ˆ

Organizacje pozarządowe

Szczegóły informacji

Ogłoszenie Wójta Gminy Siedlisko o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-11-17 17:00:44 Informacja ogłoszona dnia 2017-11-17 17:05:34 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/27/2011 Rady Gminy Siedlisko, w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej ogłaszam konsultacje nt.:
 
1) projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
  1. Konsultacje odbędą się w formie zgłaszania uwag i opinii na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
  2. Termin konsultacji: 17.11.2017 – 27.11.2017 r.
  3. Wszelkie opinie i uwagi do projektu uchwały należy zgłaszać w formie pisemnej
do dnia 27.11.207 r.
  • na adres Urzędu Gminy w Siedlisku: Urząd Gminy
67-112  Siedlisko
Plac Zamkowy 6
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej –
  • za pośrednictwem fax 68 3883211 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Siedlisku.
Nie przedstawienie opinii w terminie określonym w ogłoszeniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania. Uwagi i opinie wniesione po dniu 27.11.2017 r.                     nie będą rozpatrywane.
  1. Wyniki konsultacji zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.siedlisko.pl oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
 
 
 
Siedlisko, 15.11.2017 r. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Kaczanowska Data wytworzenia informacji: 2017-11-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kaczanowska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-17 17:00:44
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-17 17:05:34
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-17 17:05:34
Artykuł był wyświetlony: 2743 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko