ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Terminy polowań zbiorowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-08 22:19:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, dnia 5 października 2018 r.
 
OŚ.6150.21.2018
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o terminie polowań zbiorowych
 
Wójt Gminy Siedlisko, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.), informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 179 i 189 dla myśliwych Koła Łowieckiego „DANIEL” z siedzibą przy ul. Nowosolskiej 49, 67-112 Siedlisko.
 
Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „DANIEL” Siedlisko w sezonie 2018/2019
 
Lp.
Termin
Godzina
Nr obwodu łowieckiego
Zwierzyna
1.
4.11.2018r.
7:30-15:00
179/189
Dzik, lis, płowa
2.
17.11.2018r.
7:30-15:00
179/189
Dzik, lis, płowa
3.
1.12.2018r.
7:30-15:00
179/189
Dzik, lis, płowa
4.
2.12.2018r.
7:30-15:00
179/189
Dzik, lis, płowa
5.
16.12.2018r.
7:30-15:00
179/189
Dzik, lis, płowa
6.
5.01.2018r.
7:30-15:00
179/189
Dzik, lis, płowa
 
Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.
 
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Siedlisku oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.siedlisko.pl), stronie internetowej Urzędu Gminy Siedlisko (www.siedlisko.pl) oraz tablicach sołectw na terenie gminy Siedlisko.
 
                                                                                                                   Wójt Gminy Siedlisko
                                                                                                                        /-/ Dariusz Straus

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Janina Budzan Data wytworzenia informacji: 2018-10-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Budzan Data wprowadzenia do BIP 2018-10-08 22:19:40
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-10-08 22:19:43
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-10-08 22:19:43
Artykuł był wyświetlony: 66 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Fundacja Dar Oze tworzy wnioski o uzyskanie 85% dofinansowania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-26 22:25:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie

Fundacja Dar Oze tworzy wnioski o uzyskanie

85% dofinansowania na:
1. Instalacje fotowoltaiczne.
2. Siłownie wiatrowe.
3. Produkcję energii elektrycznej z biomasy.

Dofinansowanie skierowane jest dla:
1. Przedsiębiorców
2. Rolników prowadzących działalność gospodarczą.
3. Grup producentów rolnych.
4. Gmin.

Uwaga dobra wiadomość !
Urząd Marszałkowski zmienia regulamin dla działania 3.1 gospodarka niskoemisyjna, dlatego zlecenia od powyższych Interesantów przyjmujemy do 30.10.2018

Dofinansowanie od 30% do 90% jest możliwe do uzyskania również dla klientów indywidualnych na :
1. Instalacje fotowoltaiczne
2. Gruntowe pompy ciepła
3. Pompy ciepła w technologii powietrze woda
4. Ocieplenie budynków jednorodzinnych.

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na ekologiczne inwestycje prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

Kontakt; Fundacja Dar Oze

Strona internetowa: daroze.pl
Dariusz Skrobisz: 575 475 306
Asystenci;
Piotr Wawrowski : 575 887 401

Katarzyna Kotowicz


Do usłyszenia do zobaczenia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Patrycja Wesołowska Data wytworzenia informacji: 2018-09-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Patrycja Wesołowska Data wprowadzenia do BIP 2018-09-26 22:25:47
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-09-26 22:26:08
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-09-26 22:26:08
Artykuł był wyświetlony: 160 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zebraniach mieszkańców sołectw w sprawie Funduszy Sołeckich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-26 22:16:55

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Patrycja Wesołowska Data wytworzenia informacji: 2018-09-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Patrycja Wesołowska Data wprowadzenia do BIP 2018-09-26 22:16:55
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-09-26 22:21:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-09-26 22:21:07
Artykuł był wyświetlony: 158 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o zatwierdzeniu taryf na 3 lata od 02.07.2018r. do 01.072021r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-02 23:03:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Samorządowy Zakład Budżetowy w Siedlisku informuje, że od dnia 02.07.2018r. do dnia 01.07.2021r. będzie obowiązywała taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu we Wrocławiu  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RET.070.296.2018.AS z dnia 11 czerwca 2018r.
Szczegóły dotyczące zatwierdzonej taryfy znajdują się na stronie www.szbsiedlisko.pl w zakładce woda/taryfy, w biurze obsługi klienta przy ulicy Cmentarnej 3 w Siedlisku, a także na stronie BIP.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Waldemar Binder Data wytworzenia informacji: 2018-07-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Waldemar Binder Data wprowadzenia do BIP 2018-07-02 23:03:33
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-02 23:06:27
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-02 23:06:26
Artykuł był wyświetlony: 418 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja w sprawie braku numeru PESEL we wpisie CEIDG

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-04 22:55:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje, w związku z przepisem art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, o konieczności uzupełnienia nr PESEL w swoim wpisie CEIDG do 19 maja 2018 r.
Brak uzupełnienia w wyznaczonym terminie będzie skutkować wykreśleniem wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Górna Data wytworzenia informacji: 2018-05-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Górna Data wprowadzenia do BIP 2018-05-04 22:55:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-04 22:55:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-04 22:55:58
Artykuł był wyświetlony: 590 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-26 23:56:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Operacja typu: „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” pn. „Siłownia plenerowa alternatywne miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku” mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Siedlisko poprzez budowę ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Siedlisko, Piękne Kąty, Bielawy i Różanówka współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Janina Budzan Data wytworzenia informacji: 2018-04-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Budzan Data wprowadzenia do BIP 2018-04-26 23:56:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-26 23:56:23
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-29 23:30:46
Artykuł był wyświetlony: 606 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I edycja konkursu dla mieszkańców woj. lubuskiego „Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie lubuskim”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-26 23:18:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Drodzy Mieszkańcy!

Czy są wśród Was entuzjaści wycieczek rowerowych? Nie wyobrażacie sobie weekendu bez Waszych ulubionych dwóch kółek? Do pracy jeździcie rowerem? Świetnie się składa! Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez serwis aukcji transportowych Clicktrans.pl. Jedyne, co musisz zrobić to przekonać nas, że to właśnie Twoja ulubiona trasa rowerowa ma w sobie to coś! Oceniamy nie samą trasę, ale atrakcyjność jej przedstawienia.
 
Forma pracy:
•    mapa + opis
•    tekst do dwóch stron A4, w formacie .doc lub .pdf
•    zdjęcia lub materiał filmowy (Twojego autorstwa)
 
Zasady:
  1. Do udziału w konkursie zapraszamy mieszkańców woj. lubuskiego w wieku od 15 do 115 lat
  2. Proponowana przez Ciebie trasa powinna znajdować się w większości w obrębie województwa lubuskiego.
  3. Nie ograniczamy konkursu tylko do oficjalnie wyznaczonych szlaków rowerowych! Tematem Twojej pracy może być dowolna, ulubiona trasa
  4. Praca może być napisana w języku polskim lub angielskim.
 
SUMA NAGRÓD 1500 zł
I miejsce: 1000zł
II miejsce: 500zł
 
Aby wziąć udział w konkursie wyślij swoją pracę na adres mailowy: W temacie maila wpisz: Moja trasa rowerowa
Zwycięskie prace zostaną opublikowane na blogu http://www.info.clicktrans.pl/ lub https://clicktrans.com/blog/ w celu promocji trasy w Polsce i za granicą.
Czekamy na Twoją pracę konkursową do 1 czerwca 2018 r.
Więcej szczegółów i regulamin pod adresem: https://clicktrans.pl/info/konkurs-rowerowy-lubuskie
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Górna Data wytworzenia informacji: 2018-04-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Górna Data wprowadzenia do BIP 2018-04-26 23:18:13
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-26 23:19:58
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-26 23:24:12
Artykuł był wyświetlony: 607 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Węgiel na gaz. PGNiG chce pomóc zamienić „kopciuchy” na piece gazowe

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-08 20:16:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

PGNiG rusza z programem dopłat dla osób, które zdecydują się na wymianę kopciucha na piec gazowy. Będzie mogło z niego skorzystać 11 tys. gospodarstw domowych.  Dofinansowanie może wynieść nawet 3 tys. zł.
 
Wnioski na dofinansowanie będzie można składać w Biurach Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny od 2 maja br. Wszystkie osoby zainteresowane dofinansowaniem będą musiały zlikwidować dotychczasowe źródło ciepła na paliwo stałe, a także zakupić i zainstalować jako źródło ogrzewania kocioł kondensacyjny zasilany paliwem gazowym.  W ramach ogólnopolskiego programu PGNiG "Dofinansowanie nawet do 3 tys. zł" dopłaty na wymianę kotła gazowego na ekologiczne ogrzewania gazowe może uzyskać 11 tys. gospodarstw domowych. 10 tys. z nich ma szansę otrzymać wsparcie do 1 tys. zł. na zakup kotła, a tysiąc rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny może liczyć na wyższe dofinansowanie.
 
Więcej informacji na stronie PGNiG
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Janina Budzan Data wytworzenia informacji: 2018-04-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Budzan Data wprowadzenia do BIP 2018-04-08 20:16:13
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-08 20:16:32
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-08 20:16:32
Artykuł był wyświetlony: 652 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-04 21:54:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Operacja typu: „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” pn. „Siłownia plenerowa alternatywne miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku” mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Siedlisko poprzez budowę ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Siedlisko, Piękne Kąty, Bielawy i Różanówka współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa na budowę siłowni podpisana

19 marca 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn oraz Wójt Dariusz Straus wraz ze Skarbnikiem Gminy Bernardetą Szczepańską podpisali umowę na dofinansowanie budowy czterech siłowni plenerowych.Siłownie będą usytuowane  w miejscowościach Siedlisko, Piękne Kąty, Różanówka, Bielawy. Przyznana kwota z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 73.764,00 zł.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Janina Budzan Data wytworzenia informacji: 2018-04-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Budzan Data wprowadzenia do BIP 2018-04-04 21:54:42
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-04 21:54:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-04 21:56:04
Artykuł był wyświetlony: 662 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kwalifikacja wojskowa dla Gminy Siedlisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-16 09:11:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że tegoroczna kwalifikacja wojskowa dla Gminy Siedlisko zostanie przeprowadzona w terminie 20.04.2018 r. zgodnie z zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowej komisji lekarskich.
Siedzibą działalności komisji będzie Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Nowej Soli ul. Wrocławska 33.
Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej będą wzywane na wyznaczony powyżej dzień na godz. 8.00 (rejestracja).
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:
•    mężczyźni urodzeni w 1999 roku
•    mężczyźni urodzeni w latach 1994 – 1998, którzy nie posiadają określonej kategorii  zdolności do czynnej służby wojskowej
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18
lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 
Do kwalifikacji wojskowej wzywa się również kobiety urodzone w latach 1994 -1999 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Górna Data wytworzenia informacji: 2018-03-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Górna Data wprowadzenia do BIP 2018-03-16 09:11:52
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-16 09:13:42
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-16 09:13:41
Artykuł był wyświetlony: 710 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu