ˆ

Organizacje pozarządowe

Szczegóły informacji

Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Siedlisko z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017”

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-20 00:26:36 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-20 00:26:40 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, 16.04.2018 r.

                                    RADA  GMINY
                                    SIEDLISKO
    
Sprawozdanie  z realizacji „Programu Współpracy Gminy Siedlisko z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznegoza rok 2017”

Na podstawie art. 5a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Roczny Program współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok  został przyjęty do realizacji uchwałą Nr XXII/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Jako priorytetowe zadania przewidziane do realizacji w 2017r. określono zadania z zakresu:
•    pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
•    działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
•    upowszechniania kultury fizycznej i sportu ,
•    ochrony i promocji zdrowia, między innymi edukacji zdrowotnej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
•    edukacji, oświaty i wychowania.
Na  realizację zadań przeznaczono  ogółem kwotę nie mniej niż 479 000,-zł.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszono i przeprowadzono 1 otwarty konkursy:
 1. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie grup piłki nożnej oraz promocja sportu w środowisku wiejskim.
  Na zadanie przeznaczono środki w wysokości 45 000,-zł.
  W konkursie wpłynęła 1 oferta, która po weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym została zaopiniowana pozytywnie i podpisano umowę do realizacji. Przyznana dotacja została wykorzystana w 100%.
 2. W zakresie edukacji, oświaty i wychowania pn. Prowadzenie Przedszkola Niepublicznego w Siedlisku, przy ul. Głogowskiej 37.
  Na zadanie w 2017 r. wypłacono tytułem dotacji: 311 530,10 zł
  Pozostałe działania były realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy przy wsparciu finansowym z budżetu Gminy bądź nieodpłatnie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Kaczanowska Data wytworzenia informacji: 2018-04-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kaczanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-20 00:26:36
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-20 00:26:40
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-20 00:26:40
Artykuł był wyświetlony: 2166 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko