ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sesja nr XXXI z dnia 3 czerwca 2014 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-09-16 09:11:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Uchwała Nr XXXI/213/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.
 • Uchwała Nr XXXI/214/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego.
 • Uchwała Nr XXXI/215/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.
 • Uchwała Nr XXXI/216/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Siedlisko darowizny nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Pięknych Kątach.
 • Uchwała Nr XXXI/217/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1149/22 o powierzchni ok. 0,0830 ha obręb Bielawy gmina Siedlisko stanowiącej własność Gminy Siedlisko w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej nr 1149/14 na rzecz Państwa Reginy i Sławomira Osińskich.
 • Uchwała Nr XXXI/218/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Siedlisko, w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 • Uchwała Nr XXXI/219/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Siedlisko.
 • Uchwała Nr XXXI/220/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 3 czerwca 2014 r. W sprawie wyrażenia opinii do podziału obszaru Powiatu Nowosolskiego na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Powiatu.
 • Uchwała Nr XXXI/221/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
  • Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/221/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 3 czerwca 2014 r.
  • Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/221/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 3 czerwca 2014 r.
  • Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/221/2014 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 3 czerwca 2014 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Górna Data wytworzenia informacji: 2014-06-03 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Kieczur Data wprowadzenia do BIP 2014-09-16 09:11:48
Wprowadził informację do BIP: Michał Szymczak Data udostępnienia informacji: 2014-09-16 09:30:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-11 13:19:12
Artykuł był wyświetlony: 1358 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sesja nr XXXIII z dnia 27 sierpnia 2014

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-09-09 09:33:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Uchwała Nr XXXIII/228/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi wojewódzkiej nr 321 w ciągu ulicy Nowosolskiej oraz drogi wojewódzkiej nr 325 w ciągu ulicy Sławskiej w miejscowości Siedlisko
 • Uchwała Nr XXXIII/229/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych związanych z zakupem sprzętu i wyposażenia samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowej Soli.
 • Uchwała Nr XXXIII/230/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
 • Uchwała Nr XXXIII/231/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne prowadzone przez gminę Siedlisko
 • Uchwała Nr XXXIII/232/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Publicznego w Siedlisku
 • Uchwała Nr XXXIII/233/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Górna Data wytworzenia informacji: 2014-08-27 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Kieczur Data wprowadzenia do BIP 2014-09-09 09:33:57
Wprowadził informację do BIP: Michał Szymczak Data udostępnienia informacji: 2014-09-09 09:48:46
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-11 13:19:12
Artykuł był wyświetlony: 1359 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sesja nr XXX z dnia 31 marca 2014

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-05-20 07:32:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

 • Uchwała Nr XXX/205/2014 dnia 31.03.2014 w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 • Uchwała Nr XXX/206/2014 dnia 31.03.2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2017r.
 • Uchwała Nr XXX/207/2014 dnia 31.03.2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
 • Uchwała Nr XXX/208/2014 dnia 31.03.2014 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siedlisko
 • Uchwała Nr XXX/209/2014 dnia 31.03.2014 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr XXX/210/2014 dnia 31.03.2014 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Siedlisko w sprawie podziału gminy Siedlisko na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic , numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 • Uchwała Nr XXX/211/2014 dnia 31.03.2014 w sprawie utrzymania statusu beneficjenta (odbiorcy pomocy) w Stowarzyszeniu Kraina Lasów i Jezior - Lokalna Grupa Działania w perspektywie budżetowej UE na lata 2014-2020
 • Uchwała Nr XXX/212/2014 dnia 31.03.2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Górna Data wytworzenia informacji: 2014-03-31 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Kieczur Data wprowadzenia do BIP 2014-05-20 07:32:23
Wprowadził informację do BIP: Michał Szymczak Data udostępnienia informacji: 2014-05-21 09:19:14
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-11 13:19:12
Artykuł był wyświetlony: 1536 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała nr XXVI/182/2013 z dnia 08.11.2013 r

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-27 08:40:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Górna Data wytworzenia informacji: 2013-11-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Kieczur Data wprowadzenia do BIP 2014-01-27 08:40:48
Wprowadził informację do BIP: Michał Szymczak Data udostępnienia informacji: 2014-01-27 08:41:16
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-11 13:19:12
Artykuł był wyświetlony: 1760 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała nr XXVI/181/2013 z dnia 08.11.2013 r

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-27 08:38:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Górna Data wytworzenia informacji: 2013-11-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Kieczur Data wprowadzenia do BIP 2014-01-27 08:38:23
Wprowadził informację do BIP: Michał Szymczak Data udostępnienia informacji: 2014-01-27 08:39:03
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-11 13:19:12
Artykuł był wyświetlony: 1814 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała nr XXVI/180/2013 z dnia 08.11.2013 r

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-27 08:33:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Górna Data wytworzenia informacji: 2013-11-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Kieczur Data wprowadzenia do BIP 2014-01-27 08:33:23
Wprowadził informację do BIP: Michał Szymczak Data udostępnienia informacji: 2014-01-27 08:35:43
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-11 13:19:12
Artykuł był wyświetlony: 1759 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała nr XXVII/190/2013 z dnia 30.12.2013 r

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-14 12:49:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Górna Data wytworzenia informacji: 2014-01-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Kieczur Data wprowadzenia do BIP 2014-01-14 12:49:18
Wprowadził informację do BIP: Michał Szymczak Data udostępnienia informacji: 2014-01-14 12:50:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-11 13:19:12
Artykuł był wyświetlony: 1896 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała nr XXVII/185/2013 z dnia 30.12.2013 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-14 12:45:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Siedlisko na 2014 rok

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Górna Data wytworzenia informacji: 2014-01-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Kieczur Data wprowadzenia do BIP 2014-01-14 12:45:36
Wprowadził informację do BIP: Michał Szymczak Data udostępnienia informacji: 2014-01-14 12:50:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-11 13:19:12
Artykuł był wyświetlony: 1875 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu