ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenie nr 0050.3.2016 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 27 stycznia 2016

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - działka nr: 1077/18 w m. Siedlisko stanowiąca własność gminy Siedlisko, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej nr 402 na rzecz Państwa Anny i Kazimierza Frankowskich

Zarządzenie nr 0050.1.2016 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 5 stycznia 2016

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Siedlisko na 2016r. oraz projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Siedlisko na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zarządzenie nr 0050.64.2015 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 17 listopada 2015 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie procedur postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Siedlisko

Zarządzenie nr 0050.45.2015 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 5 sierpnia 2015 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

w  sprawie oddania w użyczenie część nieruchomości położonej przy ul. Głogowskiej 37 w Siedlisku na rzecz Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich z siedzibą w Nowym Miasteczku

Zarządzenie nr 0050.42.2015 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 8 lipca 2015 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

w prawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości, będącej własnością Gminy Siedlisko w formie bezprzetargowej na okres 3 lat

Zarządzenie nr 0050.39.2015 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 8 lipca 2015 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na prowadzenie przedszkola niepublicznego w Siedlisku przy ul. Głogowskiej 37 

Zarządzenie nr 0050.38.2015 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 8 lipca 2015 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie unieważnienia Zarządzenia Nr 0050.28.2015 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na prowadzenie przedszkola niepublicznego w Siedlisku przy ul. Głogowskiej 37

Zarządzenie nr 0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Siedlisko w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 0050.22.2015 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 7 kwietnia 2015 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz nieruchomości Gminy Siedlisko przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 0050.4.2015 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 16 stycznia 2015 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Siedlisko, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich

Nawigacja między stronami listy informacji