ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Plan pracy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Regulaminy Rady Gminy Siedlisko

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd


Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-07 22:21:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-07 22:21:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Szymczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-09-21 10:31:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4916 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Radni Gminy Siedlisko

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. Chilicka Małgorzata – Przewodnicząca Rady Gminy – Siedlisko
 2. Frankowska Anna - w-ce Przewodnicząca Rady Gminy
 3. Adamczyk Grzegorz – Siedlisko
 4. Adamów-Czaykowska Agnieszka – Siedlisko
 5. Bereś Piotr – Siedlisko
 6. Dysiewicz Sebastian – Siedlisko
 7. Dziuda Franciszek – Bielawy
 8. Gielec Janina – Różanówka 
 9. Górny Łukasz – Siedlisko
 10. Hardy Urszula – Siedlisko
 11. Klimas Adam – Borowiec
 12. Lewicki Przemysław – Bielawy
 13. Małachowski Marian Kierzno
 14. Nietopiel Marcin – Siedlisko
 15. Różańska Katarzyna – Borowiec

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Górna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Chilicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-07 22:20:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-07 22:21:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Szymczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-02-05 11:55:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4967 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan Pracy Rady Gminy na Rok 2015

Akapit nr 1 - brak tytułu

I KWARTAŁ
 1. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy za rok 2014.
 2. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 3. Informacja Komendy Powiatowej Policji i Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa gminy w 2014 r.
 4. Informacja na temat bezrobocia w Gminie .
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia (nie wyodrębnienia) środków stanowiących fundusz sołecki.
 6. Przyjęcie planów pracy komisji stałych rady gminy oraz sprawozdania z pracy rady.
II KWARTAŁ 
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok poprzedni i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium. 
 2. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności  Ośrodka Pomocy Społecznej  za rok 2014. 
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności instytucji kultury i przedstawienie zamierzeń na 2015 r. 
 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 r.
III KWARTAŁ
 1. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. 
 2. Przyjęcie informacji o stanie organizacji oświaty na rok szkolny 2015/2016.
 3. Przyjęcie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych radnych, pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
 4. Propozycje zadań gospodarczych.
IV KWARTAŁ
 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 z uwzględnieniem wyników sprawdzianu szkolnego i egzaminu gimnazjalnego.
 2. Ocena funkcjonowania Samorządowego Zakładu Budżetowego.
 3. Uchwalenie stawek podatków i opłat na rok 2016. 
 4. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2016.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.
 6. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2016.
 7. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
UWAGA
Plan pracy będzie uzupełniany o tematy, wynikające z bieżącej pracy organów gminy.
Zmiany do budżetu gminy dokonywane będą w miarę potrzeb.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Górna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Chilicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-14 20:12:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Szymczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-14 20:12:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Szymczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-01-14 20:22:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2970 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan pracy Rady Gminy Siedlisko na rok 2019

Akapit nr 1 - brak tytułu

I KWARTAŁ
1. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków funduszy sołeckich w 2018 r.
3. Przyjęcie planów pracy komisji stałych rady gminy .
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

IIKWARTAŁ 
1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok poprzedni i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium. 
2. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności  Ośrodka Pomocy Społecznej  za rok 2018. 
3. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności instytucji kultury i przedstawienie zamierzeń na 2019 r. 
4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r

IIIKWARTAŁ
1. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
2. Przyjęcie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych radnych, pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
3. Propozycje zadań gospodarczych.
 
IV KWARTAŁ
1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 .
2. Ocena funkcjonowania Samorządowego Zakładu Budżetowego.
3. Uchwalenie stawek podatków i opłat na rok 2020. 
4. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2020.
 
UWAGA
Plan pracy będzie uzupełniany o tematy, wynikające z bieżącej pracy organów gminy.
Zmiany do budżetu gminy dokonywane będą w miarę potrzeb.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Górna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Górna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-07 21:55:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-07 21:55:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-07 21:55:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
133 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »