ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Rewitalizacja

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023

Informacja ogłoszona dnia 2016-10-18 12:37:50 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023
 
Po przeprowadzeniu analizy sytuacji Gminy Siedlisko oraz konsultacjach społecznych został wybrany obszar rewitalizacji w Gminie Siedlisko. Obszarem rewitalizacji jest część sołectwa Siedlisko – obszar Nadodrzański obejmujący następujące ulice:
 • ul. Ogrodowa,
 • ul. Nowosolska,
 • ul. Nadodrzańska,
 • ul. Plac Zamkowy,
 • ul. Cmentarna.
 
Zapraszamy do wypełnienia „fiszki projektowej” – formularza, przez który można zgłaszać projekty rewitalizacyjne na obszarze rewitalizacji, którym jest  obszar Nadodrzański.
 
Projekty te zostaną wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023. Wpis ten jest wymagany w procesie aplikacji o środki pomocowe z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz umożliwia uzyskanie innych dotacji.
 
Wypełnione fiszki proszę przesłać do 25.10.2016 na adres mailowy lub oddać na spotkaniu, które odbędzie się 20.10.2016 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siedlisko o godzinnie 17:00.
 
Zapraszamy na spotkanie w ramach konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się 20.10.2016 o godzinie 17:00 Więcej szczegółów na stronie internetowej Gminy www.siedlisko.pl w zakładce „Rewitalizacja”.
Rysunek 1. Obszar Nadodrzański – obszar rewitalizacji w Gminie Siedlisko.
 
 
Jakie projekty rewitalizacyjne można zgłaszać?
Projekt rewitalizacyjny - oznacza działanie, będące częścią programu rewitalizacji, realizowane na konkretnym obszarze, w konkretnym czasie, z określonymi kosztami i w celu uzyskania określonych wyników.
Rodzaje działań podejmowanych w projektach rewitalizacyjnych:
 • Działania „twarde” – związane z polepszeniem stanu infrastruktury, zabudowy itp. struktur materialnych;
 • Działania „miękkie” – związane z polepszeniem stanu społeczności lokalnej oraz szans jej rozwoju – w tym wyjścia ze stanu kryzysowego.
Przykłady działań podejmowanych w projektach rewitalizacyjnych:
 • Działania „przestrzenne” –- odnoszące się do  obiektów i infrastruktury:
  • zagospodarowanie przestrzeni publicznych;
  • budowa/przebudowa/remonty obiektów oraz ich adaptacja na różnorodne cele, o ile działania te przyczynią się do uporządkowania zdegradowanej przestrzeni wiejskiej oraz ożywienia najbliższego otoczenia;
  • przebudowa, konserwacja i renowacja obiektów – o ile wiązać się będzie z rozwiązaniem problemów społecznych lub gospodarczych.
 • Działania „gospodarcze” – odnoszące się do kwestii ekonomicznych:
  • inicjatywy na rzecz inteligentnego rozwoju terenów;
  • wskazanych do rewitalizacji;
  • działania mające na celu wspieranie przedsiębiorczości;
  • na terenach wskazanych do rewitalizacji;
  • wspieranie podmiotów ekonomii społecznej;
  • organizacja okresowych targowisk, jarmarków na terenach wskazanych do rewitalizacji w celu ożywienia przestrzeni oraz wsparcia przedsiębiorców.
 • Działania „społeczne” – odnoszące się do społeczności lokalnych:
  • organizacja przedsięwzięć integrujących i aktywizujących lokalną społeczność;
  • organizacja warsztatów, kursów, szkoleń indywidualnych i grupowych, które służą przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu;
  • organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, które zamieszkują na terenach wskazanych do rewitalizacji, mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań.
 
Co to jest program rewitalizacji? Gmina Siedlisko przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR), który jest wieloletnim programem przyjętym i koordynowanym przez Samorząd Gminny. Program ma na celu rewitalizację określonego obszaru zdegradowanego lub obszarów zdegradowanych. Program jest realizowany zgodnie z określonym harmonogramem czasowym i finansowany z określonych źródeł. Program jest dokumentem wymaganym w procesie aplikacji o środki pomocowe z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz umożliwia uzyskanie dotacji. 
 
Co oznacza rewitalizacja? Rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na obszarze Gminy proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych. Rewitalizacja służy wyprowadzeniu obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości. Głównym celem rewitalizacji jest ożywienie gospodarcze i społeczne Gminy. Osiągnięcie postawionych celów jest możliwe przez rozwijanie nowych form działalności gospodarczej, wsparcie już istniejących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego oraz nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji.
 
Co to jest obszar zdegradowany? Obszar zdegradowany to obszar problemowy w Gminie, na którym można zaobserwować negatywne zjawiska zarówno w sferze społecznej jak i gospodarczej, technicznej lub ekonomicznej. Obszar taki można opisać poprzez wskaźniki tj. m.in. wysoki poziom ubóstwa, trwałego bezrobocia, niski poziom edukacji, niski poziom aktywności gospodarczej, zniszczone otoczenie, niski poziom zasobów mieszkaniowych.
 
Co to jest obszar rewitalizacji? Obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru  zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych  zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju Gminy Siedlisko, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji nie  może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz  zamieszkanych przez więcej niż 30% jej mieszkańców. W Gminie Siedlisko obszarem rewitalizacji jest obszar Nadodrzański, obejmujący następujące ulice w Siedlisku: ul. Ogrodowa, ul. Nowosolska, ul. Nadodrzańska, ul. Plac Zamkowy, ul. Cmentarna.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Rojek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Rojek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-18 12:36:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-18 12:37:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-18 12:44:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
269 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony