ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych z dnia 29 października 2014 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

o składach obwodowych komisji wyborczych i pełnionych w nich funkcjach

Uchwała 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Siedlisku

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Siedlisku z dnia 22 października 2014 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Siedlisko w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Siedlisku z dnia 22 października 2014 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Siedlisko w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Siedlisku z dnia 22 października 2014r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

o nadaniu numerów zarejestrowanym listom kandydatów w wyborach do Rady Gminy w Siedlisku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Siedlisku z dnia 22 października 2014 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Siedlisko w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Siedlisko z dnia 4 września 2014 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Siedlisku z dnia 17 października 2014 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów do Rady Gminy Siedlisko

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego

Nawigacja między stronami listy informacji