ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sesja XXX/2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-06 21:09:59

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Górna Data wytworzenia informacji: 2017-10-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Górna Data wprowadzenia do BIP 2018-01-06 21:09:59
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-06 21:19:57
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-06 21:19:57
Artykuł był wyświetlony: 1279 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sesja XXIX/2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-12 21:10:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Uchwała Nr XXIX/188/2017 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Siedlisko oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2. Uchwała Nr XXIX/189/2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Siedlisko
3. Uchwała Nr XXIX/190/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego
4. Uchwała Nr XXIX/191/2017 w sprawie: zmian uchwały budżetowej na 2017 rok
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Górna Data wytworzenia informacji: 2017-10-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Górna Data wprowadzenia do BIP 2017-10-12 21:10:50
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-12 21:20:56
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-12 21:21:03
Artykuł był wyświetlony: 1416 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sesja XXVIII/2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-12 21:29:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Uchwała Nr XXVIII/181/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  finansowego  oraz  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siedlisko za 2016 rok
2. Uchwała Nr XXVIII/182/2017 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Siedlisko za rok 2016
3. Uchwała Nr XXVIII/183/2017 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 639/52 o powierzchni 0,0022 ha obręb Siedlisko gmina Siedlisko stanowiącej własność Gminy Siedlisko w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej nr 639/12 
4. Uchwała Nr XXVIII/184/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlisko”
5. Uchwała Nr XXVIII/185/2017 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Siedlisko
6. Uchwała Nr XXVIII/186/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej  Gminie Nowa Sól - Miasto w celu realizacji zadania inwestycyjnego budowy 10 przystani rzecznych pn” „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Górna Data wytworzenia informacji: 2017-10-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Górna Data wprowadzenia do BIP 2017-10-12 21:29:52
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-12 23:05:43
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-12 23:05:43
Artykuł był wyświetlony: 1415 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sesja XXVII/2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-13 16:10:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Uchwała Nr XXVII/176/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie wsi Siedlisko,
2. Uchwała Nr XXVII/177/2017 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlisku,
3. Uchwała Nr XXVII/178/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego,
4. Uchwała Nr XXVII/179/2017 w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
5. Uchwała Nr XXVII/180/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.

Sesja XXVI/2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-13 16:02:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Uchwała XXVI/171/2017 w sprawie cofnięcia wniosku o kontrolę konstytucyjności prawa z Trybunału Konstytucyjnego.
2. Uchwała NR XXVI/172 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
3. Uchwała Nr XXVI/173/2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz gminy Siedlisko.
4. Uchwała Nr XXVI/174/2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz gminy Siedlisko.
5. Uchwała Nr XXVI/175/2017 w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.

Sesja XXV/2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-29 13:14:58

Sesja XXIV/2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-22 09:00:45

Sesja XXIII/2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-22 08:52:11

Sesja XXII/2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-11 09:28:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Uchwała Nr XXII/145/2016 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Siedlisko za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat a także trybu ich pobierania,
2. Uchwała Nr XXII/146/2016 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2017,
3. Uchwała Nr XXII/147/2016 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Siedlisko
 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok,
4. Uchwała Nr XXII/148/2016 w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania
 z budżetu Gminy Siedlisko na rzecz Samorządowego Zakładu Budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług,
5. Uchwała Nr XXII/149/2016 w sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
6. Uchwała Nr XXII/150/2016 w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Siedlisku,
7. Uchwała Nr XXI/151/2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok,
8. Uchwała Nr XXI/152/2016 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Siedlisko na 2017 rok
9. Uchwała Nr XXI/154/2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn:” Zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Siedlisko o nr: 004763F,004733F, 004764F, 004730F, 004719F”.

Sesja XXI/2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-12 16:05:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu