ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Konsultacje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konsultacje społeczne w sprawie projektu "Program współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Kaczanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kaczanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-30 23:11:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-30 23:22:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-14 23:14:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
222 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku”.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zarządzenie Nr  0050.41.2018
Wójta Gminy Siedlisko
z dnia 29 listopada 2018 roku
 
w sprawie:   ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku”.
 
            Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/27/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub z 2011 roku, nr 40, poz. 812)
 
Wójt Gminy Siedlisko zarządza, co następuje:
 
§1
[Przedmiot konsultacji]
 1. Postanawia się przeprowadzić  konsultacje w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy  na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.
 
§2
[Termin przeprowadzenia konsultacji]
 1. Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 29.11.2018 r.
 2. Ustala się termin zakończenia konsultacji na dzień 10.12.2018 r.
 
§3
[Sposób przeprowadzenia konsultacji]
 1. Konsultacje odbędą się w formie zgłaszania uwag i opinii na formularzu konsultacji stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Wszelkie opinie i uwagi do projektu uchwały należy zgłaszać w formie pisemnej do dnia 10.12.2018 r., na adres Urzędu Gminy w Siedlisku Plac Zamkowy 6,
  67 – 112 Siedlisko, bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
  e-mail: , bądź też za pośrednictwem fax 68 3883211 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Siedlisku.
 3. Nie wyrażenie opinii w terminie określonym w ogłoszeniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.
 4. Uwagi i opinie wniesione po dniu 10.12.2018 r. nie będą rozpatrywane.
 5. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.siedlisko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Siedlisku.
 
 
§4
[Postanowienia końcowe]
 1. Konsultacje przeprowadza pracownik Urzędu Gminy w Siedlisku.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Siedlisko oraz na tablicy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Kacznowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kacznowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-03 08:28:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-03 08:46:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-16 22:32:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
96 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »