ˆ

Rada Gminy

Szczegóły informacji

Plan Pracy Rady Gminy na Rok 2015

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2015-01-14 20:12:02 Informacja ogłoszona dnia 2015-01-14 20:12:30 przez Michał Szymczak

Akapit nr 1 - brak tytułu

I KWARTAŁ
 1. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy za rok 2014.
 2. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 3. Informacja Komendy Powiatowej Policji i Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa gminy w 2014 r.
 4. Informacja na temat bezrobocia w Gminie .
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia (nie wyodrębnienia) środków stanowiących fundusz sołecki.
 6. Przyjęcie planów pracy komisji stałych rady gminy oraz sprawozdania z pracy rady.
II KWARTAŁ 
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok poprzedni i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium. 
 2. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności  Ośrodka Pomocy Społecznej  za rok 2014. 
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności instytucji kultury i przedstawienie zamierzeń na 2015 r. 
 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 r.
III KWARTAŁ
 1. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. 
 2. Przyjęcie informacji o stanie organizacji oświaty na rok szkolny 2015/2016.
 3. Przyjęcie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych radnych, pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
 4. Propozycje zadań gospodarczych.
IV KWARTAŁ
 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 z uwzględnieniem wyników sprawdzianu szkolnego i egzaminu gimnazjalnego.
 2. Ocena funkcjonowania Samorządowego Zakładu Budżetowego.
 3. Uchwalenie stawek podatków i opłat na rok 2016. 
 4. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2016.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.
 6. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2016.
 7. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
UWAGA
Plan pracy będzie uzupełniany o tematy, wynikające z bieżącej pracy organów gminy.
Zmiany do budżetu gminy dokonywane będą w miarę potrzeb.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Górna Data wytworzenia informacji: 2014-12-29 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Chilicka Data wprowadzenia do BIP 2015-01-14 20:12:02
Wprowadził informację do BIP: Michał Szymczak Data udostępnienia informacji: 2015-01-14 20:12:30
Osoba, która zmieniła informację: Michał Szymczak Data ostatniej zmiany: 2015-01-14 20:22:59
Artykuł był wyświetlony: 2877 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko