ˆ

wybory 2018-2023

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 2 listopada 2018r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy SIEDLISKO kadencji 2018-2023, w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójta wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-13 23:02:35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Górna Data wytworzenia informacji: 2018-11-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Górna Data wprowadzenia do BIP 2018-11-13 23:02:35
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-11-13 23:05:55
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-11-13 23:05:55
Artykuł był wyświetlony: 143 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE I z dnia 5 listopada 2018 r.uzupełniające obwieszczenie z dnia 23 paĨdziernika 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubuskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-06 23:16:33

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Miśkiewicz Data wytworzenia informacji: 2018-11-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Miśkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-11-06 23:16:33
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-11-06 23:17:40
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-11-06 23:17:40
Artykuł był wyświetlony: 152 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Siedlisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-05 23:06:55

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Górna Data wytworzenia informacji: 2018-11-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Górna Data wprowadzenia do BIP 2018-11-05 23:06:55
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-11-05 23:13:56
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-11-05 23:13:56
Artykuł był wyświetlony: 154 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Siedlisko z dnia 25 października 2018 roku informujące o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-29 22:08:46

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Górna Data wytworzenia informacji: 2018-10-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Górna Data wprowadzenia do BIP 2018-10-29 22:08:46
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-10-29 22:10:22
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-10-29 22:10:21
Artykuł był wyświetlony: 225 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubuskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-28 23:11:10

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Miśkiewicz Data wytworzenia informacji: 2018-10-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Miśkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-10-28 23:11:10
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-10-29 22:10:25
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-10-29 22:10:25
Artykuł był wyświetlony: 229 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-24 20:55:56

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Patrycja Wesołowska Data wytworzenia informacji: 2018-10-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Patrycja Wesołowska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-24 20:55:56
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-10-24 20:57:54
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-10-24 20:57:54
Artykuł był wyświetlony: 269 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 23 października 2018r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-24 20:47:49

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Patrycja Wesołowska Data wytworzenia informacji: 2018-10-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Patrycja Wesołowska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-24 20:47:49
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-10-24 20:49:01
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-10-24 20:49:01
Artykuł był wyświetlony: 270 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

AKT PEŁNOMOCNICTWA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-24 20:15:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Termin składania dokumentów: II TURA
 • do 26 października 2018 r.,
 1. Udzielić pełnomocnictwa do głosowania może wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat. 
 2. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach wnosi się począwszy od dnia wejścia w życie postanowienia o zarządzeniu wyborów, nie później jednak niż w 9. dniu przed dniem wyborów. Wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, najpóźniej w 9. dniu przed dniem drugiego głosowania. Za datę wniesienia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu do właściwego urzędu gminy.
 3. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków, wójt gminy w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie 3 dni, prezydent miasta odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. 
 4. Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, wniosek podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania. 
 5. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia woli prezydentowi miasta, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. 
 6. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w wyborach.
 7. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców Gminy Siedlisko.
 8. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka dziadek, babka itp.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itp.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. 
 9. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na Gminy Siedlisko w miejscu zamieszkania wyborcy lub innym miejscu na terenie Gminy Siedlisko jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania.
 10. Akt pełnomocnictwa sporządzony przed dniem pierwszego głosowania uprawnia pełnomocnika do oddania głosu również w ewentualnym ponownym głosowaniu. 
 11. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:
  1. śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika, 
  2. wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.
 12. Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego. 
 
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z zm.).
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.).  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1724 ze zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Górna Data wytworzenia informacji: 2018-10-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Górna Data wprowadzenia do BIP 2018-10-24 20:15:20
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-10-24 20:20:49
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-10-24 20:20:49
Artykuł był wyświetlony: 273 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokoły wyników głosowania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-23 23:48:18

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Wygiera Data wytworzenia informacji: 2018-10-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Wygiera Data wprowadzenia do BIP 2018-10-23 23:48:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-10-24 00:12:06
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-10-24 00:12:06
Artykuł był wyświetlony: 307 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenia Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1 i 2 ds. Przeprowadzenia Głosowania z dnia 11 października 2018r. oraz ds. Ustalenia Wyników Głosowania z dnia 11 października 2018r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-12 23:15:13

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Patrycja Wesołowska Data wytworzenia informacji: 2018-10-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Patrycja Wesołowska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-12 23:15:13
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-10-12 23:21:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-10-12 23:21:53
Artykuł był wyświetlony: 639 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu