ˆ

Komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Kobieta liderem

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-13 15:58:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-06 13:56:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 05-06-2017r.
GN.6733.1.2017
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
 
o zebraniu materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)
zawiadamiam strony postępowania, że Urząd Gminy w Siedlisku zgromadził niezbędne materiały do wydania decyzji w tym sporządzony został projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą :
 
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bielawy”
 
Inwestycja realizowana będzie na działce nr 1077/17 i 1077/18 w Bielawach.
Dokumentacja znajduje się do wglądu w:
- Urzędzie Gminy Siedlisko, Pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, pok. 11 (tel. 68 388 32 11)
Wnioski, uwagi należy składać osobiście w pokoju nr 11 w godzinach pracy Urzędu lub kierować pisemnie na adres Urzędu Gminy w Siedlisku w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia.
 
 
 
Rozdzielnik:                                                                                                                                                                                  Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus
 1. Tablica ogłoszeń
 2. Strona BIP
 3. U.G. a/a

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-26 10:56:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 25-05-2017r.
GN.6733.2.2017
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
 
o zebraniu materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)
zawiadamiam strony postępowania, że Urząd Gminy w Siedlisku zgromadził niezbędne materiały do wydania decyzji w tym sporządzony został projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą :
 
Budowa sieci wodociągowej w Pięknych Kątach”
 
Inwestycja realizowana będzie na działce nr 150/2 w Pięknych Kątach.
Dokumentacja znajduje się do wglądu w:
- Urzędzie Gminy Siedlisko, Pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, pok. 11 (tel. 68 388 32 11)
Wnioski, uwagi należy składać osobiście w pokoju nr 11 w godzinach pracy Urzędu lub kierować pisemnie na adres Urzędu Gminy w Siedlisku w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia.
 
 
 
Rozdzielnik:                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Siedlisko
 1. Tablica ogłoszeń                                                                                                                                                     /-/ Dariusz Straus
 2. Strona BIP
 3. U.G. a/a
 

Konkurs

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-18 13:06:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Quest zdrowia po Gminie Siedlisko
 

INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY SIEDLISKO (994)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-12 09:31:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 12.05.2017r.
 
 
 
INFORMACJA
O ODWOŁANIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY SIEDLISKO
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016, poz 2147 ze zm.)
 
Wójt Gminy Siedlisko odwołuje,
ogłoszony na dzień 12 maja 2017r. godz. 10.30 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Siedlisku, stanowiącej własność Gminy Siedlisko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 994 o powierzchni 801 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1N/00020610/0.
 
Przyczyną odwołania przetargu jest konieczność zamieszczenia w ogłoszeniu o przetargu dodatkowych informacji o stanie faktycznym nieruchomości.
 
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus
 

INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY SIEDLISKO (993)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-12 09:28:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 12.05.2017r.
 
 
 
INFORMACJA
O ODWOŁANIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY SIEDLISKO
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016, poz 2147 ze zm.)
 
Wójt Gminy Siedlisko odwołuje,
ogłoszony na dzień 12 maja 2017r. godz. 10.30 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Siedlisku, stanowiącej własność Gminy Siedlisko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 993 o powierzchni 796 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1N/00020610/0.
 
Przyczyną odwołania przetargu jest konieczność zamieszczenia w ogłoszeniu o przetargu dodatkowych informacji o stanie faktycznym nieruchomości.
 
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus

Święto Bzów 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-12 09:16:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-11 13:43:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-04 12:19:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-04 09:31:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 26-04-2017r.
GN.6733.1.2017
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)
zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 17.04.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą :
 
Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bielawy”
 
Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 1077/17 i 1077/18 w Bielawach.
Dokumentacja znajduje się do wglądu w:
- Urzędzie Gminy Siedlisko, Pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, pok. 11 (tel. 68 388 32 11)
Wnioski, uwagi należy składać osobiście w pokoju nr 11 w godzinach pracy Urzędu lub kierować pisemnie na adres Urzędu Gminy w Siedlisku.
 
Rozdzielnik:
 1. Tablica ogłoszeń                                                                                                              /Wójt Gminy Siedlisko/
 2. Strona BIP
 3. U.G. a/a

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu