ˆ

Komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZAWIADOMIENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-27 09:17:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb)
i przydomowych oczyszczalni ścieków
 
Wójt Gminy Siedlisko informuje, że zgodnie z art. 3, ust. 3, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250), Gmina zobowiązana jest do powadzenia ewidencji:
1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania rozwoju sieci kanalizacyjnej;
2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
 
W celu aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Siedlisko posiadających zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie, o wypełnienie zgłoszenia i niezwłocznie dostarczenie do Samorządowego Zakładu Budżetowego w Siedlisku, Urzędu Gminy w Siedlisku lub sołtysów w terminie do 31 sierpnia 2016 roku.
 
Gmina Siedlisko celem wywiązania się z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązana jest do przeprowadzenia kontroli wszystkich istniejących na terenie gminy zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
 
Zakres kontroli zgodny będzie z ww. wymogami określonymi w ustawie.
 
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przebywania na terenie swojej nieruchomości w trakcie kontroli, celem wskazania lokalizacji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z przedstawieniem dokumentu potwierdzającego regularne opróżnianie zbiorników.
 
Do powyższej kontroli przystąpimy z dniem 19 września 2016 r.
 
Druki zgłoszenia dostępne są w Samorządowym Zakładzie Budżetowym ul. Cmentarna 3, 67-112 Siedlisko, Urzędzie Gminy Siedlisko Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, u sołtysów oraz na stronie internetowej: www.szbsiedlisko.pl, www.siedlisko.pl, www.bip.siedlisko.pl.
 
 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za uchylanie się od obowiązków, właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.
 
 
 
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus

„500 bus” w miejscowość

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-21 15:44:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

„500 bus” w Siedlisku
    W ramach akcji promocyjno-informacyjnej programu „500+”  specjalnie oznakowanym busem, służby Wojewody Lubuskiego pojadą do wszystkich gmin województwa lubuskiego. W uruchomionym mobilnym punkcie informacyjnym pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. będą udzielali wszystkich potrzebnych informacji dotyczących wypełniania wniosków i korzystania ze świadczenia wychowawczego. Punkty konsultacyjne będą organizowane na otwartej przestrzeni.  
 
Wizyta w miejscowość nastąpi (27-04-2016 o godz. 12-14). 500bus ustawi się przy Urządzie Gminy,
ul. Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko.
Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-15 14:53:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 23 kwietnia  2016 r. (sobota) na terenie Gminy Siedlisko odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Proszę w tym dniu wystawić przed posesję:
Odpady wielkogabarytowe (m.in. pralki, lodówki, tapczany, telewizory, wersalki, opony, meble) wystawiane są bez umieszczania w workach.
Pozostałe odpady posegregować wg następujących grup tj.:

1) chemikalia,w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe;
2) zużyte baterie i akumulatory, drobny zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny w tym wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki;
3) inny sprzęt będący na wyposażeniu gospodarstw domowych;
4) odpady budowlano-remontowe w ilości do 100 kg od nieruchomości;
5) tekstyliów w tym ubrań;
6) opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach;
należy wkładać do przeźroczystych worków (zakupionych we własnym zakresie), tak by możliwa była identyfikacja ich zawartości. Każda z ww. grup musi być zbierana oddzielnie.
 
Wyżej wymienione odpady należy wystawić w dniu wywozu najpóźniej do godz. 6.00 rano lub w dniu poprzedzającym wywóz.
 
Wójt Gminy Siedlisko
 /-/ Dariusz Straus

Staż dla osób bezrobotnych poniżej 29. roku życia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-03-21 20:29:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy w Siedlisku informuje, że uzyskał z Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli organizację stażu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowosolskim dla 2 osób bezrobotnych na okres 5 miesięcy.

Głośna próba syren alarmowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-03-16 22:06:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 24 marca br. w godzinach 12:00 do 12:30 przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych i nadany zostanie komunikat:
  • ogłoszenie alarmu - modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty
  • odowłanie alarmu - ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty
Za niedogodności przepraszamy.
 

Możliwość elektronicznego składania wniosków poprzez portal Emp@tia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-14 20:48:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja Empatia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Kula Data wytworzenia informacji: 2016-02-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Straus Data wprowadzenia do BIP 2016-02-14 20:48:03
Wprowadził informację do BIP: Michał Szymczak Data udostępnienia informacji: 2016-02-14 20:48:09
Osoba, która zmieniła informację: Michał Szymczak Data ostatniej zmiany: 2016-02-14 20:48:09
Artykuł był wyświetlony: 6760 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Lubuskiej Izby Rolniczej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-14 20:40:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja w załączeniu

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-09 21:51:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie w załączeniu

Kwalifikacja wojskowa 2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-04 21:58:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa obejmie m.in.:
  • mężczyzn urodzonych w 1997 roku;
  • mężczyzn urodzonych w latach 1992-1996, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1992-1997, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych;
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zdania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-29 20:16:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szczegóły w załączeniu

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu