Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Organizacje pozarządowe

Szczegóły informacji

Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Siedlisko z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016”

Informacja ogłoszona dnia 2017-11-17 17:09:39 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 05.05.2017 r.
 
 
RADA GMINY
SIEDLISKO
 
 
Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Siedlisko z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016”
 
Na podstawie art. 5a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.odziałalnościpozytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami)
 
Roczny Program współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok  został przyjęty do realizacji uchwałą Nr XII/71/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. Jako priorytetowe zadania przewidziane do realizacji  w 2016 r. określono zadania z zakresu:
  • profilaktyki i przeciwdziałaniu patologiom społecznym, pomocy społecznej
  • kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i tradycji
  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  • edukacji,oświaty i wychowania.
Na  realizację zadań przeznaczono  ogółem kwotę nie mniej niż 328 820,- zł.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszono i przeprowadzono 2 otwarte konkursy:
1.  W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie grup piłki nożnej oraz promocja sportu w środowisku wiejskim.
Na zadanie przeznaczono środki w wysokości 50 000,-zł.
W konkursie wpłynęła 1 oferta, która po weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym została zaopiniowana pozytywnie i podpisano umowę do realizacji. Przyznana dotacja została wykorzystana w 100%.
2. W zakresie edukacji , oświaty i wychowania pn. Prowadzenie Przedszkola Niepublicznego w Siedlisku, przy. ul. Głogowskiej 37.
Na zadanie w 2016 r. wypłacono tytułem dotacji;  286 962,08 zł
Pozostałe działania były realizowane nieodpłatnie bądź przy wsparciu finansowym  z budżetu przez jednostki organizacyjne Gminy.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Kaczanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kaczanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-17 17:09:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-17 17:09:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-17 17:09:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3884 raz(y)