ˆ

Komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Siedlisko o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-11-13 20:38:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam o wydaniu w dniu 12.11.2012 r. decyzji nr 2/2012 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Informacja o uzyskaniu dofinansowania do zadania „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siedlisko”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-11-08 08:23:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuję, że w dniu 05.10.2012 roku Gmina Siedlisko podpisała Umowę Dotacji nr 2012/OZ-po-az/037/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siedlisko”.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-10-11 07:08:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z dniem 1 września 2012 r. weszłą w życie ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Przede wszystkim przebudowana zostanie struktura szkolnictwa zawodowego. Obecnie absolwent gimnazjum może kontynuować naukę w zasadniczej szkole zawodowej o okresie nauczania 2 lub 3 lata. W zreformowanym systemie nie będzie już dwuletnich szkół zawodowych - wszystkie szkoły zawodowe realizować będą jednolity, trzyletni cykl kształcenia. Wynika to z podstawowego założenia reformy, zgodnie, z którym edukacja w szkole ponadgimnazjalnej, w tym również w zasadniczej szkole zawodowej, będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego.

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-08-07 20:37:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Siedlisko działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Siedlisko przeznaczonych do sprzedaży

ŚWIADCZENIA RODZINNE-INFORMACJE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-05 15:32:57

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-05 15:32:14

OGŁOSZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-05 15:30:28

SPOTKANIE DOTYCZĄCE PRACY W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-05 15:29:44

SPOTKANIE DOTYCZĄCE PRACY W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-05 15:28:41

OGŁOSZENIE- dofinansowanie do usuwania azbestu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-05 15:26:37

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu