ˆ

Komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

DECYZJA NR 8/2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA INWESTYCJI: BUDOWA WIATY DREWNIANEJ

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-30 21:31:11

Załączniki

 • decyzja (PDF, 462.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-08-30 21:34:02 | Data wytworzenia informacji: 2017-08-30 00:00:00
 • mapa (PDF, 195.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-08-30 21:33:58 | Data wytworzenia informacji: 2017-08-30 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Rojek Data wytworzenia informacji: 2017-08-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Rojek Data wprowadzenia do BIP 2017-08-30 21:31:11
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-30 21:34:16
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-30 21:34:16
Artykuł był wyświetlony: 6139 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DECYZJA NR 7/2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA INWESTYCJI: BUDOWA STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ OPERATORA P4 „PLAY”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-30 21:25:13

Załączniki

 • decyzja (PDF, 465.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-08-30 21:26:53 | Data wytworzenia informacji: 2017-08-30 00:00:00
 • mapa (PDF, 801.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-08-30 21:28:55 | Data wytworzenia informacji: 2017-08-30 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Rojek Data wytworzenia informacji: 2017-08-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Rojek Data wprowadzenia do BIP 2017-08-30 21:25:13
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-30 21:29:33
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-30 21:29:33
Artykuł był wyświetlony: 5870 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2017 WÓJTA GMINY SIEDLISKO z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-23 22:58:22

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Kaczanowska Data wytworzenia informacji: 2017-08-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kaczanowska Data wprowadzenia do BIP 2017-08-23 22:58:22
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-23 23:06:33
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-24 20:10:01
Artykuł był wyświetlony: 15860 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2017 WÓJTA GMINY SIEDLISKO z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-23 23:07:21

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Kaczanowska Data wytworzenia informacji: 2017-08-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kaczanowska Data wprowadzenia do BIP 2017-08-23 23:07:21
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-23 23:08:25
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-24 20:09:48
Artykuł był wyświetlony: 14829 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2017 WÓJTA GMINY SIEDLISKO z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-24 20:07:10

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Kaczanowska Data wytworzenia informacji: 2017-08-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kaczanowska Data wprowadzenia do BIP 2017-08-24 20:07:10
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-24 20:09:24
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-24 20:09:38
Artykuł był wyświetlony: 3845 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO o zebraniu materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-17 20:13:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 16-08-2017r.
GN.6733.6.2017
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
o zebraniu materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073)  oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że Urząd Gminy w Siedlisku zgromadził niezbędne materiały do wydania decyzji w tym sporządzony został projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pod nazwą :
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „PLAY”
Teren objęty inwestycją to działki nr 278/26, 278/23, 278/28.

Dokumentacja znajduje się do wglądu w:
- Urzędzie Gminy Siedlisko, Pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, pok. 11 (tel. 68 388 32 11)
Wnioski, uwagi należy składać osobiście w pokoju nr 11 w godzinach pracy Urzędu lub kierować pisemnie na adres Urzędu Gminy w Siedlisku w terminie do 24.08.2017r.
 
/-/ Dariusz Straus
Wójt Gminy Siedlisko 
Rozdzielnik:                                                                     
1.    Tablica ogłoszeń        
2.    Strona BIP
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Rojek Data wytworzenia informacji: 2017-08-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Rojek Data wprowadzenia do BIP 2017-08-17 20:13:46
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-17 20:17:26
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-17 20:17:25
Artykuł był wyświetlony: 3789 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-02 18:45:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 01-08-2017r.
GN.6733.7.2017
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073)  oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.)
zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 31.07.2017r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą :
 
„Budowa wiaty na działce nr 14 i nr 18 w Borowcu”
 
Teren placu zabaw.
Dokumentacja wraz z projektem decyzji znajduje się do wglądu w:
- Urzędzie Gminy Siedlisko, Pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, pok. 11 (tel. 68 388 32 11)
Wnioski, uwagi należy składać osobiście w pokoju nr 11 w godzinach pracy Urzędu lub kierować pisemnie na adres Urzędu Gminy w Siedlisku.
 
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus
Rozdzielnik:                                                              
1.     Tablica ogłoszeń                                               
2.      Strona BIP                                                                 
3.    
U.G.
                                                                                                                  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Rojek Data wytworzenia informacji: 2017-08-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Rojek Data wprowadzenia do BIP 2017-08-02 18:45:17
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-02 18:46:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-02 18:46:53
Artykuł był wyświetlony: 3545 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-19 20:58:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 17-07-2017r.
GN.6733.3.2017
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego
 
 
ZAWIADAMIAM
mieszkańców Gminy Siedlisko oraz strony występujące w postępowaniu o wydaniu w dniu 14.07.2017r. decyzji Nr 6/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.
Przebudowa budynku użyteczności publicznej na działce nr 1076/3 w Siedlisku.
 
Zgodnie z art. 123 § 2 Kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie
(art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
 
 
 
                                                                                                                             /-/ Dariusz Straus
Wójt Gminy Siedlisko
Rozdzielnik:              
 1. Tablica ogłoszeń                                               
 2.  Strona BIP

Załączniki

 • decyzja (PDF, 3.7 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-07-19 21:02:35 | Data wytworzenia informacji: 2017-07-19 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Rojek Data wytworzenia informacji: 2017-07-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Rojek Data wprowadzenia do BIP 2017-07-19 20:58:21
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-19 21:02:40
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-19 21:02:40
Artykuł był wyświetlony: 3881 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-14 06:47:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 11-07-2017r.
GN.6733.5.2017
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego
 
ZAWIADAMIAM
mieszkańców Gminy Siedlisko oraz strony występujące w postępowaniu o wydaniu w dniu 10.07.2017r. decyzji Nr 4 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.
Budowa wiaty drewnianej w Borowcu.
Inwestycja realizowana będzie na działce nr 14 obręb Borowiec.
 
Zgodnie z art. 123 § 2 Kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie
(art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
 
 
 
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus
Rozdzielnik:
 1. Tablica ogłoszeń                                               
 2.  Strona BIP

Załączniki

 • dezycja (PDF, 2.9 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-07-14 06:49:48 | Data wytworzenia informacji: 2017-07-14 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Rojek Data wytworzenia informacji: 2017-07-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Rojek Data wprowadzenia do BIP 2017-07-14 06:47:01
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-14 06:49:56
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-14 06:49:56
Artykuł był wyświetlony: 3018 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO o zebraniu materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-11 21:34:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 10-07-2017r.
GN.6733.4.2017
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
 
o zebraniu materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778)  oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)
zawiadamiam strony postępowania, że Urząd Gminy w Siedlisku zgromadził niezbędne materiały do wydania decyzji w tym sporządzony został projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pod nazwą :
 
„Budowa wiaty drewnianej na działce 623/3 w Siedlisku
 
Dokumentacja znajduje się do wglądu w:
- Urzędzie Gminy Siedlisko, Pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, pok. 11 (tel. 68 388 32 11)
Wnioski, uwagi należy składać osobiście w pokoju nr 11 w godzinach pracy Urzędu lub kierować pisemnie na adres Urzędu Gminy w Siedlisku do dnia 14 lipca 2017r.
 
 
                                                                       Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus
Rozdzielnik:                                                                                          
 1. Tablica ogłoszeń                                                                 
 2.  Strona BIP

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Rojek Data wytworzenia informacji: 2017-07-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Rojek Data wprowadzenia do BIP 2017-07-11 21:34:41
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-11 21:34:46
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-11 21:34:46
Artykuł był wyświetlony: 3136 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu