ˆ

Komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO o zebraniu materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-22 22:47:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 18-05-2018r.
GN.6733.1.2018
              
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. Poz. 1073 z późn. zmianami)  oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, że Urząd Gminy w Siedlisku zgromadził niezbędne materiały do wydania decyzji w tym sporządzony został projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pod nazwą :
„Rozbudowa sieci wodociągowej w Siedlisku”
Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 226/32 i 1002/2 w Siedlisku.
Dokumentacja znajduje się do wglądu w:
- Urzędzie Gminy Siedlisko, Pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, pok. 11 (tel. 68 388 32 11)
Wnioski, uwagi należy składać osobiście w pokoju nr 11 w godzinach pracy Urzędu lub kierować pisemnie na adres Urzędu Gminy w Siedlisku w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia.
 
Rozdzielnik:                                        
1.    Tablica ogłoszeń                                
2.     Strona BIP
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Rojek Data wytworzenia informacji: 2018-05-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Rojek Data wprowadzenia do BIP 2018-05-22 22:47:37
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-22 22:56:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-22 22:56:48
Artykuł był wyświetlony: 11800 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Siedlisko informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.siedlisko.pl oraz www.bip.siedlisko.pl zamieszczony został na okres od 10.05.2018r. do 09.06.2018r. protokół inwentaryzacyjny nieruchomości dotyczący komunalizacji mienia Skarbu Państwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-11 22:52:11

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Rojek Data wytworzenia informacji: 2018-05-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna rojek Data wprowadzenia do BIP 2018-05-11 22:52:11
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-11 22:53:20
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-11 22:53:20
Artykuł był wyświetlony: 11586 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-20 00:08:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 16-04-2018r.

GN.6733.1.2018  
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073)  oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.)zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 09.04.2018r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zami erzenia inwestycyjnego pod nazwą : „Rozbudowa sieci wodociągowej w Siedlisku”
Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 226/32 i 1002/2 obręb Siedlisko.
Dokumentacja znajduje się do wglądu w:
- Urzędzie Gminy Siedlisko, Pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, pok. 11 (tel. 68 388 32 11)
Wnioski, uwagi należy składać osobiście w pokoju nr 11 w godzinach pracy Urzędu lub kierować pisemnie na adres Urzędu Gminy w Siedlisku.
 
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus

Rozdzielnik:
 1. Tablica ogłoszeń
  Strona BIP
 2. U.G. a/a                            
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Rojek Data wytworzenia informacji: 2018-04-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Rojek Data wprowadzenia do BIP 2018-04-20 00:08:40
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-20 00:08:52
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-20 00:08:51
Artykuł był wyświetlony: 12411 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zwołaniu XXXIV Sesji Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-21 06:09:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
w dniu 29 marca 2018r. odbędzie się
XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy.
Pocztek obrad o godz. 13:00 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Siedlisku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Patrycja Wesołowska Data wytworzenia informacji: 2018-03-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Patrycja Wesołowska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-21 06:09:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-21 06:11:38
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-21 06:11:38
Artykuł był wyświetlony: 13648 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Szczepienia dzieci (z roczników 2013-2016) przeciwko pneumokokom – komunikat do odziców i opiekunów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-16 09:16:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. będziecie mogli bezpłatnie zaszczepić swoje dziecko przeciwko pneumokokom.
Przypominamy, że toszczepienie daje najlepszą i skuteczną ochronę przed inwazyjnymi zakażeniami, zapaleniem płuc oraz ostrym zapaleniem ucha środkowego wywołanym przez Streptococcus pneumoniae!
Kto może zostać zaszczepiony
Dzieci do ukończenia 5. roku życia, które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie były zaszczepione (dzieci urodzone w latach 2013-2016)
Warunek – dziecko musi zostać zakwalifikowane do szczepienia do 20 kwietnia 2018 r.
Co należy wiedzieć
•    Szczepienie jest dobrowolne i nieodpłatne!
•    Jeśli jesteś zainteresowany zaszczepieniem dziecka – zgłoś się w tej sprawie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej!
•    Szczepienia obejmują dzieci, które – po wcześniejszym umówieniu na wizytę szczepienną – zgłoszą się do lekarza do  20 kwietnia 2018 r.
•    Szczepienie jest wykonywane przy użyciu10-walentnej szczepionki Synflorix zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego. Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek podawanych w odstępie 2 miesięcy.
•    Pełen, dwudawkowy schemat szczepieniabędzie realizowanyod 20 marca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. przez przychodnie, które mają podpisany kontrakt z NFZ.
Jeśli chcesz zaszczepić dziecko przeciwko pneumokokom, skontaktuj się ze swoją przychodnią (tam, gdzie złożyłeś deklarację wyboru lekarza POZ) w sprawie terminu szczepienia.
Informacji o szczepieniach udzielają również powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.
Liczba szczepionek oraz czas akcji są ograniczone.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Miśkiewicz Data wytworzenia informacji: 2018-03-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Miśkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-03-16 09:16:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-16 09:22:41
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-16 09:22:41
Artykuł był wyświetlony: 12225 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 0050.2.2018 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Siedlisko na 2018 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-19 22:04:58

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelna Górna Data wytworzenia informacji: 2018-01-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Górna Data wprowadzenia do BIP 2018-01-19 22:04:58
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-19 22:10:06
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-23 09:21:04
Artykuł był wyświetlony: 14362 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-02 18:35:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, dnia 20 grudnia 2017r.
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
 
o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlisko oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 – tekst jedn. z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 i 2, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 – tekst jedn. z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Siedlisko Uchwały Nr  XXVIII/184/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlisko”, a także, że przystąpiono do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Studium oraz, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono ww. uchwałę.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do Studium oraz wnioski i uwagi z zakresu ochrony środowiska.
Wnioski i uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2018r., w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Siedlisko,  pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, na adres: .
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Siedlisko.
 
Wójt Gminy
/-/ Dariusz Straus

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Rojek Data wytworzenia informacji: 2018-01-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anan Rojek Data wprowadzenia do BIP 2018-01-02 18:35:51
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-02 18:35:56
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-02 18:35:56
Artykuł był wyświetlony: 15078 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu do zakupu agregatu prądotwórczego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-28 10:49:22

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu do zakupu agregatu prądotwórczego

Zadanie inwestycyjne pn. "Zakup agregatu prądotwórczego” zostało zrealizowane na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze nr 2017/NZ-ur/171/D w formie dotacji, podpisanej w dniu 12 grudnia 2017 r.
Ogólna wartość projektu: 30 000,00 zł.
Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze: 15 000,00 zł.
Opis zadania: zakup agregatu prądotwórczego na podwoziu, mającego służyć zabezpieczeniuw energię elektryczną w trakcie sytuacji kryzysowych związanych z wichurami, powodzią, lokalnymi podtopieniami i innymi sytuacjami kryzysowymi wywołanymi warunkami atmosferycznymi posłuży do utrzymania ciągłości utrzymania energii elektrycznej w razie wystąpienia zagrożeń, zabezpieczenia systemów informatycznych, ciągłości połączeń teleinformatycznych oraz przepływu informacji pomiędzy centrami Zarządzania Kryzysowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Górna Data wytworzenia informacji: 2017-12-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Górna Data wprowadzenia do BIP 2017-12-28 10:49:22
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-28 10:49:51
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-28 10:49:51
Artykuł był wyświetlony: 9608 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-06 11:11:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Siedlisko w dniu 31.10.2017 roku podpisała umowę z Samorządem Województwa Lubuskiego o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Siedlisko” - działanie typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem  lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Głównym celem operacji jest poprawa dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej oraz wzrost jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Siedlisko poprzez przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Siedlisko oraz budowę sieci wodociągowej (łącznie 442 m) i kanalizacji sanitarnej (łącznie 1081 m) w ulicy Klonowej, Dębowej i Akacjowej w miejscowości Siedlisko.
Wartość całkowita projektu wg podpisanej umowy wynosi 3 636 328,00 zł.
Kwota wsparcia z Programu na realizację Projektu wynosi 1 874 983,00 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Janina Budzan Data wytworzenia informacji: 2017-12-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Budzan Data wprowadzenia do BIP 2017-12-06 11:11:11
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-06 11:11:32
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-15 13:31:49
Artykuł był wyświetlony: 9265 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

USUWANIE AZBESTU Z TERENU GMINY SIEDLISKO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-02 23:01:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Siedlisko informuje, że zostało zakończone zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siedlisko” w 2017 roku.
Prace obejmowały demontaż wyrobów azbestowych wraz z ich transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku oraz zebraniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesjach wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku. W wyniku realizacji przedmiotowego zadania uzyskano efekt rzeczowy i ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 8,52 Mg wyrobów zawierających azbest.
Realizacja ww. prac była możliwa dzięki otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Kwota pozyskanej dotacji przez Gminę Siedlisko wynosi 6 238,48 zł.
Celem przedsięwzięcia było przyspieszenie tempa utylizacji azbestu z terenu Gminy Siedlisko,  oraz zapewnienie ich bezpiecznego i prawidłowego usuwania, transportu i unieszkodliwiania.
 
SZKODLIWOŚĆ AZBESTU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomimo zakazu produkcji i stosowania wyrobów azbestowych, istnieje potrzeba dalszego podejmowania działań w celu minimalizowania ryzyka zdrowotnego dla ludności. Zwiększające się ryzyko występowania chorób azbestozależnych w ciągu najbliższych dziesięcioleci związane jest z nagromadzeniem przez lata ogromnych ilości materiałów azbestowych i zawierających azbest, w szczególności wyrobów budowlanych znajdujących się w dalszym ciągu w środowisku komunalnym. Emisja włókien azbestu, będących czynnikiem szkodliwym dla organizmu ludzkiego, jest wywołana przez mechaniczne uszkodzenia materiałów zawierających azbest, np. piłowaniem, szlifowaniem narzędziami szybkoobrotowymi oraz podczas naturalnego procesu destrukcji, np. płyt pokryć dachowych azbestowo-cementowych o naruszonej przez czynniki atmosferyczne lub chemiczne powierzchni zewnętrznej.
Pył azbestowy jest uważany za jedno z najbardziej szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń.  Pył ten przedostaje się do powietrza w wyniku korozji wyrobów zawierających azbest i ich obróbki mechanicznej.
Wdychanie pyłu azbestowego może stać się przyczyną chorób układu oddechowego i  krwionośnego:
 • pylicy azbestowej (azbestozy),
 • chorób opłucnej lub osierdzia,
 • nowotworów złośliwych: raka płuc, raka oskrzeli, międzybłonniaka opłucnej lub otrzewnej,
 • przewlekłego obturacyjnego zapalenia oskrzeli.
Zachorowania mogą dotyczyć osób narażonych na kontakt z pyłem azbestowym zawodowo, a także osób postronnych przebywających w zanieczyszczonym środowisku. Na występowanie i rodzaj zachorowania wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia.
Przyjmuje się, że wszystkie rodzaje azbestu są rakotwórcze. Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, to znaczy takie, które mogą występować w trwałej postaci w powietrzu i przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Stwierdzono, że ryzyko zachorowania wzrasta wielokrotnie w przypadku osób narażonych na kontakt z pyłem azbestowym i dodatkowo palących papierosy.
Zgodnie z literaturą przedmiotu, przeprowadzenie jednorazowo prac rozbiórkowych polegających na usuwaniu płyt azbestowo-cementowych na wolnym powietrzu nie stanowi zagrożenia wystąpienia patologii azbestozależnych. Największe stężenie włókien azbestowych stwierdzono natomiast podczas prac prowadzonych wewnątrz pomieszczeń, polegających na usuwaniu wyrobów miękkich (sznury izolacyjne, ścianki działowe).
Zachorowania azbestozależne charakteryzuje długi okres latencji, tj. czas od ekspozycji na pył azbestowy do wystąpienia objawów chorobowych, wynoszący nawet do 50 lat.
Pył azbestu obecny w powietrzu jest niewidoczny dla oka. Badania identyfikacyjne, ilościowe i jakościowe wykonują specjalistyczne laboratoria wykorzystując właściwy sprzęt i metody badawcze. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłów zawierających azbest wynoszą:
 • frakcja wdychalna (frakcja aerozolu wnikająca przez nos i usta, która po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia) – 0,5mg/m3,
 • włókna respirabilne - 0,1wł/cm3.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Janina Budzan Data wytworzenia informacji: 2017-11-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Budzan Data wprowadzenia do BIP 2017-11-02 23:01:48
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-02 23:01:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-02 23:01:52
Artykuł był wyświetlony: 10328 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu