ˆ

Komunikaty

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-08-30 21:38:37 Informacja ogłoszona dnia 2017-08-30 21:38:56 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 25-08-2017r.
GN.6733.6.2017
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego
 
 
ZAWIADAMIAM
mieszkańców Gminy Siedlisko oraz strony występujące w postępowaniu o wydaniu w dniu 25.08.2017r. decyzji Nr 7/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „PLAY”.
Inwestycja realizowana będzie na działce nr 278/26 obręb Borowiec.
 
 
Zgodnie z art. 123 § 2 Kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie
(art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
 
/-/ Dariusz Straus
Wójt Gminy Siedlisko 
Rozdzielnik:                                                                                                                                                    
  1. Tablica ogłoszeń                                               
  2.  Strona BIP

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Rojek Data wytworzenia informacji: 2017-08-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Rojek Data wprowadzenia do BIP 2017-08-30 21:38:37
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-30 21:38:56
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-30 21:38:56
Artykuł był wyświetlony: 7610 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko