ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Organizacje pozarządowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o pracach przygotowawczych do opracowania „Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”

Informacja ogłoszona dnia 2012-09-12 07:39:44 przez Michał Szymczak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Siedlisko rozpoczyna prace przygotowawcze do opracowania „Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.
Sferę zadań publicznych współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi określa ustawa z dnia 10 grudnia 2010 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a obejmuje ona zadania min. w zakresie:

Akapit nr 2 - brak tytułu

 1. pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 2. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
 3. ochrony i promocji zdrowia,
 4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 6. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 7. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
 8. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 9. wypoczynku dzieci i młodzieży,
 10. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 11. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 12. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 13. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Prosi się wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie do dnia 10 października 2012 r. propozycji zadań i kierunków działania do realizacji na 2013 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Kaczanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kaczanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-09-12 07:39:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Szymczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-09-12 07:39:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Szymczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-09-21 09:49:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
362 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony