ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                      Siedlisko, 24.10.2019r.
GN.6733.3.2019
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)
 
ZAWIADAMIAM
mieszkańców Gminy Siedlisko oraz strony występujące w postępowaniu o wydaniu w dniu 24.10.2019r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.
 
Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Siedlisku.
Inwestycja realizowana będzie na działce nr 909/4 obręb Siedlisko.
 
Zgodnie z art. 127 § 1 Kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
 
 
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus
Rozdzielnik:                                                                                                                                                                     
 1. Tablica ogłoszeń                                               
 2.  Strona BIP
 3. U.G. a/a

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Rojek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-29 10:09:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-29 10:12:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-29 10:12:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3141 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO o zebraniu materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                  Siedlisko, 09-10-2019r.
GN.6733.3.2019
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
 
o zebraniu materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945)  oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że Urząd Gminy w Siedlisku zgromadził niezbędne materiały do wydania decyzji w tym sporządzony został projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pod nazwą :Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Siedlisku”
 
Inwestycja realizowana będzie na działce nr 909/4 obręb Siedlisko.
Dokumentacja znajduje się do wglądu w:
- Urzędzie Gminy Siedlisko, Pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, pok. 11 (tel. 68 388 32 11)
Wnioski, uwagi należy składać osobiście w pokoju nr 11 w godzinach pracy Urzędu lub kierować pisemnie na adres Urzędu Gminy w Siedlisku w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia.
 
Rozdzielnik:                                                                      
   Wójt Gminy Siedlisko
 1. Tablica ogłoszeń                                                                  
 2.  Strona BIP
 3. U.G. a/a

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Rojek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-21 04:38:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-21 04:42:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-21 04:42:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3451 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 07-10-2019r.
GN.6733.3.2019
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945)  oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 04.10.2019r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą : „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Siedlisku”
Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 909/4 obręb Siedlisko.
Dokumentacja znajduje się do wglądu w:
- Urzędzie Gminy Siedlisko, Pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, pok. 11 (tel. 68 388 32 11)
Wnioski, uwagi należy składać osobiście w pokoju nr 11 w godzinach pracy Urzędu lub kierować pisemnie na adres Urzędu Gminy w Siedlisku.
 
Rozdzielnik:
Wójt Gminy Siedlisko
 1. Tablica ogłoszeń                                              
 2.  Strona BIP

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Rojek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-21 04:33:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-21 04:35:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-21 04:35:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3454 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami gminy Siedlisko dotyczącego projektu uchwały w sprawie zmian do statutów nadanych poszczególnym sołectwom: Siedlisko, Bielawy, Różanówka, Borowiec, Piękne Kąty

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Martyna Debert
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-21 04:56:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-21 04:57:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-21 04:57:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3446 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, dnia 3 października 2019 r.
 
OŚ.6150.4.2019
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o terminie polowań zbiorowych
 
Wójt Gminy Siedlisko, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2033), informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 179 i 189 dla myśliwych Koła Łowieckiego „DANIEL” z siedzibą przy ul. Nowosolskiej 49, 67-112 Siedlisko.
 
Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „DANIEL” Siedlisko w sezonie 2019/2020
 
Lp.
Data
Godzina rozpoczęcia
Godzina zakończenia
Miejsce polowania
1.
05.10.2019 r.
7.30
15.00
obwód 179/189
2.
02.11.2019 r.
7.30
15.00
obwód 179/189
3.
16.11.2019 r.
7.30
15.00
obwód 179/189
4.
30.11.2019 r.
7.30
15.00
obwód 179/189
5.
21.12.2019 r.
7.30
15.00
obwód 179/189
 
Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę  lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.
 
 
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Siedlisku oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.siedlisko.pl), stronie internetowej Urzędu Gminy Siedlisko (www.siedlisko.pl) oraz tablicach sołectw na terenie gminy Siedlisko.
 
                                                                                                                   Wójt Gminy Siedlisko
                                                                                                                        /-/ Dariusz Straus

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janina Budzan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-06 14:40:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-06 14:40:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-06 14:40:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3998 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Akapit nr 1 - brak tytułu

        
                                                                                                                                                          Siedlisko, 30-07-2019r.
GN.6733.2.2019
 
 
                                                                                       OBWIESZCZENIE
                                                                                 WÓJTA GMINY SIEDLISKO
                                                      o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zmianami) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096)
 
 
                                                                                               ZAWIADAMIAM
mieszkańców Gminy Siedlisko oraz strony występujące w postępowaniu o wydaniu w dniu 29.07.2019r. decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji :
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr NWO3082. Wieża stalowo-rurowa wraz z niezbędną infrastrukturą”.
Lokalizacja inwestycji: działka nr 627/72 obręb Siedlisko przy ul. Głogowskiej (przy sklepie SPAR).
 
 
Zgodnie z art. 123 § 2 Kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 
 
Rozdzielnik:                                                                                                                             Wójt Gminy Siedlisko
 1. Tablica ogłoszeń                                                                                                               /-/ Dariusz Straus
 2. Strona BIP
 3. U.G. a/a
                                                                                                                                      

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Rojek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-30 14:01:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Piątyszek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-30 14:10:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Piątyszek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-30 14:11:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6957 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Siedlisko o zebraniu materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                Siedlisko, 08-07-2019r.
GN.6733.2.2019
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
 
o zebraniu materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)
zawiadamiam strony postępowania, że Urząd Gminy w Siedlisku zgromadził niezbędne materiały w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą :
 
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr NWO3082. Wieża stalowo rurowa wraz z niezbędną infrastrukturą”.
Lokalizacja inwestycji: działka nr 627/72 obręb Siedlisko przy ul. Głogowskiej (przy sklepie SPAR).
 
Dokumentacja znajduje się do wglądu w:
- Urzędzie Gminy Siedlisko, Pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, pok. 11 (tel. 68 388 32 11)
Wnioski, uwagi należy składać osobiście w pokoju nr 11 w godzinach pracy Urzędu lub kierować pisemnie na adres Urzędu Gminy w Siedlisku w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia.
 
 
 
 
Rozdzielnik:                                                                                                    Wójt Gminy Siedlisko
1.Tablica ogłoszeń                                                                                              /-/ Dariusz Straus
2.Strona BIP
3.U.G. a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Rojek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-10 07:47:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Piątyszek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-10 07:52:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Piątyszek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-10 08:23:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7817 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 19-06-2019r.
GN.6733.2.2019
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2018.2096) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek z dnia 13.05.2019r. (uzupełniony 13.06.2019r.) Firmy P4. Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie wszczyna się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą :
 
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr NWO3082. Wieża stalowo rurowa wraz z niezbędną infrastrukturą”. Lokalizacja inwestycji: działka nr 627/72 obręb Siedlisko przy ul. Głogowskiej (przy sklepie SPAR).
 
Dokumentacja znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Siedlisko, Pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, pok. 11 (tel. 68 388 32 11).
Wnioski, uwagi należy składać na piśmie w godzinach pracy Urzędu Gminy lub listownie na powyższy adres.
 
 
                                                                                     Wójt Gminy Siedlisko        
Rozdzielnik:                                                                         /Dariusz Straus/
 1. Tablica ogłoszeń                                               
 2.  Strona BIP                                                        
 3. U.G. a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magda Piatyszek-Klamka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-03 21:55:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-03 21:55:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-03 21:55:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8117 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Monitoring suszy rolniczej

Komunikat dla rolników !!!

Wójt Gminy Siedlisko informuje, że w związku z pojawieniem się suszy w 4 i 5 okresie raportowania Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej, wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Lubuskiego o powołanie na terenie Gminy Siedlisko Komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę.
Poszkodowani rolnicy proszeni są o składanie wniosków o oszacowanie szkód wraz z załącznikami:
1. Kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na bieżący rok;
2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/księga stada/paszporty w terminie do 9 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy Siedlisko (Biuro Obsługi Klienta - parter). Poszkodowani rolnicy proszeni są o dokładne zapoznanie się z treścią każdego punktu wniosku oraz wszystkimi odnośnikami.
3. Powierzchnia użytków rolnych musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty ARiMR, czyli obejmować wszystkie uprawy nawet te, w których nie wystąpiły straty, należy wtedy wpisać 0% strat.
4. Wniosek oraz stosowne oświadczenia muszą być poprawnie podpisane, tj. miejscowość, data i czytelny podpis rolnika składającego wniosek.
Wnioski są do pobrania w Urzędzie Gminy w Siedlisku w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku w Biurze Obsługi Klienta - parter) lub na stronie internetowej www.siedlisko.pl, www.bip.siedlisko.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magda Piatyszek-Klamka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-02 23:08:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-02 23:17:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-02 23:17:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8174 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy w Siedlisku - odwołany

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z powodu urlopu dyżur Przewodniczącego Rady Gminy w Siedlisku
 w dniu 04.07 zostaje odwołany.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Górna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-02 13:33:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-02 13:33:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-02 13:33:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8157 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji