ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zaproszenie do składania ofert

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-15 13:57:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Zaproszenie do składania ofert

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-09 14:36:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapytanie ofertowe

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-11 09:23:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zaproszenie do składania ofert na dostawę oleju opałowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-24 11:23:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynkowego w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-13 14:34:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynkowego w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-07-28 11:36:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ O NAZWIE: Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2026r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-07-15 11:54:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Siedlisko
67-112 Siedlisko, ul. Plac zamkowy 6,
Tel. 68 3883211, fax 683883211
NIP 9251963367 REGON 000549714
WWW.bi.siedlisko.pl, e-mail:

 

 
Z A P Y T A N I E O F E R T O W E
DLA ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ O NAZWIE:

 
Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Siedlisko
na lata 2016-2026r.

 
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015, poz. 2164) – Pzp
 

 
kod CPV: 90712100-1 (Planowanie rozwoju środowiska naturalnego) ze Wspólnego Słownika Zamówień

 

 

 

 
Zatwierdził: Dariusz Straus
/Wójt Gminy Siedlisko /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-01-19 14:27:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dostawa i montaż wyposażenia do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Bielawach w ramach realizacji projektu „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Bielawach”

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu