ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

opieka nad dziećmi do lat 3

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157 z późn.zm.)
Zgodnie z postanowieniami w/w ustawy opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być sprawowana:
  • w żłobku;
  • w klubie dziecięcym;
  • przez dziennego opiekuna;
  • przez nianię.
Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawyz dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn.zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych .
„Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Siedlisko" prowadzi  Wójt Gminy Siedlisko .
Wójt gminy dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.
Wpis do rejestru podlega opłacie w wysokości 500 zł., która stanowi dochód własny Gminy.
Podmiot wpisany do  Rejestru jest zobowiązany do informowania Wójta gminy o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dołączonych do wniosku dokumentach w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Po otrzymaniu informacji o zmianach, Wójt dokonuje zmian w Rejestrze oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru stosowne zaświadczenie, uwzględniające te zmiany.
Wykreślenie z Rejestru w drodze decyzji administracyjnej, następuje w  przypadku:
1) złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
2) nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
3) przekazania we wniosku o wpis do rejestru oraz dołączonych do niego wymaganych dokumentach  informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.
Wykreślenie z rejestru jest zwolnione z opłaty.
Wzory wniosków określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.193)
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzony przez Wójta Gminy Siedlisko publikowany jest na stronie https://empatia.mpips.gov.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Kaczanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kaczanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-16 21:26:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-16 21:40:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-16 21:40:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
121 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »