ˆ

Komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o zebraniu w sprawie POM Siedlisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-18 10:25:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuję mieszkańców sołectwa Siedlisko o zebraniu, które odbędzie się na świetlicy wiejskiej w dniu 28 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 18:00.

Ogłoszenie o zebraniu w sprawie POM Bielawy i Kierzno

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-18 10:23:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuję mieszkańców sołectwa Bielawy o zebraniu, które odbędzie się na świetlicy wiejskiej w dniu 28 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych nad Planem Odnowy Miejscowości Bielawy i Kierzno stanowiących sołectwo Bielawy oraz Planem Odnowy Miejscowości Siedlisko na lata 2015-2020.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-18 10:19:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Siedlisko zaprasza mieszkańców miejscowości Bielawy, Kierzno i Siedlisko do składania do dnia 28 grudnia 2015 roku propozycji drogą e-mail, telefoniczną oraz pisemną celów strategicznych i zadań do ujęcia w Planie Odnowy Miejscowości Bielawy i Kierzno stanowiących sołectwo Bielawy oraz Planie Odnowy Miejscowości Siedlisko. 

Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-03 17:14:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa lubuskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Gmina Siedlisko otrzymała na podstawie umowy nr 2015/Ozpo-az/042/D z dnia 16.10.2015 r. dotację na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siedlisko”.

Ogłoszenie Wójta Gminy Siedlisko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-30 14:52:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1153 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 30 listopada 2015 r. do 28 stycznia 2016 r., projektu uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych, dla następujących obrębów ewidencyjnych, położonych na obszarze gminy Siedlisko:

Obwieszczenie Wójta Gminy Siedlisko o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Siedlisko, gmina Siedlisko”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-23 08:26:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie w załączeniu.

Obwieszczenie Wójta Gminy Siedlisko o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 2 MWp, o powierzchni zabudowy do 4,00 ha, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci energetycznej, które przewidziane jest do realizacji w miejscowości Siedlisko na części działek nr 263/3 i 264”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-23 08:24:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie w załączeniu.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Siedlisko, gmina Siedlisko”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-02 18:19:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szczegóły w załączeniu

Ogłoszenie o wydanym postanowieniu w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - „Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 2 MWp, o powierzchni zabudowy do 4,00 ha, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci energetycznej, które przewidziane jest do realizacji w miejscowości Siedlisko na części działek nr 263/3 i 264”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-27 08:28:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie w załączeniu.

Obwieszczenie Wójta Gminy Siedlisko z dnia 7 października 2015 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-07 13:09:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli, o wydanie opinii określającej czy dla przedsięwzięcia „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Siedlisko, Gmina Siedlisko”, którego inwestorem  jest Gmina Siedlisko, Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu