ˆ

Komunikaty

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-06-12 22:39:27 Informacja ogłoszona dnia 2018-06-12 22:39:30 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 08.06.2018r.
GN.6733.1.2018
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego

ZAWIADAMIAM
mieszkańców Gminy Siedlisko oraz strony występujące w postępowaniu o wydaniu w dniu 08.06.2018r. decyzji nr 1/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w Siedlisku. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 226/32 i 1002/2 obręb Siedlisko.

Zgodnie z art. 127 § 1 Kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie
(art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
 
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus
Rozdzielnik:                                   
1.    Tablica ogłoszeń                        
2.     Strona BIP
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Rojek Data wytworzenia informacji: 2018-06-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Rojek Data wprowadzenia do BIP 2018-06-12 22:39:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-12 22:39:30
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-13 22:14:24
Artykuł był wyświetlony: 12179 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko