ˆ

Komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenie Nr 0050.23.2013 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-08-13 11:07:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 0050.22.2013 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-08-13 11:05:51

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa przystani rzecznych na Odrze (na odcinku Środkowej Odry od Bytomia Odrzańskiego – km 416 do Kostrzyna nad Odrą – km 617)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-08-08 11:43:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Wójt Gminy Siedlisko, zawiadamia o

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów, realizowanego na działce nr ew. 909/44 – obręb Siedlisko, gmina Siedlisko.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-07-26 07:11:10

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów realizowanego na działce nr ew. 909/44 obręb Siedlisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-07-26 07:06:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Siedlisko niniejszym zawiadamia, że jako organ ochrony środowiska prowadzący postępowanie na wniosek Biura Projektów Dróg i Mostów “PRODIM” Andrzej Szewczyk, 67-100 Nowa Sól ul. Garbarska 5, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Siedlisko Pana Dariusza Strausa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów realizowanego na działce nr ew. 909/44 obręb Siedlisko, gmina Siedlisko

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów realizowanego na działce nr ew. 909/44 – obręb Siedlisko, gmina Siedlisko”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-07-09 20:55:11

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów, realizowanego na działce o nr ewidencyjnym 909/44 – obręb Siedlisko, gmina Siedlisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-07-09 20:53:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 49 oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że Wójt Gminy Siedlisko, jako organ ochrony środowiska prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów, realizowanego na działce o nr ewidencyjnym 909/44 – obręb Siedlisko, gmina Siedlisko, wydał postanowienie znak: OŚ.6220.12.3.2013 z dnia 02 lipca 2013 roku o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Protokół zamówienia publicznego - Warsztaty z nauki taniego gotowania, dekorowania potraw dla 8 osób na zlecenie OPS Siedlisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-18 13:45:10

Protokół zamówienia publicznego - Kurs operatora wózka widłowego z napędem silnikowym i wymianą butli gazowych dla 7 osób na zlecenie OPS Siedlisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-18 08:40:57

Uchwała Nr XI/55/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-13 12:29:41

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu