ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przewóz na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
VII/53/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi: Dąbrowa Łużycka, Potok i Przewóz, gmina Przewóz
Nr aktu prawnego
VII/52/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi: Dąbrowa Łużycka, Potok i Przewóz nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przewóz.
Nr aktu prawnego
VII/51/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Zmiana budżetu gminy na 2019 r.
Nr aktu prawnego
VII/55/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie absolutorium
Nr aktu prawnego
VII/49/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
Nr aktu prawnego
VII/48/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Zlecenie Komisji Rewizyjnej zadania kontrolnego.
Nr aktu prawnego
VII/54/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Zmiana uchwały Nr XXVIII/225/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1 m3 wody dostarczanej i 1 m3 ścieków odbieranych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Przewozie.
Nr aktu prawnego
VII/50/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Udzielenie wójtowi wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
VII/47/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Zmiana uchwały Nr XVII/170/2000 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia Gminy Przewóz do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.
Nr aktu prawnego
VI/46/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji