ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2\2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierowca autobusu - pracownik gospodarczy

Miejsce pracy: Urząd Gminy w Siedlisku

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Gminy w Siedlisku

Data udostępnienia: 2018-12-12

Ogłoszono dnia: 2018-12-12 przez Danuta Kaczanowska

Termin składania dokumentów: 2019-01-15 00:00:00

Nr ogłoszenia: 2\2018

Zlecający: Wójt Gminy Siedlisko

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. posiadanie kwalifikacji zawodowych związanych z pracą na stanowisku kierowcy;
 • posiadanie odpowiednich uprawnień do kierowania autobusem: prawo jazdy kat. D,
 • aktualne orzeczenie psychologiczne,
 • ukończony kurs kwalifikacyjny na przewóz osób,
oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 1. miłe widziane umiejętności mechanika samochodowego,
 2. dyspozycyjność, punktualność, uczciwość,
 3. komunikatywność, cierpliwość i właściwy stosunek do osób niepełnosprawnych,
 4. odpowiedzialność za powierzone mienie - pojazd i jego wyposażenie,
 5. brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obsługa autobusu min. 20-osobowego będącego własnością Gminy, w tym:
  1. przewóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siedlisko z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych i odwóz po odbytych zajęciach do miejsca zamieszkania,
  2. jednorazowe dodatkowe wyjazdy wg potrzeb pracodawcy,
  3. dbanie o czystość i właściwy stan techniczny pojazdu, właściwa eksploatacja i codzienna obsługa oraz monitorowanie terminów obowiązkowych przeglądów,
  4. tankowanie pojazdu, terminowe dostarczanie faktur oraz rzetelne wypełnianie karty drogowej.
 2. wykonywanie prac gospodarczych i porządkowych:
  1. wykonywanie drobnych prac naprawczych w Urzędzie,
  2. wykonywanie prac konserwacyjnych,
  3. utrzymywanie czystości wokół terenu budynku urzędu.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • umowa o pracę,
 • pełny wymiar czasu pracy

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, list motywacyjny,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje, kopie świadectw pracy potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie oraz inne dokumenty potwierdzające doświadczenie i umiejętności,
 3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-01-15 00:00:00
b. Sposób:
1. Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy w Siedlisku bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Siedlisku, Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko do dnia 15 stycznia 2019 r. (liczy się data wpływu do Urzędu ) w zamkniętych
kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko obsługi: kierowca............. pracownik
gospodarczy w Urzędzie Gminy w Siedlisku".
2. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, nr telefonu.

VII. Informacje dodatkowe:

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Kaczanowska Data wytworzenia informacji: 2018-12-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kaczanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-12-17 22:54:04
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-12-17 22:55:18
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-01-29 21:40:41
Artykuł był wyświetlony: 161 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu