ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenie nr 0050.10.2016 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 22 lutego 2016

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siedlisko.

Zarządzenie nr 0050.7.2016 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 17 lutego 2016

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

Zarządzenie nr 0050.4.2016 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 27 stycznia 2016

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Siedlisko w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 0050.3.2016 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 27 stycznia 2016

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - działka nr: 1077/18 w m. Siedlisko stanowiąca własność gminy Siedlisko, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej nr 402 na rzecz Państwa Anny i Kazimierza Frankowskich

Nawigacja między stronami listy informacji