ˆ

Komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-12 23:06:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z § 2 Uchwały Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania ogłaszam, iż podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli wynosi 6.238,46 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Adamczyk Data wytworzenia informacji: 2017-10-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Adamczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-10-12 23:06:44
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-12 23:06:49
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-12 23:06:49
Artykuł był wyświetlony: 10441 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE !

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-12 21:06:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z przejściem przez naszą gminę orkanu Ksawery,
Wójt Gminy Siedlisko
zwraca się z prośbą o zgłaszanie powstałych szkód w gospodarstwach domowych
celem wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Lubuskiego o wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin.
Szkody można zgłaszać telefonicznie pod numerem tel.68 388 32 30, mailem: .
Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siedlisku, Plac Zamkowy 6 , tel. 68 388 32 30.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Rojek Data wytworzenia informacji: 2017-10-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Rojek Data wprowadzenia do BIP 2017-10-12 21:06:29
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-12 21:06:33
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-12 21:06:33
Artykuł był wyświetlony: 9924 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Łącze światłowodowe

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-08 16:02:31

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Górna Data wytworzenia informacji: 2018-02-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Górna Data wprowadzenia do BIP 2017-10-08 16:02:31
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-08 16:07:03
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-15 04:52:27
Artykuł był wyświetlony: 9317 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Fundusze Sołeckie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-22 07:11:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Zapraszamy mieszkańców sołectwa Siedlisko na zebranie wiejskie w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego na 2018 rok, oraz zmian przeznaczenia środków z funduszu na 2017r. które odbędzie się w sali wiejskiej, w dniu 29 września 2017 r. (piątek)  o godz.  18.30
Wysokość środków przypadająca na sołectwo do wydatkowania w 2018 roku
 
39  042,45 zł.
 
Porządek zebrania:
 1. Powitanie mieszkańców.
 2. Zgłaszanie zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego  na  2018 r
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie zmian ze  środków z funduszu sołeckiego na 2017r. 
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie zebrania.
                                                                                                        Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w zebraniu.
/-/ Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Sołtys i Rada Sołecka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Górna Data wytworzenia informacji: 2017-09-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Górna Data wprowadzenia do BIP 2017-09-22 07:11:37
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-22 07:13:39
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-22 07:13:39
Artykuł był wyświetlony: 8947 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Fundusze Sołeckie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-19 22:20:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Zapraszamy mieszkańców sołectwa Różanówka na zebranie wiejskie w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego na 2018 rok, które odbędzie się w sali wiejskiej, w dniu 26 września 2017 r. (wtorek) o godz. 1700. Wysokość środków przypadająca na sołectwo do wydatkowania w 2018 roku

19 755,48 zł.
 
Porządek zebrania:
1.    Powitanie mieszkańców.
2.    Zgłaszanie zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
3.    Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego na 2018 r.
4.    Sprawy różne.
5.    Zakończenie zebrania.
 
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w zebraniu.
/-/ Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Sołtys i Rada Sołecka
 
OGŁOSZENIE
Zapraszamy mieszkańców sołectwa Bielawy na zebranie wiejskie w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego na 2018 rok, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej, w dniu 21 września 2017 r. (czwartek) o godz. 1800. Wysokość środków przypadająca na sołectwo do wydatkowania w 2018 roku

39 042,45 zł.
 
Porządek zebrania:
1.    Powitanie mieszkańców.
2.    Zgłaszanie zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
3.    Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego na 2018 r.
4.    Sprawy różne.
5.    Zakończenie zebrania.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w zebraniu.
/-/ Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Sołtys i Rada Sołecka
 
OGŁOSZENIE
Zapraszamy mieszkańców sołectwa Borowiec na zebranie wiejskie w sprawie zmian przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego na 2017 rok oraz przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego na 2018 rok, które odbędzie się w sali wiejskiej, w dniu 27 września 2017 r. (środa) o godz. 1800, Wysokość środków przypadająca na sołectwo do wydatkowania w 2018 roku

23 074,09 zł.
 
Porządek zebrania:
1.    Powitanie mieszkańców.
2.    Zgłaszanie zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
3.    Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie zmian środków funduszu sołeckiego na 2017 r
4.    Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego na 2018 r.
5.    Sprawy różne.
6.    Zakończenie zebrania.
 
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w zebraniu.
/-/ Wójt Gminy Siedlisko
/-/Sołtys i Rada Sołecka
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Górna Data wytworzenia informacji: 2017-09-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Górna Data wprowadzenia do BIP 2017-09-19 22:20:42
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-19 22:20:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-19 22:20:48
Artykuł był wyświetlony: 8850 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-30 21:38:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 25-08-2017r.
GN.6733.6.2017
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego
 
 
ZAWIADAMIAM
mieszkańców Gminy Siedlisko oraz strony występujące w postępowaniu o wydaniu w dniu 25.08.2017r. decyzji Nr 7/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „PLAY”.
Inwestycja realizowana będzie na działce nr 278/26 obręb Borowiec.
 
 
Zgodnie z art. 123 § 2 Kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie
(art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
 
/-/ Dariusz Straus
Wójt Gminy Siedlisko 
Rozdzielnik:                                                                                                                                                    
 1. Tablica ogłoszeń                                               
 2.  Strona BIP

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Rojek Data wytworzenia informacji: 2017-08-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Rojek Data wprowadzenia do BIP 2017-08-30 21:38:37
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-30 21:38:56
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-30 21:38:56
Artykuł był wyświetlony: 7653 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-30 21:37:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 25-08-2017r.
GN.6733.7.2017
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego
 
 
ZAWIADAMIAM
mieszkańców Gminy Siedlisko oraz strony występujące w postępowaniu o wydaniu w dniu 25.08.2017r. decyzji Nr 8/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.
Budowa wiaty drewnianej w Borowcu.
Inwestycja realizowana będzie na działce nr 14 i 18 obręb Borowiec.
 
 
Zgodnie z art. 123 § 2 Kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie
(art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
 
/-/ Dariusz Straus
Wójt Gminy Siedlisko 
Rozdzielnik:                                                                                                                                                   
 1. Tablica ogłoszeń                                               
 2.  Strona BIP

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Rojek Data wytworzenia informacji: 2017-08-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Rojek Data wprowadzenia do BIP 2017-08-30 21:37:14
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-30 21:37:19
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-30 21:37:19
Artykuł był wyświetlony: 6215 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DECYZJA NR 8/2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA INWESTYCJI: BUDOWA WIATY DREWNIANEJ

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-30 21:31:11

Załączniki

 • decyzja (PDF, 462.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-08-30 21:34:02 | Data wytworzenia informacji: 2017-08-30 00:00:00
 • mapa (PDF, 195.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-08-30 21:33:58 | Data wytworzenia informacji: 2017-08-30 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Rojek Data wytworzenia informacji: 2017-08-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Rojek Data wprowadzenia do BIP 2017-08-30 21:31:11
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-30 21:34:16
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-30 21:34:16
Artykuł był wyświetlony: 5967 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DECYZJA NR 7/2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA INWESTYCJI: BUDOWA STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ OPERATORA P4 „PLAY”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-30 21:25:13

Załączniki

 • decyzja (PDF, 465.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-08-30 21:26:53 | Data wytworzenia informacji: 2017-08-30 00:00:00
 • mapa (PDF, 801.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-08-30 21:28:55 | Data wytworzenia informacji: 2017-08-30 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Rojek Data wytworzenia informacji: 2017-08-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Rojek Data wprowadzenia do BIP 2017-08-30 21:25:13
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-30 21:29:33
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-30 21:29:33
Artykuł był wyświetlony: 5704 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2017 WÓJTA GMINY SIEDLISKO z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-23 22:58:22

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Kaczanowska Data wytworzenia informacji: 2017-08-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kaczanowska Data wprowadzenia do BIP 2017-08-23 22:58:22
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-23 23:06:33
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-24 20:10:01
Artykuł był wyświetlony: 15682 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu