ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sesja V/2015

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 lutego 2015 r.
  w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
 • Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 lutego 2015 r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłaty targowej na obszarze Gminy Siedlisko i wyznaczenia inkasenta
 • Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27.02.2015 r.
  w sprawie zasad udzielania z budżetu gminy pomocy materialnej uczniom szkół publicznych
 • Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 lutego 2015 r.
  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015
 • Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 lutego 2015 roku
  w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

Sesja IV/2015

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 5 lutego 2015 r.
  w sprawie powołania przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli

Sesja III/2015

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Uchwała Nr III/14/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 stycznia 2015 r.
  w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2015
 • Uchwała Nr III/15/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 stycznia 2015 r.
  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Siedlisko na 2015 rok
 • Uchwała Nr III/16/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 tycznia 2015 r
  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Siedlisko na rok 2015
 • Uchwała Nr III/17/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 stycznia 2015 r.
  w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr IV/26/2011 Rady Gminy Siedlisko z nia 21 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Siedlisko
 • Uchwała Nr III/18/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 stycznia 2015 r.
 • w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniu pożarniczym strażaków Ochotniczych Staży Pożarnych w Gminie Siedlisko
 • Uchwała Nr III/19/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 stycznia 2015 roku
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadania bieżące związane z utworzeniem stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków
 • Uchwała Nr III/20/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 stycznia 2015 roku
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego
 • Uchwała Nr III/21/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 stycznia 2015 roku
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie parkingu przy przychodni oraz budowie parkingu przy pętli, zlokalizowanego przy ul. Chałubińskiego w Nowej Soli
 • Uchwała Nr III/22/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 stycznia 2015 roku
  w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy.
 • Uchwała Nr III/23/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 stycznia 2015 r.
  w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

Sesja II/2014

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Siedlisko.
 • Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 • Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie powołania Komisji Gospodarczej
 • Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie powołania Komisji Społecznej
 • Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2015
 • Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Siedlisko.
 • Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Siedlisko na 2015 rok
 • Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlisko na lata 2015–2029.
 • Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2014 r.
  w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok

Sesja I/2014

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 1 grudnia 2014 r.
  w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Siedlisko.
 • Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 1 grudnia 2014 r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącej Rady Gminy Siedlisko
 • Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 1 grudnia 2014 r.
  w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach w-ce przewodniczącego Rady Gminy Siedlisko
 • Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 1 grudnia 2014 r.
  w sprawie wyboru w-ce Przewodniczącej Rady Gminy Siedlisko

Sesja Nr XXXII z dnia 30 czerwca 2014 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Uchwała Nr XXXII/222/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siedlisko za 2013 r.
 • Uchwała Nr XXXII/223/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Siedlisko za rok 2013.
 • Uchwała Nr XXXII/224/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie opinii projektu Uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Siedlisko.
 • Uchwała Nr XXXII/225/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 30 czerwca 2014 r. - uchylono w całości.
 • Uchwała Nr XXXII/226/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
  • Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/226/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 30 czerwca 2014 roku.
  • Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/226/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 30 czerwca 2014 roku.
  • Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII/226/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 30 czerwca 2014 roku.
 • Uchwała Nr XXXII/227/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlisko na lata 2014–2029.
  • Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/227/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 30 czerwca 2014 roku.
  • Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/227/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 30 czerwca 2014 roku.
  • Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII/227/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 30 czerwca 2014 roku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Górna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Kieczur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-16 09:49:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Szymczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-16 10:01:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-11 13:19:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1475 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sesja nr XXXI z dnia 3 czerwca 2014 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Uchwała Nr XXXI/213/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.
 • Uchwała Nr XXXI/214/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego.
 • Uchwała Nr XXXI/215/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.
 • Uchwała Nr XXXI/216/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Siedlisko darowizny nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Pięknych Kątach.
 • Uchwała Nr XXXI/217/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1149/22 o powierzchni ok. 0,0830 ha obręb Bielawy gmina Siedlisko stanowiącej własność Gminy Siedlisko w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej nr 1149/14 na rzecz Państwa Reginy i Sławomira Osińskich.
 • Uchwała Nr XXXI/218/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Siedlisko, w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 • Uchwała Nr XXXI/219/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Siedlisko.
 • Uchwała Nr XXXI/220/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 3 czerwca 2014 r. W sprawie wyrażenia opinii do podziału obszaru Powiatu Nowosolskiego na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Powiatu.
 • Uchwała Nr XXXI/221/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
  • Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/221/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 3 czerwca 2014 r.
  • Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/221/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 3 czerwca 2014 r.
  • Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/221/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 3 czerwca 2014 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Górna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Kieczur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-16 09:11:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Szymczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-16 09:30:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-11 13:19:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1424 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sesja nr XXXIII z dnia 27 sierpnia 2014

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Uchwała Nr XXXIII/228/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi wojewódzkiej nr 321 w ciągu ulicy Nowosolskiej oraz drogi wojewódzkiej nr 325 w ciągu ulicy Sławskiej w miejscowości Siedlisko
 • Uchwała Nr XXXIII/229/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych związanych z zakupem sprzętu i wyposażenia samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowej Soli.
 • Uchwała Nr XXXIII/230/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
 • Uchwała Nr XXXIII/231/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne prowadzone przez gminę Siedlisko
 • Uchwała Nr XXXIII/232/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Publicznego w Siedlisku
 • Uchwała Nr XXXIII/233/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Górna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-08-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Kieczur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-09 09:33:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Szymczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-09 09:48:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-11 13:19:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1433 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sesja nr XXX z dnia 31 marca 2014

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Uchwała Nr XXX/205/2014 dnia 31.03.2014 w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 • Uchwała Nr XXX/206/2014 dnia 31.03.2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2017r.
 • Uchwała Nr XXX/207/2014 dnia 31.03.2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
 • Uchwała Nr XXX/208/2014 dnia 31.03.2014 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siedlisko
 • Uchwała Nr XXX/209/2014 dnia 31.03.2014 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr XXX/210/2014 dnia 31.03.2014 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Siedlisko w sprawie podziału gminy Siedlisko na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic , numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 • Uchwała Nr XXX/211/2014 dnia 31.03.2014 w sprawie utrzymania statusu beneficjenta (odbiorcy pomocy) w Stowarzyszeniu Kraina Lasów i Jezior - Lokalna Grupa Działania w perspektywie budżetowej UE na lata 2014-2020
 • Uchwała Nr XXX/212/2014 dnia 31.03.2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Górna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Kieczur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-05-20 07:32:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Szymczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-05-21 09:19:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-11 13:19:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1602 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała nr XXVI/182/2013 z dnia 08.11.2013 r

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Górna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Kieczur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-27 08:40:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Szymczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-27 08:41:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-11 13:19:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1828 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji