ˆ

Rewitalizacja

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2016-10-04 09:21:18 Informacja ogłoszona dnia 2016-10-04 09:22:35 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023
Co to jest program rewitalizacji? Gmina Siedlisko przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR), który jest wieloletnim programem przyjętym i koordynowanym przez Samorząd Gminny. Program ma na celu rewitalizację określonego obszaru zdegradowanego lub obszarów zdegradowanych. Program jest realizowany zgodnie z określonym harmonogramem czasowym i finansowany z określonych źródeł. Program jest dokumentem wymaganym w procesie aplikacji o środki pomocowe z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz umożliwia uzyskanie dotacji.
 
Co oznacza rewitalizacja? Rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na obszarze Gminy proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych. Rewitalizacja służy wyprowadzeniu obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości. Głównym celem rewitalizacji jest ożywienie gospodarcze i społeczne Gminy. Osiągnięcie postawionych celów jest możliwe przez rozwijanie nowych form działalności gospodarczej, wsparcie już istniejących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego oraz nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji.
 
Co to jest obszar zdegradowany? Obszar zdegradowany to obszar problemowy w Gminie, na którym można zaobserwować negatywne zjawiska zarówno w sferze społecznej jak i gospodarczej, technicznej lub ekonomicznej. Obszar taki można opisać poprzez wskaźniki tj. m.in. wysoki poziom ubóstwa, trwałego bezrobocia, niski poziom edukacji, niski poziom aktywności gospodarczej, zniszczone otoczenie, niski poziom zasobów mieszkaniowych. Wykorzystując te wskaźniki jak i Państwa uwagi, zostaną zdefiniowane i wybrane obszary zdegradowane w Gminie Siedlisko.
 
Aby przeprowadzić skuteczną rewitalizację muszą być spełnione 4 warunki:
 1. rewitalizacja jest prowadzona kompleksowo i skoordynowana,
 2. rewitalizacja jest oparta na szczegółowych badaniach i trafnej diagnozie Gminy,
 3. rewitalizacja jest wypracowana partycypacyjnie – wspólnie ze wszystkimi interesariuszami, w tym z Państwem – mieszkańcami Gminy Siedlisko,
 4. rewitalizacja ma precyzyjnie określone cele.

 
Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe na otwarte spotkania oraz warsztaty w ramach konsultacji społecznych dotyczących tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji.
 
Spotkania odbędą się 11.10.2016 o godzinie 10:00 oraz 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siedlisku (adres: Plac Zamkowy 6, Siedlisko).
 
Program spotkań:
 1. Prelekcja – Co to jest rewitalizacja? Co to jest Lokalny Program Rewitalizacji? Jak się go opracowuje? W jaki sposób Lokalny Program Rewitalizacji pomaga Gminie?
 2. Warsztaty
  • Wspólnie przeanalizujemy sytuację Gminy Siedlisko.
  • Wspólnie wybierzemy obszary do rewitalizacji.
  • Wspólnie zaproponujemy projekty rewitalizacyjne.
  • Dla samorządowców, przedsiębiorców i inwestorów – Jak wypełnić fiszkę projektową?
 3. Dyskusja pytania i odpowiedzi o rewitalizacji i Lokalnym Programie Rewitalizacji.
 
Dlaczego warto przyjść na spotkanie? Państwa udział w przygotowaniach oraz konsultacjach społecznych jest kluczowy aby rewitalizacja przeprowadzona w Gminie Siedlisko była skuteczna i dopasowana do Państwa potrzeb. Warto brać udział, bo jeśli Państwo się nie zaangażujecie to stracicie szansę na wypowiedzenie się. Warto wziąć udział szczególnie, że temat dotyczy bezpośrednio Gminy, w której Państwo mieszkacie. Konsultacje to szansa na to, że dyskutowany projekt będzie uwzględniał Państwa potrzeby i że będzie on dla Państwa przez to lepszy.
 
Chcesz żyć w lepszej Gminie? Przyjdź na konsultacje!
 
Państwa udział w spotkaniach jest kluczowy do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji!
Zapraszamy do śledzenia strony internetowej Gminy Siedlisko, na której będą udostępniane dalsze informacje odnoście Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz kolejnym spotkaniu z mieszkańcami Gminy w ramach konsultacji społecznych.
 
Kto będzie odpowiedzialny za wykonanie LPR Gminy Siedlisko? Na podstawie zawartej umowy wykonawcą Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siedlisko jest firma FUTURE GREEN INNOVATIONS S.A., ul. Podole 60, 30-394 Kraków - niezależna firma konsultingowa świadcząca usługi z zakresu ochrony środowiska, doradztwa, monitoringu, outsourcingu oraz planowania przestrzennego. Spółka wykonuje kompleksowe opracowania i raporty oddziaływania inwestycji na środowisko, inwentaryzacje przyrodnicze. Udziela porad prawnych z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. Skutecznie realizuje i konsultuje projekty biznesowe oraz badawczo-rozwojowe.
 
Więcej informacji na stronie internetowej:
www.greenfuture-projekt.pl
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Rojek Data wytworzenia informacji: 2016-10-04 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Rojek Data wprowadzenia do BIP 2016-10-04 09:21:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-10-04 09:22:35
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-10-04 09:23:30
Artykuł był wyświetlony: 190 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu