ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-12-20 Uchwała Odwołanie ze składu członka Komisji Rewizyjnej. III/29/2018 Obowiązujący
2 2018-12-20 Uchwała Uchwała w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Przewóz. III/28/2018 Obowiązujący
3 2018-12-20 Uchwała Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Dąbrowa Łużycka, Potok i Przewóz, gmina Przewóz III/27/2018 Obowiązujący
4 2018-12-20 Uchwała Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/234/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30.08.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi: Dąbrowa Łużycka, Potok i Przewóz. III/26/2018 Obowiązujący
5 2018-12-20 Akt prawa miejscowego Uchwała w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w gminie Przewóz na 2018 r. III/25/2018 Obowiązujący
6 2018-12-20 Uchwała Uchwała w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. III/24/2018 Obowiązujący
7 2018-12-20 Uchwała Uchwała w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2026 III/23/2018 Obowiązujący
8 2018-12-20 Uchwała Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. III/22/2018 Obowiązujący
9 2018-12-20 Akt prawa miejscowego Ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym III/21/2018 Obowiązujący
10 2018-12-20 Uchwała Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Przewóz na 2019 r. III/20/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu