ˆ

Organizacje pozarządowe

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej organizacji pozarządowych

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-23 18:42:17 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-23 18:42:24 przez Administrator Systemu

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., Poz. 1118), § 10 ust. 5 „Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”
Wójt Gminy Siedlisko
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych Gminy Siedlisko do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2018 roku.
Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Wójt Gminy Siedlisko, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie ofert.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Miejsce i termin składania zgłoszeń
Zgłoszenia na załączonym formularzu należy składać w kopercie opisanej w następujący sposób: „Zgłoszenie do listy kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Siedlisko w 2018 roku” – w biurze podawczym Urzędu Gminy w Siedlisku, adres: 67-112 Siedlisko, Plac Zamkowy 6, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2018 roku.
Uwagi końcowe
1. Gmina zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania zgłoszeń.
2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów i/lub nie będą złożone na odpowiednim formularzu nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu listy.
3. Lista kandydatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy w Siedlisku,
do dnia 20.02.2018 r.

Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus
 
Siedlisko, 22.01.2018 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Kaczanowska Data wytworzenia informacji: 2018-01-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kaczanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-23 18:42:17
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-23 18:42:24
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-23 18:43:44
Artykuł był wyświetlony: 2761 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko