Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rewitalizacja

Szczegóły informacji

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023

Informacja ogłoszona dnia 2016-09-28 16:13:37 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023
 
Co to jest program rewitalizacji? Gmina Siedlisko przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR), który jest wieloletnim programem przyjętym i koordynowanym przez Samorząd Gminny. Program ma na celu rewitalizację określonego obszaru zdegradowanego lub obszarów zdegradowanych. Program jest realizowany zgodnie z określonym harmonogramem czasowym i finansowany z określonych źródeł. Program jest dokumentem wymaganym w procesie aplikacji o środki pomocowe z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz umożliwia uzyskanie dotacji.
 
Co oznacza rewitalizacja? Rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na obszarze Gminy proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych. Rewitalizacja służy wyprowadzenia obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości. Głównym celem rewitalizacji jest ożywienie gospodarcze i społeczne Gminy. Osiągnięcie postawionych celów jest możliwe przez rozwijanie nowych form działalności gospodarczej, wsparcie już istniejących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego oraz nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji.
 
Co to jest obszar zdegradowany? Obszar zdegradowany to obszar problemowy w Gminie, na którym można zaobserwować negatywne zjawiska zarówno w sferze społecznej jak i gospodarczej, technicznej lub ekonomicznej. Obszar taki można opisać poprzez wskaźniki tj. m.in. wysoki poziom ubóstwa, trwałego bezrobocia, niski poziom edukacji, niski poziom aktywności gospodarczej, zniszczone otoczenie, niski poziom zasobów mieszkaniowych. Wykorzystując te wskaźniki jak i Państwa uwagi, zostaną zdefiniowane i wybrane obszary zdegradowane w Gminie Siedlisko.
 
Aby przeprowadzić skuteczną rewitalizację muszą być spełnione 4 warunki:
  1. rewitalizacja jest prowadzona kompleksowo i skoordynowana,
  2. rewitalizacja jest oparta na szczegółowych badaniach i trafnej diagnozie Gminy,
  3. rewitalizacja jest wypracowana partycypacyjnie – wspólnie ze wszystkimi interesariuszami, w tym z Państwem – mieszkańcami Gminy Siedlisko,
  4. rewitalizacja ma precyzyjnie określone cele.
 
Aby szczegółowo poznać sytuację Gminy Siedlisko oraz poznać Państwa zdanie na temat działań rewitalizacyjnych prosimy Państwa o wypełnienie poniższej ankiety oraz zapisanie wszelkich uwag na temat terenów, które Państwo zaproponują.
 
 
Dlaczego warto wypełnić ankietę? Program Rewitalizacji jest na etapie analizy i badań sytuacji Gminy Siedlisko. Państwa udział i wypełnienie ankiety jest jednym z czterech warunków, których spełnienie jest konieczne aby rewitalizacja przeprowadzona w Gminie Siedlisko była skuteczna i dopasowana do Państwa potrzeb. Ankieta to rodzaj dialogu, dzięki któremu Samorząd Gminy pozna Państwa opinię. Wypełnienie ankiety ma wpływ na decyzje podejmowane w dalszej części opracowania Programu Rewitalizacji.
 
Ankiety można składać osobiście w Urzędzie Gminy Siedlisko, przekazać Sołtysowi lub przesłać listownie na adres:
Future Green Innovations S.A.
ul. Podole 60, skrytka 62
30-394 Kraków
lub mailem na adres:
 
Zapraszamy do wypełnienia ankiety do 7 października 2016 r.
 
Państwa opinia jest kluczowa przy wykonaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji!
 
Zapraszamy do śledzenia strony internetowej Gminy Siedlisko, na której będą udostępniane dalsze informacje odnoście Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz zbliżających się spotkań z mieszkańcami Gminy w ramach konsultacji społecznych.
 
Kto będzie odpowiedzialny za wykonanie LPR Gminy Siedlisko? Na podstawie zawartej umowy wykonawcą Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siedlisko jest firma FUTURE GREEN INNOVATIONS S.A., ul. Podole 60, 30-394 Kraków - niezależna firma konsultingowa świadcząca usługi z zakresu ochrony środowiska, doradztwa, monitoringu, outsourcingu oraz planowania przestrzennego. Spółka wykonuje kompleksowe opracowania i raporty oddziaływania inwestycji na środowisko, inwentaryzacje przyrodnicze. Udziela porad prawnych z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. Skutecznie realizuje i konsultuje projekty biznesowe oraz badawczo-rozwojowe.
 
Więcej informacji na stronie internetowej:
www.greenfuture-projekt.pl
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Rojek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-09-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Rojek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-09-28 16:02:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-09-28 16:13:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-09-28 16:32:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2385 raz(y)