-22 Uchwała Zmiana budżetu gminy na 2018 r. XXVI/206/2018 Obowiązujący
10 2017-12-14 Akt prawa miejscowego Zmiana uchwały Nr XXIV/189/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie sposobu poboru podatku leśnego. XXV/205/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu