ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-03-25 Uchwała Uchwała w sprawie zaopiniowania zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony przyrody dla rezerwatu przyrody „Nad Młyńską Strugą”. V/38/2019 Obowiązujący
2 2019-03-25 Akt prawa miejscowego Określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 V/41/2019 Obowiązujący
3 2019-03-25 Akt prawa miejscowego Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 V/40/2019 Obowiązujący
4 2019-03-25 Akt prawa miejscowego Ustanowienie gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 V/39/2019 Obowiązujący
5 2019-03-25 Akt prawa miejscowego Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przewóz w 2019 roku. V/37/2019 Obowiązujący
6 2019-02-27 Akt prawa miejscowego Zmiana uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. IV/36/2019 Obowiązujący
7 2019-02-27 Uchwała Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. IV/35/2019 Obowiązujący
8 2019-02-27 Akt prawa miejscowego Wyznaczenie inkasentów do poboru podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów. IV/34/2019 Obowiązujący
9 2019-02-27 Akt prawa miejscowego Sposób poboru podatku rolnego. IV/33/2019 Obowiązujący
10 2019-02-27 Akt prawa miejscowego Sposób poboru podatku leśnego. IV/32/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu