ˆ

Organizacje pozarządowe

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej organizacji pozarządowych

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-01-25 17:34:04 Informacja ogłoszona dnia 2017-01-25 17:35:36 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 24.01.2017 roku
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., Poz. 1118), § 10 ust. 5 „Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
Wójt Gminy Siedlisko
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert
W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych Gminy Siedlisko do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2017 roku.
Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Wójt Gminy Siedlisko, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie ofert.
Do prac komisji nie mogą być powołane osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w danym konkursie ofert.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Miejsce i termin składania zgłoszeń
Zgłoszenia na załączonym formularzu należy składać w kopercie opisanej w następujący sposób: „Zgłoszenie do listy kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Siedlisko w 2017 roku” – w biurze podawczym Urzędu Gminy w Siedlisku, adres: 67-112 Siedlisko, Plac Zamkowy 6, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2017 roku.
Uwagi końcowe
1. Gmina zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania zgłoszeń.
2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów i/lub nie będą złożone na odpowiednim formularzu nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu listy.
3. Lista kandydatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu do dnia 15 lutego 2017 r.

 

 
 
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWYCH
URZĘDU GMINY W SIEDLISKU
 
 
Dane dotyczące kandydata na członka komisji
Imię i nazwisko kandydata na członka komisji:
 
 
Telefon kontaktowy:
 
 
E-mail kontaktowy:
 
 
Nazwa organizacji/podmiotu, który rekomenduje kandydata na członka komisji konkursowej:
 
 
 
 
 
 
 
Deklaruję o prawdziwości podanych wyżej danych i zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. „o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Urząd Gminy Siedlisko.
Zapoznałem się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” w komisjach konkursowych Urzędu Gminy Siedlisko i wyrażam zgodę na umieszczenie mnie w bazie członków komisji konkursowych.
 
Podpis kandydata na członka komisji:
 
 
 
 
 
Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach konkursowych Urzędu Gminy Siedlisko.
Zgłaszamy ww. kandydata do bazy członków komisji konkursowej, jako reprezentację naszej/naszych organizacji/podmiotu.
 
 
Podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji/podmiotu rekomendującego:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Kaczanowska Data wytworzenia informacji: 2017-01-25 17:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kaczanowska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-25 17:34:04
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-25 17:35:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-25 17:35:36
Artykuł był wyświetlony: 197 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu