ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Raport o stanie Gminy Siedlisko za 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magda Piatyszek-Klamka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-12 23:14:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-12 23:16:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-12 23:16:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
30 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór na staż im. Roberta Schumana dla absolwentów szkół wyższych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo,
 
Biuro Regionalne Woj. Lubuskiego w Brukseli informuje o prowadzonym do 30 czerwca br. przez Parlament Europejski naborze na staż im. Roberta Schumana dla absolwentów szkół wyższych.
 
O staż mogą ubiegać się osoby, które:
 • mają ukończone 18 lat (bez górnej granicy wiekowej)
 • posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych;
 • spełniają wymogi językowe;
 • przedstawią aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
 • nie pracowały dłużej niż dwa kolejne miesiące w instytucji lub organie UE;
 • w okresie sześciu miesięcy przed rozpoczęciem stażu nie uczestniczyły w programie wizyt naukowych.
W ramach naboru przyjmowane są zgłoszenia na staże, które które będą realizowane w terminie od 1 października 2019 do 28/29 lutego 2020.
 
Stażystom przysługuje stypendium stażowe oraz dodatek związany z podróżą do miejsca stażu. Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się też o dodatek do stypendium (wysokość stypendium zależy od kraju, w którym realizowany jest staż, a dodatku - od stopnia niepełnosprawności oraz kraju, w którym realizowany jest staż).
 
Więcej szczegółowych informacji na stronach Parlamentu Europejskiego  poświęconych stażom:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adrian Dwojak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-09 14:30:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-09 14:30:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-09 14:30:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
42 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, dnia 24  maja 2019r.
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 – tekst jedn.) podaje się do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Uchwałą V/48/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 marca 2019r., Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlisko.
Z treścią podjętej Uchwały i załącznikami (tekstem Studium wraz rysunkami , uzasadnieniem i podsumowaniem do podjętej uchwały, sporządzonym na podstawie art. 42, pkt. 2 w/w ustawy, można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.siedlisko.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Siedlisko,  pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, pokój nr 11, w godzinach pracy Urzędu.
 
Wójt Gminy Siedlisko

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Rojek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Rojek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-27 21:35:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-27 21:35:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-27 21:35:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1144 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oferta odbycia stażu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy w Siedlisku pozyskał w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowosolskim” organizację stażu dla 1 osoby bezrobotnej na okres 5 miesięcy.
 
Projekt w ramach, którego przyznany jest staż skierowany jest do osób bezrobotnych spełniających łącznie wszystkie poniższe kryteria;
·  które nie ukończyły 30 r. ż.;
·  posiadających II profil pomocy;
·  należących do kategorii NEET, tzn.: nie pracujących (tj. bezrobotnych (-a)), nie kształcących się (tj. nie uczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkolących się  (tj. nie uczestniczących w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy w okresie ostatnich 4 tygodni).
·  w przypadku osób poniżej 25 roku życia nie może upłynąć termin 4 m-cy od rejestracji  jako osoba bezrobotna do dnia wydania skierowania na staż.
 
Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie swojej kandydatury w Urzędzie Gminy w Siedlisku,  do dnia 15 kwietnia 2019 r.
W przypadku pozyskania odpowiedniego kandydata Urząd zastrzega sobie prawo  wcześniejszego rozpoczęcia stażu.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Kaczanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kaczanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-24 22:07:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-24 22:07:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-24 22:07:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
434 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszańcami Gminy Siedlisko w sprawie nadania statutu sołectw: Siedlisko, Bielawy, Różanówka, Borowiec, Piękne Kąty

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Patrycja Wesołowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Patrycja Wesołowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-21 13:05:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-21 13:30:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-29 22:07:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
457 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2018

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uwaga Przedsiębiorcy
Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137), Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2018, są obowiązani do złożenia do dnia 31.01.2019 r., pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Górna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Górna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-05 22:44:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-05 22:45:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-05 22:45:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
790 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlisko

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, dnia 27  grudnia 2018 r.
                                                                                                                     
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlisko
 
Na podstawie art. 11 pkt. 10 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 - tekst jednolity), zgodnie z art. 30, 39 i 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 – tekst jedn. z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlisko.
Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostaną wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 7 stycznia 2019 r. do 5 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Siedlisko,  pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, pokój nr 11, w od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie BIP Urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium, odbędzie się w dniu 5 lutego 2019r. o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siedlisko.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Siedlisko, w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Siedlisko, pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2019 r.
Zgodnie z art. 54, ust. 2 ustawy i art. 29 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa. Uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko można składać na piśmie na adres jak wyżej lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: , w wyżej określonym terminie.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Siedlisko.
 
Wójt Gminy Siedlisko
 
Obwieszczenie wywieszono w terminie 31 grudnia 2018 r. do dnia 27 lutego 2019 r.,
 • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Siedlisko,  pl. Zamkowy 6,
 • na tablicy ogłoszeń w miejscowości Siedlisko, Bielawy, Borowiec, Piękne Kąty, Różanówka
 • w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Rojek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Rojek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-30 14:20:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-30 14:20:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-30 14:20:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
819 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRZY UL. KASZTANOWEJ

Akapit nr 1 - brak tytułu

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY
NR 00031-65150-UM0400066/17 z dnia 31.10.2017roku.
Na kwotę 3 636 328,00 zł (środki pozyskane z PROW tj. 63,63%)
Podzieloną na 2 etapu :
1etap - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siedlisku  na kwotę 1 468 948,00
oraz budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Klonowej, Dębowej i Akacjowej w Siedlisku na kwotę 673 519,00 zł.
2 etap – Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Siedlisku na kwotę 1 493 861,00
 
W  TRAKCIE REMONTU:
 • ZWIĘKSZENIE  POJEMNOŚCI DOSTARCZANYCH ŚCIEKÓW
 • ZWIĘKSZENIE ZRZUTÓW ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH Z 60 DO 130
 • LIKWIDACJA POLETEK OSADOWYCH
 • WYKONANIE OBIEKTU ZAMKNIĘTEGO
 • NOWA TECHNOLOGIA – PRASA DO OSADÓW
 • UMOWA Z WYKONAWCĄ PODPISANA – OBIEKT PRZEKAZANY DO MODERNIZACJI PRACE TRWAJĄ 
 • ZAKOŃCZENIE PRAC 30 CZERWIEC 2019r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janina Budzan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janina Budzan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-24 20:52:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-24 20:52:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-24 20:52:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1104 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przebudowa budynku przy Placu Zamkowym nr 23 na dz. nr 1076/1 w miejscowości Siedlisko

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kolejna inwestycja na którą pozyskano dofinansowanie i zawarto umowę w dniu 23.10.2018 r.
Umowa obejmuje wykonanie prac związanych z przebudową dachu wraz z przebudowa kominów. Montaż paneli fotowoltaicznych, ocieplenie oraz kolorystykę ścian, wymianę okien i drzwi, oraz przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych. W wyremontowanym budynku udostępnione zostaną pomieszczenia dla  emerytów i rencistów oraz seniorów.
Wartość zadania: 680 785,00 zł
Kwota dofinansowania: 347 989,00 zł.
Przewidywany termin realizacji zadania do 30.10.2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janina Budzan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janina Budzan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-24 20:24:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-24 20:24:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-24 20:40:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1096 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Szanowni mieszkańcy !!!

Szanowni mieszkańcy Gminy Siedlisko

            Pragnę  serdecznie podziękować  Wszystkim mieszkańcom Gminy Siedlisko, za obecność i uczestnictwo w tegorocznych wyborach samorządowych. 
            Frekwencja wyborcza pokazała, że mieszkańcy coraz liczniej chcą uczestniczyć w tym najważniejszym akcie demokracji i mieć wpływ na przyszłość naszej Małej Ojczyzny. Gratuluję Wszystkim którzy startując w wyborach samorządowych uzyskali najwyższe zaufanie społeczne.
             To zaufanie, jakim  obdarzyliście Państwo poszczególnych kandydatów  świadczy o tym jakie będą realizowane  kierunki rozwoju gminny w poszczególnych miejscowościach: Siedlisko, Bielawy, Różanówka,  Borowiec, Kierzno, Piękne Kąty, Radocin, Dębianka, Zwierzyniec.
             W wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku, żaden z 3 kandydatów nie został wybrany na Wójta Gminy Siedlisko, dlatego też zapraszam na II turę wyborów w dniu 4 listopada 2018 r. w której zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.
            Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych lokalach wyborczych.
            Dziękuję za wszystkie słowa i głosy wsparcia, zapraszam i proszę Was do udziału w Wyborach.
 
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janina Budzan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janina Budzan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-23 23:41:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-23 23:42:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-23 23:42:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1111 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji