ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRZY UL. KASZTANOWEJ

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-24 20:52:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY
NR 00031-65150-UM0400066/17 z dnia 31.10.2017roku.
Na kwotę 3 636 328,00 zł (środki pozyskane z PROW tj. 63,63%)
Podzieloną na 2 etapu :
1etap - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siedlisku  na kwotę 1 468 948,00
oraz budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Klonowej, Dębowej i Akacjowej w Siedlisku na kwotę 673 519,00 zł.
2 etap – Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Siedlisku na kwotę 1 493 861,00
 
W  TRAKCIE REMONTU:
 • ZWIĘKSZENIE  POJEMNOŚCI DOSTARCZANYCH ŚCIEKÓW
 • ZWIĘKSZENIE ZRZUTÓW ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH Z 60 DO 130
 • LIKWIDACJA POLETEK OSADOWYCH
 • WYKONANIE OBIEKTU ZAMKNIĘTEGO
 • NOWA TECHNOLOGIA – PRASA DO OSADÓW
 • UMOWA Z WYKONAWCĄ PODPISANA – OBIEKT PRZEKAZANY DO MODERNIZACJI PRACE TRWAJĄ 
 • ZAKOŃCZENIE PRAC 30 CZERWIEC 2019r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Janina Budzan Data wytworzenia informacji: 2018-10-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Budzan Data wprowadzenia do BIP 2018-10-24 20:52:32
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-10-24 20:52:37
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-10-24 20:52:37
Artykuł był wyświetlony: 251 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przebudowa budynku przy Placu Zamkowym nr 23 na dz. nr 1076/1 w miejscowości Siedlisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-24 20:24:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kolejna inwestycja na którą pozyskano dofinansowanie i zawarto umowę w dniu 23.10.2018 r.
Umowa obejmuje wykonanie prac związanych z przebudową dachu wraz z przebudowa kominów. Montaż paneli fotowoltaicznych, ocieplenie oraz kolorystykę ścian, wymianę okien i drzwi, oraz przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych. W wyremontowanym budynku udostępnione zostaną pomieszczenia dla  emerytów i rencistów oraz seniorów.
Wartość zadania: 680 785,00 zł
Kwota dofinansowania: 347 989,00 zł.
Przewidywany termin realizacji zadania do 30.10.2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Janina Budzan Data wytworzenia informacji: 2018-10-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Budzan Data wprowadzenia do BIP 2018-10-24 20:24:23
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-10-24 20:24:27
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-10-24 20:40:24
Artykuł był wyświetlony: 250 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Szanowni mieszkańcy !!!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-23 23:41:49

Szanowni mieszkańcy Gminy Siedlisko

            Pragnę  serdecznie podziękować  Wszystkim mieszkańcom Gminy Siedlisko, za obecność i uczestnictwo w tegorocznych wyborach samorządowych. 
            Frekwencja wyborcza pokazała, że mieszkańcy coraz liczniej chcą uczestniczyć w tym najważniejszym akcie demokracji i mieć wpływ na przyszłość naszej Małej Ojczyzny. Gratuluję Wszystkim którzy startując w wyborach samorządowych uzyskali najwyższe zaufanie społeczne.
             To zaufanie, jakim  obdarzyliście Państwo poszczególnych kandydatów  świadczy o tym jakie będą realizowane  kierunki rozwoju gminny w poszczególnych miejscowościach: Siedlisko, Bielawy, Różanówka,  Borowiec, Kierzno, Piękne Kąty, Radocin, Dębianka, Zwierzyniec.
             W wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku, żaden z 3 kandydatów nie został wybrany na Wójta Gminy Siedlisko, dlatego też zapraszam na II turę wyborów w dniu 4 listopada 2018 r. w której zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.
            Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych lokalach wyborczych.
            Dziękuję za wszystkie słowa i głosy wsparcia, zapraszam i proszę Was do udziału w Wyborach.
 
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Janina Budzan Data wytworzenia informacji: 2018-10-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Budzan Data wprowadzenia do BIP 2018-10-23 23:41:49
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-10-23 23:42:02
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-10-23 23:42:48
Artykuł był wyświetlony: 266 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Terminy polowań zbiorowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-08 22:19:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, dnia 5 października 2018 r.
 
OŚ.6150.21.2018
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o terminie polowań zbiorowych
 
Wójt Gminy Siedlisko, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.), informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 179 i 189 dla myśliwych Koła Łowieckiego „DANIEL” z siedzibą przy ul. Nowosolskiej 49, 67-112 Siedlisko.
 
Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „DANIEL” Siedlisko w sezonie 2018/2019
 
Lp.
Termin
Godzina
Nr obwodu łowieckiego
Zwierzyna
1.
4.11.2018r.
7:30-15:00
179/189
Dzik, lis, płowa
2.
17.11.2018r.
7:30-15:00
179/189
Dzik, lis, płowa
3.
1.12.2018r.
7:30-15:00
179/189
Dzik, lis, płowa
4.
2.12.2018r.
7:30-15:00
179/189
Dzik, lis, płowa
5.
16.12.2018r.
7:30-15:00
179/189
Dzik, lis, płowa
6.
5.01.2018r.
7:30-15:00
179/189
Dzik, lis, płowa
 
Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.
 
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Siedlisku oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.siedlisko.pl), stronie internetowej Urzędu Gminy Siedlisko (www.siedlisko.pl) oraz tablicach sołectw na terenie gminy Siedlisko.
 
                                                                                                                   Wójt Gminy Siedlisko
                                                                                                                        /-/ Dariusz Straus

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Janina Budzan Data wytworzenia informacji: 2018-10-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Budzan Data wprowadzenia do BIP 2018-10-08 22:19:40
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-10-08 22:19:43
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-10-08 22:19:43
Artykuł był wyświetlony: 425 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Fundacja Dar Oze tworzy wnioski o uzyskanie 85% dofinansowania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-26 22:25:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie

Fundacja Dar Oze tworzy wnioski o uzyskanie

85% dofinansowania na:
1. Instalacje fotowoltaiczne.
2. Siłownie wiatrowe.
3. Produkcję energii elektrycznej z biomasy.

Dofinansowanie skierowane jest dla:
1. Przedsiębiorców
2. Rolników prowadzących działalność gospodarczą.
3. Grup producentów rolnych.
4. Gmin.

Uwaga dobra wiadomość !
Urząd Marszałkowski zmienia regulamin dla działania 3.1 gospodarka niskoemisyjna, dlatego zlecenia od powyższych Interesantów przyjmujemy do 30.10.2018

Dofinansowanie od 30% do 90% jest możliwe do uzyskania również dla klientów indywidualnych na :
1. Instalacje fotowoltaiczne
2. Gruntowe pompy ciepła
3. Pompy ciepła w technologii powietrze woda
4. Ocieplenie budynków jednorodzinnych.

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na ekologiczne inwestycje prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

Kontakt; Fundacja Dar Oze

Strona internetowa: daroze.pl
Dariusz Skrobisz: 575 475 306
Asystenci;
Piotr Wawrowski : 575 887 401

Katarzyna Kotowicz


Do usłyszenia do zobaczenia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Patrycja Wesołowska Data wytworzenia informacji: 2018-09-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Patrycja Wesołowska Data wprowadzenia do BIP 2018-09-26 22:25:47
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-09-26 22:26:08
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-09-26 22:26:08
Artykuł był wyświetlony: 519 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zebraniach mieszkańców sołectw w sprawie Funduszy Sołeckich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-26 22:16:55

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Patrycja Wesołowska Data wytworzenia informacji: 2018-09-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Patrycja Wesołowska Data wprowadzenia do BIP 2018-09-26 22:16:55
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-09-26 22:21:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-09-26 22:21:07
Artykuł był wyświetlony: 515 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o zatwierdzeniu taryf na 3 lata od 02.07.2018r. do 01.072021r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-02 23:03:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Samorządowy Zakład Budżetowy w Siedlisku informuje, że od dnia 02.07.2018r. do dnia 01.07.2021r. będzie obowiązywała taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu we Wrocławiu  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RET.070.296.2018.AS z dnia 11 czerwca 2018r.
Szczegóły dotyczące zatwierdzonej taryfy znajdują się na stronie www.szbsiedlisko.pl w zakładce woda/taryfy, w biurze obsługi klienta przy ulicy Cmentarnej 3 w Siedlisku, a także na stronie BIP.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Waldemar Binder Data wytworzenia informacji: 2018-07-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Waldemar Binder Data wprowadzenia do BIP 2018-07-02 23:03:33
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-02 23:06:27
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-02 23:06:26
Artykuł był wyświetlony: 774 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja w sprawie braku numeru PESEL we wpisie CEIDG

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-04 22:55:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje, w związku z przepisem art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, o konieczności uzupełnienia nr PESEL w swoim wpisie CEIDG do 19 maja 2018 r.
Brak uzupełnienia w wyznaczonym terminie będzie skutkować wykreśleniem wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Górna Data wytworzenia informacji: 2018-05-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Górna Data wprowadzenia do BIP 2018-05-04 22:55:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-04 22:55:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-04 22:55:58
Artykuł był wyświetlony: 947 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-26 23:56:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Operacja typu: „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” pn. „Siłownia plenerowa alternatywne miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku” mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Siedlisko poprzez budowę ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Siedlisko, Piękne Kąty, Bielawy i Różanówka współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Janina Budzan Data wytworzenia informacji: 2018-04-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Budzan Data wprowadzenia do BIP 2018-04-26 23:56:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-26 23:56:23
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-29 23:30:46
Artykuł był wyświetlony: 963 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I edycja konkursu dla mieszkańców woj. lubuskiego „Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie lubuskim”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-26 23:18:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Drodzy Mieszkańcy!

Czy są wśród Was entuzjaści wycieczek rowerowych? Nie wyobrażacie sobie weekendu bez Waszych ulubionych dwóch kółek? Do pracy jeździcie rowerem? Świetnie się składa! Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez serwis aukcji transportowych Clicktrans.pl. Jedyne, co musisz zrobić to przekonać nas, że to właśnie Twoja ulubiona trasa rowerowa ma w sobie to coś! Oceniamy nie samą trasę, ale atrakcyjność jej przedstawienia.
 
Forma pracy:
•    mapa + opis
•    tekst do dwóch stron A4, w formacie .doc lub .pdf
•    zdjęcia lub materiał filmowy (Twojego autorstwa)
 
Zasady:
 1. Do udziału w konkursie zapraszamy mieszkańców woj. lubuskiego w wieku od 15 do 115 lat
 2. Proponowana przez Ciebie trasa powinna znajdować się w większości w obrębie województwa lubuskiego.
 3. Nie ograniczamy konkursu tylko do oficjalnie wyznaczonych szlaków rowerowych! Tematem Twojej pracy może być dowolna, ulubiona trasa
 4. Praca może być napisana w języku polskim lub angielskim.
 
SUMA NAGRÓD 1500 zł
I miejsce: 1000zł
II miejsce: 500zł
 
Aby wziąć udział w konkursie wyślij swoją pracę na adres mailowy: W temacie maila wpisz: Moja trasa rowerowa
Zwycięskie prace zostaną opublikowane na blogu http://www.info.clicktrans.pl/ lub https://clicktrans.com/blog/ w celu promocji trasy w Polsce i za granicą.
Czekamy na Twoją pracę konkursową do 1 czerwca 2018 r.
Więcej szczegółów i regulamin pod adresem: https://clicktrans.pl/info/konkurs-rowerowy-lubuskie
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Górna Data wytworzenia informacji: 2018-04-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Górna Data wprowadzenia do BIP 2018-04-26 23:18:13
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-26 23:19:58
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-26 23:24:12
Artykuł był wyświetlony: 976 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu