ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr Zarządzeń Wójta 2012

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-19 11:55:46

Rejestr Zarządzeń Wójta 2011

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-16 10:20:20

Rejestr Zarządzeń Wójta 2010

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-11 15:19:39

Zarządzenie Nr 0050.25.2016 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 15 czerwca 2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-16 11:56:56

Zarządzenie nr 0050.10.2016 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 22 lutego 2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-24 20:12:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siedlisko.

Zarządzenie nr 0050.7.2016 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 17 lutego 2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-22 19:12:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

Zarządzenie nr 0050.4.2016 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 27 stycznia 2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-01 21:19:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Siedlisko w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 0050.3.2016 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 27 stycznia 2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-01 21:18:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - działka nr: 1077/18 w m. Siedlisko stanowiąca własność gminy Siedlisko, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej nr 402 na rzecz Państwa Anny i Kazimierza Frankowskich

Zarządzenie nr 0050.1.2016 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 5 stycznia 2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-07 22:48:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Siedlisko na 2016r. oraz projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Siedlisko na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zarządzenie nr 0050.64.2015 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 17 listopada 2015 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-25 08:19:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie procedur postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Siedlisko

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu