ˆ

Informacja Publiczna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,- zł w roku 2018 oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-17 22:37:20

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Maj Data wytworzenia informacji: 2019-04-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Maj Data wprowadzenia do BIP 2019-04-17 22:37:20
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-04-17 22:40:32
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-04-17 22:41:27
Artykuł był wyświetlony: 4 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,- zł w roku 2017 oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-04 23:09:00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Maj Data wytworzenia informacji: 2018-05-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Maj Data wprowadzenia do BIP 2018-05-04 23:09:00
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-06 23:49:33
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-06 23:49:33
Artykuł był wyświetlony: 312 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg w 2016 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-04 10:36:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg w 2016 roku - zał. Nr 1, oraz Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku - zał. nr 2.

Informacja Publiczna

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-07 22:34:55

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji

§ 1

 1. Obywatelom udostępnia się następujące rodzaje dokumentów:
  1. protokoły z sesji,
  2. protokoły z posiedzeń komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej,
  3. rejestr uchwał Rady
  4. rejestr wniosków i opini komisji Rady
  5. rejestr interpelacji i wniosków radnych.
 2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.
 3. Dostęp do dokumentów i okorzystania z nich odbywa się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, potwierdzonej poleceniem Wójta Gminy na wniosku o udostępnienie informacji z zakresu administracji publicznej.

§ 2

Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady a dokumenty z zakresu działania Wójta udostępnia się w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Gminy w dniach pracy Urzędu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.

§ 3

 1. Z dokumentów wymienionych w § 1 obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy i wyciągi, fotografować je lub kopiować.
 2. Realizacja uprawnień określonych w ust. 1 może odbywać się wyłącznie w Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy.

§ 4

 1. Obywatele mogą żadać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie notatek z dokumentów określonych w § 1, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.
 2. Czynności, o jakich mowa w ust. 1 są wykonywane odpłatnie.

§ 5

Uprawnienia określone w § 1-4 nie znajdują zastosowania:

 1. w przypadku podjęcia przez Radę, Komisję uchwały o wyłączeniu jawności.
 2. do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile istawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Pliki do pobrania:

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2012-04-07 22:34:55
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator Data wprowadzenia do BIP 2012-04-07 22:34:55
Wprowadził informację do BIP: Zasilenie Danymi Data udostępnienia informacji: 2012-04-07 22:34:58
Osoba, która zmieniła informację: Zasilenie Danymi Data ostatniej zmiany: 2012-04-07 22:34:58
Artykuł był wyświetlony: 3323 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu