ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Rejestr instytucji kultury

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-07-18 12:10:55 Informacja ogłoszona dnia 2017-07-18 12:11:01 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
dla których organizatorem jest Gmina  Siedlisko
Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Siedlisko, jest prowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 406) oraz wydanym na jej podstawie rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012r. poz. 189).

Wpisowi do rejestru podlegają z urzędu instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Siedlisko. Dla każdej instytucji prowadzona jest odrębna księga rejestrowa.

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.

Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie – otwartego dostępu do zawartości rejestru, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Siedlisko.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis z rejestru kultury może być pełny lub skrócony.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu