ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                  Siedlisko, 18-01-2019r.
GN.6733.1.2019
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j.Dz.U.2018.2096)
zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek z dnia 11.01.2019r. Firmy P4. Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie wszczyna się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą :
 
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr NWO03082. Wieża stalowo-rurowa wraz z niezbędną infrastrukturą”. Lokalizacja inwestycji: działka nr 627/72 obręb Siedlisko przy ul. Głogowskiej (przy sklepie SPAR).
 
Dokumentacja znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Siedlisko, Pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, pok. 11 (tel. 68 388 32 11).
Wnioski, uwagi należy składać na piśmie w godzinach pracy Urzędu Gminy lub listownie na powyższy adres.
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus
Rozdzielnik:                                                                        
 1. Tablica ogłoszeń                                               
 2.  Strona BIP                                                       
 3. U.G. a/a

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Rojek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Rojek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-23 07:15:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-23 07:16:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-23 07:16:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7400 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Siedlisko ogłasza przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż ruchomości

OGŁOSZENIE

Lp
Nazwa środka ruchomego
Rok produkcji
Opis stanu technicznego
Cena wywoławcza
brutto (PLN)
Wadium (PLN
Postąpienie
1.
Samochód specjalny pożarniczy
FS Lublin ŻUK A 15B
1981
Silnik o pojemności 2120ccm, moc 51kW, (69KM). Nadwozie adekwatne do okresu użytkowania. Układ napędowy, kierowniczy i hamulcowy kompletny. Osprzęt silnika kompletny.
3 000,00
z tego:
netto: 2439,00
Vat: 561,00
 
300,00
30,00
 
Przetarg (licytacja) odbędzie się 27 grudnia 2018r. o godz. 9.30 w Urzędzie Gminy w Siedlisku pok. nr 1.
 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości podanej w tabeli, które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Siedlisko BS Nowa Sól nr 74967400060000002044080005 do dnia 24-12-2018 do godz. 1400.
 2. Nabywca zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty wylicytowanej w przetargu do dnia podpisania umowy sprzedaży. Podpisanie umowy nastąpi w terminie do 7 dni od momentu podpisania protokołu przetargu po uprzednim zawiadomieniu.   Niedotrzymanie w/w terminu powoduje przepadek wadium.
 3. W przypadku odwołania lub zakończenia się przetargu wynikiem negatywnym wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu lub odwołaniu przetargu.
 4. Informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Siedlisko pok. nr 11 tel.68 388 32 11. Samochód można oglądać w Bielawach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 68 388 32 11.
 
Siedlisko: 2018-12-10                                                                                                                                                         Wójt Gminy Siedlisko
                                                                                                                                                                                            /-/ Dariusz Straus

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Rojek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Rojek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-10 23:18:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-10 23:18:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-10 23:18:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8968 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Siedlisko o zebraniu materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 26-11-2018r.
GN.6733.2.2018
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
 
o zebraniu materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945)  oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że Urząd Gminy w Siedlisku zgromadził niezbędne materiały do wydania decyzji w tym sporządzony został projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą :
 
„Budowa sieci SN 20 kV, stacji transformatorowej, agregatów i przyłącza nN 0,4 kV dla zasilania gospodarstwa rolnego w m. Borowiec, PGR 6 na części działek nr 278/19, 278/24, 278/26, 278/3, 278/28, 278/27 obręb Borowiec, gm. Siedlisko”
 
Dokumentacja znajduje się do wglądu w:
- Urzędzie Gminy Siedlisko, Pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, pok. 11 (tel. 68 388 32 11)
Wnioski, uwagi należy składać osobiście w pokoju nr 11 w godzinach pracy Urzędu lub kierować pisemnie na adres Urzędu Gminy w Siedlisku w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus
 
Rozdzielnik:                                                              
1.Tablica ogłoszeń                                                   
2.Strona BIP
3.U.G. a/a

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Rojek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Rojek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-05 21:58:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-05 22:08:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-05 22:08:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8783 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O MIEJSCU POLOWANIA ZBIOROWEGO

Akapit nr 1 - brak tytułu

     Wójt Gminy Siedlisko informuje, że na terenie gminy Siedlisko odbywać się będą polowania zbiorowe.          
     W związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności na terenach leśnych oraz polnych. Mogą wystąpić na nich chwilowe ograniczenia swobodnego poruszania się drogami leśnymi i polnymi wynikające z zasad bezpieczeństwa prowadzenia polowań. Odpowiedzialnymi za organizację i prowadzenie polowań zbiorowych są właściwi terytorialnie dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich.
 
Terminarz polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 w obwodach 179/189  dla myśliwych Koła łowieckiego „DANIEL” z siedzibą w Siedlisku ul. Nowosolska 49, 67-112 Siedlisko.
 
Data
Godzina
Rodzaj zwierzyny
Teren polowania
4.11.2018 r.
730 Zwierzyniec
Dzik, lis, płowa
179/189
17.11.2018 r.
730 Zwierzyniec
Dzik, lis, płowa
179/189
1.12.2018 r.
730 Zwierzyniec
Dzik, lis, płowa
179/189
2.12.2018 r.
730 Zwierzyniec
Dzik, lis, płowa
179/189
16.12.2018 r.
730 Zwierzyniec
Dzik, lis, płowa
179/189
5.01.2019 r.
730 Zwierzyniec
Dzik, lis, płowa
179/189
 
Otrzymują:
1. Tablice ogłoszeń sołectwa.
2. Tablica w Urzędzie Gminy w Siedlisku.
3. Koło Łowieckie DANIEL w Siedlisku.
4. Strona bip i www. gminy.
5. a/a.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janina Budzan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janina Budzan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-03 23:37:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-03 23:38:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-03 23:38:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8033 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Siedlisko w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, dnia 18.07.2018 r.
OŚ.6150.15.2018
 
Obwieszczenie
Wójta Gminy Siedlisko

w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie.
Na podstawie art. 42b ust. 1 e ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017r., poz. 1295 ze zm.), Wójt Gminy Siedlisko zawiadamia, że miejscem przechowywania książki ewidencyjnej pobytu na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego „DANIEL”, ul. Nowosolska 49, 67-112 Siedlisko, dla obwodu łowieckiego nr 179 i 189 jest:
 1. 67-112 Siedlisko, ul. Nowosolska 49
Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym prowadzona jest w formie elektronicznej i podlega udostępnianiu wszystkim zainteresowanym na ich wniosek, w miejscu wyżej wymienionym w zakresie obejmującym następujące informacje: termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, a także numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego.
                
                                                        
                                                                    Wójt Gminy Siedlisko
                                                                  /-/ Dariusz Straus
 
 
Zamieszczono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Siedlisku.
2. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Siedlisko.
3. Tablica ogłoszeń w sołectwach: Bielawy, Borowiec, Piękne Kąty, Różanówka, Siedlisko.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janina Budzan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janina Budzan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-21 22:35:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-21 22:35:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-21 22:35:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13831 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UWAGA ROLNICY

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Siedlisko informuje, że w związku z zagrożeniem suszą rolniczą w uprawach zbóż jarych i ozimych, truskawek, drzew i krzewów owocowych występującym na terenie Gminy Siedlisko można składać wnioski o szacowanie wielkości szkód w gospodarstwach.    
Pomoc udzielana będzie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015r. poz. 187).
Wnioski należy składać do 30 czerwca 2018r. w Urzędzie Gminy Siedlisko. Formularze wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu, na stronie internetowej www.siedlisko.pl, oraz u sołtysów.
 
Wójt Gminy Siedlisko
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Rojek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Rojek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-19 08:19:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-19 08:21:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19 08:22:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14932 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 08.06.2018r.
GN.6733.1.2018
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego

ZAWIADAMIAM
mieszkańców Gminy Siedlisko oraz strony występujące w postępowaniu o wydaniu w dniu 08.06.2018r. decyzji nr 1/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w Siedlisku. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 226/32 i 1002/2 obręb Siedlisko.

Zgodnie z art. 127 § 1 Kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie
(art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
 
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus
Rozdzielnik:                                   
1.    Tablica ogłoszeń                        
2.     Strona BIP
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Rojek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Rojek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-12 22:39:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-12 22:39:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-13 22:14:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12665 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO o zebraniu materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 18-05-2018r.
GN.6733.1.2018
              
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. Poz. 1073 z późn. zmianami)  oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, że Urząd Gminy w Siedlisku zgromadził niezbędne materiały do wydania decyzji w tym sporządzony został projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pod nazwą :
„Rozbudowa sieci wodociągowej w Siedlisku”
Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 226/32 i 1002/2 w Siedlisku.
Dokumentacja znajduje się do wglądu w:
- Urzędzie Gminy Siedlisko, Pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, pok. 11 (tel. 68 388 32 11)
Wnioski, uwagi należy składać osobiście w pokoju nr 11 w godzinach pracy Urzędu lub kierować pisemnie na adres Urzędu Gminy w Siedlisku w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia.
 
Rozdzielnik:                                        
1.    Tablica ogłoszeń                                
2.     Strona BIP
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Rojek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Rojek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-22 22:47:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-22 22:56:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-22 22:56:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12447 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Siedlisko informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.siedlisko.pl oraz www.bip.siedlisko.pl zamieszczony został na okres od 10.05.2018r. do 09.06.2018r. protokół inwentaryzacyjny nieruchomości dotyczący komunalizacji mienia Skarbu Państwa

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Rojek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna rojek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-11 22:52:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-11 22:53:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-11 22:53:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12223 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 16-04-2018r.

GN.6733.1.2018  
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073)  oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.)zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 09.04.2018r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zami erzenia inwestycyjnego pod nazwą : „Rozbudowa sieci wodociągowej w Siedlisku”
Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 226/32 i 1002/2 obręb Siedlisko.
Dokumentacja znajduje się do wglądu w:
- Urzędzie Gminy Siedlisko, Pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, pok. 11 (tel. 68 388 32 11)
Wnioski, uwagi należy składać osobiście w pokoju nr 11 w godzinach pracy Urzędu lub kierować pisemnie na adres Urzędu Gminy w Siedlisku.
 
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus

Rozdzielnik:
 1. Tablica ogłoszeń
  Strona BIP
 2. U.G. a/a                            
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Rojek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Rojek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-20 00:08:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-20 00:08:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-20 00:08:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13064 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji